Ambitiøse ledelsestalenter til Hvidovre Heldagsskole

Hvidovre Kommune

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen

Ambitiøse ledelsestalenter til Hvidovre Heldagsskole

Hvidovre kommune søger to faglige ledere til nystartet Heldagsskole.

Hvidovre kommune opretter pr. 1. august 2020 en ny Heldagskole for ca. 55 elever. Målgruppen er normalt begavede børn og unge i hele den skolepligtige alder. Eleverne er primært i socio-emotionelle og/eller ADHD lignende vanskeligheder.

Vi har brug for ledere, der har ambitioner om og energi til at opbygge og udvikle et læringsmiljø for alle vores elever, der styrker deres trivsel og læring.

Du tilbydes et spændende og udfordrende job, hvor du har en unik mulighed for at udvikle Hvidovre Heldagsskole sammen med forældre, børn, engagerede medarbejdere og ledelseskollegaer.

Ledelsen af skolen bliver delt mellem skolelederen og de to faglige ledere. De faglige ledere vil have ansvaret for den daglige ledelse af hver deres afdeling, men må også forventes at have tværgående ledelsesopgaver.

Ledelsesopgaverne retter sig mod: Pædagogisk ledelse og personaleledelse (8-10 medarbejdere) samt administrativ ledelse. Begge stillinger er delte stillinger med ca. 50 procents ledelse og 50 procent andre opgaver. Andre opgaver kan eksempelvis være undervisning, behandling, facilitator for uddannelses eftermiddage for personalet, ligesom det må forventes at man skal indgå i efteruddannelsesforløb i ledelse. Herudover er der en forventning om, at Hvidovre Heldagsskole vil indtage en central placering i kommunens arbejde med inklusion, ligesom det vil være forventningen, at vi placerer os centralt med hensyn til samarbejdet på tværs af kommunen centre, hvilket vil indgå i den kommende opgaveportefolio for de faglige ledere.

Vi søger faglige ledere til afdeling 1 og 3 og du må meget gerne notere hvilken afdeling du søger til.

Eleverne er fordelt i tre afdelinger:

Afdeling 1. For elever med en ADHD-diagnose eller med ADHD-lignende vanskeligheder.

Afdeling 2. For elever som er tæt på eller vurderes til at kunne indgå i inklusionsprocesser i forhold til almen- folkeskolen eller almene ungdomsuddannelsestilbud.

Afdeling 3. For elever i et dagbehandlingsforløb. Eleverne i afdeling 3 forventes at være i betydelige sociale og eller følelsesmæssige vanskeligheder.

Ud over de tre afdelinger leverer Heldagsskolen personale til Hvidovre kommunes centrale videnscenter. Disse medarbejdere tilbyder, koordineret med andre indsatser i kommunen, ydelser der understøtter børn og personale i almenskolen med specialpædagogisk viden og praksis i sager og situationer der kalder på en alternativ tilgang og tænkning.

Vi har der ud over særligt fokus på: Udeskole og samarbejde med idrætsforeninger

Du kan læse mere om de enkelte afdelinger her.

Medarbejderne i Hvidovre Heldagsskole er afgørende for de resultater skolen vil kunne opnå. Du skal som leder have fokus på medarbejdernes udvikling, performance og jobtilfredshed. Du skal være synligt til stede sammen med medarbejderne i klasserummet, og i forberedelseslokalet, og det forventes, at du kan understøtte og guide dem i deres opgaveløsning – både individuelt og i teams.

Du vil som leder i Hvidovre Heldagsskole have ansvaret for at understøtte gode relationer mellem medarbejderne i din afdeling, og de mange eksterne samarbejdsaktører. Disse kan variere fra afdeling til afdeling, men det forventes at du vil skulle samarbejde konstruktivt med sagsbehandlere, PPR- psykologer, skoleledere fra almen skolen, familieterapeuter fra indsatser i BOF, frivillige fra foreningslivet, UU- vejledere, ungdomsuddannelsesinstitutioner og lignende.

I Hvidovre Heldagsskole arbejder vi efter Hvidovre kommunes ledelsesgrundlag for god skoleledelse ( læs mere her) og vi er i øvrigt tæt koordineret med vores ledelseskollegaer på almen- skoleområdet i forhold til inklusionsindsatser og øvrigt samarbejde omkring eleverne.

Skolen har ambitioner om at oprette en særlig forældrezone og har i øvrigt som mål at sikre et samarbejdsmiljø – både fysisk og psykisk, med forældregruppen, for at sikre en basal tryghed, et kendskab til hinanden samt tillidsbaserede relationer. Det forventes at skolens kommende afdelingsledere tager del i og er medansvarlige for oprettelsen heraf på tværs af afdelingerne.

Arbejdspladsen Hvidovre Heldagsskole

Hvidovre Heldagsskole er en nyoprettet skole i egne lækre lokaler på en tidligere folkeskole i Hvidovre centrum.

Skolen rummer alle faglokaler og tre etager med undervisningsrum. Der er rummelige personalefaciliteter og gode og sammenhængende administrations forhold. Hver afdeling på skolen har deres egen etage, hvor man som faglig leder får stor indflydelse på indretning af de pædagogiske læringsrum.

Personlig profil.

Som Hvidovre Heldagsskoles nye faglige leder er det afgørende at du:

 • Kan agere, både som personaleleder, pædagogisk leder strategisk leder og løse ”almindelige” undervisningsopgaver/pædagogiske opgaver
 • Er fagligt ambitiøs og solidarisk med børn og unge i særlige vanskeligheder
 • Oplever relationskompetence som en vigtig og afgørende værdi i arbejdet med udsatte børn og unge
 • Har kendskab til mindst en af de tre målgruppeområder.
 • Har viden om eller erfaring med at arbejde med Low arousal tilgangen.
 • Har viden om narrativ tilgang og eller neoroaffektiv udviklingspsykologi
 • Er helhedsorienteret og i stand til at tænke fleksible pædagogiske løsninger.
 • Tør tage pædagogiske chancer og vil stå på mål for personalet, når de gør det samme.
 • Kan indgå i et berigende, hyppigt og tæt forældresamarbejde med elevernes forældre
 • Kan agere sparringspartner for personalet i forhold til den pædagogiske opgaveløsning.
 • Har en handlekraftig, tydelig og bekræftende ledelsesstil.
 • Kan fungere i et svingende arbejdspres.
 • Kan agere loyalt med de beslutninger der træffes i ledelsesteamet med hensyn til skolens pædagogiske kurs.
 • Parat til at forpligte sig på at tage en efteruddannelse inden for ledelse.

Hvidovre Kommune

Hvidovre kommune er en forstadskommune under region- hovedstaden. I forbindelse med kommunalreformen i 2007 forblev kommunen selvstændig. Der bor godt 53000 mennesker i Hvidovre kommune. Der er 9 folkeskoler og en specialskole. På en del af folkeskolerne er der gruppeordninger for børn i forskellige vanskeligheder. I Hvidovre kommune bygger vores samarbejde, både internt i center for skole og uddannelse og i forhold til de øvrige centre på en anerkendende

og positiv kultur – hvor forskellighed forstås som en styrke og hvor engagement og arbejdsglæde skal fremme nye ideer.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst, afhængig af dine kvalifikationer og efter forhandling med lederforeningen under Danmarks lærerforening.

Har du spørgsmål til stillingen er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Thomas Gaarde-Johansen på telefonnummer 50843983

Ansøgningsproces:

Ansøgningen sendes elektronisk via ovenstående link og skal senest være afleveret d. 13. april 2020.

Der vil blive afholdt første samtalerunde d. 15. april 2020 og anden samtalerunde d. 24. april 2020 på Hvidovre musikskole Kettegårds alle nr. 2, 2650 Hvidovre.


Login for at se hele opslaget

Dette jobopslag er kun tilgængeligt for vores brugere. Log ind eller opret en profil - det er gratis og tager kun to minutter.

Log ind med sociale medier


Log ind med din karriereprofil

@


Glemt kode Ny bruger

Ansøgningsfrist d. 13.04.2020
Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Fuldtidsjob
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Administration
Human Resources
Humaniora
Organisation & Ledelse
Undervisning & Pædagogik
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Socialvæsen
UndervisningHvidovre Kommune - hurtigt overblik


Placering
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre
Logo: Hvidovre Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://hvidovre.dk/


Hvidovre Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.https://jobbank.dk/job/1487821/