Organist

Den Danske Folkekirke

Fuldtidsjob
Fyn

En stilling som organist ved Asperup og Roerslev Kirker, Asperup-Roerslev Pastorat, er ledig til forventet besættelse pr.1. august, senest 1.september 2020 – afhængig af corona-situationen.

Stillingen er på 26 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

 • Medvirken ved gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Tjenester ved plejehjem
 • Medvirken ved sognearrangementer
 • Korarbejde/børnekor
 • Koncertarrangementer m.v.

Asperup og Roerslev Sogne har 1.919 indbyggere, og der er 5 ansatte i pastoratet, som er kendetegnet ved grundtvigsk kirkeretning. Kirken er en naturlig del af et aktivt lokalsamfundt og diakonien bliver bakket op af en lang række frivillige.

Orglet i Asperup Kirke har 15 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Det er i hovedsagen bygget 1935 af Th.Frobenius. Instrumentet er sjældent klangskønt. Dets fylde, bærekraft og karakter gør det muligt at realisere et bredt repertoire til såvel gudstjeneste- som koncertbrug. G. Husted ombyggede og udvidede orglet i 2004.

Orglet i Roerslev Kirke har 7 stemmer og ét manual.

Vi forventer, at du:

 • Med din interesse for kirkemusik, både klassisk og musikalsk, vil være med til at planlægge gudstjenester
 • Mestrer både orgelspil, klaver og samspil
 • Har sans for liturgi og kan lade musikken tale i kirkens forkyndelse
 • Har interesse for korledelse og for i det hele taget at udvikle musiklivet i kirken
 • Trives i samarbejdet med såvel ansatte som frivillige medarbejdere
 • Vil være med til at styrke fællesskabet og kirkelivet

Det forventes at vores kommende organist arrangerer 4 kirkekoncerter årligt, leder børnekoret, deltager i dele af konfirmand- og minikonfirmandundervisningen, deltager i diverse sognemøder samt deltager i 8 andagter årligt på det lokale plejecenter.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i Middelfart Provsti i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd beliggende Kirkestræde 1A, 5466 Asperup.

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Årslønnen for en kirkemusiker aftales indenfor intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (1. april 2020-niv.). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (1. april 2020-niv.). Herudover givet et OK18 tillæg på 937,75 kr. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (1. april 2020-niv.). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,04 kr. – 383.452,84 kr. årligt (1. april 2020-niv.). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (1. april 2020-niv.). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.653,57 årligt (1. april 2020-niv.) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (1. april 2020-niv.). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 30.780,28 kr. (1. april 2020-niv.) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til menighedsrådsformand Marion Anna Strandgaard på telefonnummer 27211947/mail 7827@sogn.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådsformand Marion Anna Strandgaard eller på mail til 7827fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. april 2020.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 19/2020.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer samt børneattest.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 20.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Fyn
Arkitektur, Kunst & Design
Ingen angivetDen Danske Folkekirke - hurtigt overblik


Den Danske Folkekirke
Den Danske Folkekirke
Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Placering
Johannes Ewaldsvej 42
8230 Åbyhøj
Logo: Den Danske Folkekirke
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Den Danske Folkekirke i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487761/