Organist til Vadum Kirke

Den Danske Folkekirke

Fuldtidsjob
Nordjylland

En stilling som organist ved Vadum Kirke, Aalborg Nordre provsti, er ledig til ansættelse pr. 1. juni 2020.

Stillingen er på 20 timer pr. uge.

Organisten skal bl.a. varetage følgende opgaver:

 • Spille ved sognets gudstjenester
 • Spille ved vielser og barnedåb
 • Spille ved begravelser og bisættelser
 • Spille ved øvrige af kirkens og sognets arrangementer, hvor det er relevant
 • Arrangere og medvirke til eller afholde koncerter i Kirken
 • Arbejde sammen med korleder ift. øvning med Koret

I vores kirke spilles og synges både nye og gamle salmer. Du bliver en del af en lille personalegruppe med sognepræst, graver, gravermedhjælpere og kirkesanger, hvor der skal ansættes ny pr. 1. maj 2020 eller snarest derefter.

Vi søger en organist, der

 • Er uddannet organist
 • Kan lede og være med til at løfte den instrumentale musikledsagelse ved højmesser, gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger, hvor både det traditionelle og det moderne har plads
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er engageret og ansvarsbevidst
 • Er fleksibel, udadvendt og god til at kommunikere
 • Som brænder for det kirkelige arbejde og har indsigt i og interesse for kirkens liv og vækst

Lidt om kirken
Vadum Sogn har ca. 3000 indbyggere. Vadum Kirke er bygget år ca. 1150 og hører under Aalborg Nordre Provsti, Aalborg Stift. For yderligere information om kirken https://www.vadumkirke.dk/

Det praktiske
Ansættelse sker ved Vadum Sogns Menighedsråd, Ellehammersvej 61, 9430 Vadum.

Vadum Kirke er beliggende på adressen: Brorholtvej 15 A, 9430 Vadum

Ansættelse af en kirkemusiker vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganistionen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kirkemusikere.

Ansættelse af en uddannet organist vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 – Centralorganistionen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen

Årslønnen for en kirkemusiker aftales inden for intervallet 281.963,95 kr. – 412.100,57 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 289.193,46 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 21.733,75 kr. (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn/AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 314.687,04 kr. – 383.452,84 kr. årligt (nutidskroner). Der ydes rådighedstillæg i stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 40.488,76 kr. – 62.884,45 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet.

Årslønnen for ansøgere med eksamen i orgel- og korledelse (tidligere PO-organist) aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør kr. 303.653,57 årligt (nutidskroner) og basisløntrin 2 udgør kr. 319.037,10 årligt (nutidskroner). Indplacering sker efter anciennitet Rådighedstillægget udgør årligt 23.609,25 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 1 kirke.

OK tillæg på 937,75 kr. (nutidskroner). OK tillægget gives kun til kirkemusikere omfattet af organisationsaftalen mellem Kirkeministeriet og CO10.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Jens Christian Meldgaard, tlf. 9827 1068 eller ved henvendelse til kontaktperson Hanne Ørts Tjell, tlf. 3013 1331 (træffes efter kl. 16.30)

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til: 8378fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 28. april 2020, senest kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler og orgelspil forventes af finde sted den 6. maj 2020 efter kl. 16.00.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer, straffeattest samt børneattest.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 28.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Nordjylland
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
Kunst & Kultur
Ledelse & Planlægning
Politik & SamfundDen Danske Folkekirke - hurtigt overblik


Den Danske Folkekirke
Den Danske Folkekirke
Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere på landsplan, godt hjulpet af flere tusinde frivillige. Det kræver engagerede og kompetente folk inden for både økonomi og kommunikation, kultur, it, håndværk, administration og ledelse.

Placering
Johannes Ewaldsvej 42
8230 Åbyhøj
Logo: Den Danske Folkekirke
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Nyeste tweets
Henter tweets...
Den Danske Folkekirke i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487762/