Få opslag som dette inden alle andre

Medarbejder med biologifaglige kompetencer til Naturstyrelsen

NaturstyrelsenNaturstyrelsen Sønderjylland søger en medarbejder til en nyoprettet stilling. Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for især naturforvaltning og –pleje, hvor din opgave bliver at omsætte politiske rammer til konkrete initiativer. Du får mulighed for at arbejde med konkret gennemførelse af naturforvaltningsopgaver fra planlægning og budgettering til praktisk gennemførelse. Du vil få et team af dygtige, engagerede kolleger og være med til at løse opgaver, som går på tværs af faglighederne på enheden. Vi tilbyder en stilling med gode udviklingsmuligheder både på enheden og i hele Naturstyrelsen.

Opgaver og organisering
Naturstyrelsen Sønderjylland forvalter 10.500 ha skov- og naturarealer i den østlige del af Sønderjylland. Arealerne spænder fra næringsfattige plantager og hedearealer til bøgeskov på fed jord.
Hovedparten af de 7.500 ha skovbevoksede arealer drives efter principperne om naturnær skovdrift, men flere arealer er udpeget til at overgå til biodiversitetsskov. De resterende arealer er lysåbne med bl.a. hedearealer, enge og regionens mest værdifulde overdrev. Enheden er involveret i flere LIFE-projekter, udvikling af ny natur samt et skovrejsningsprojekt på Nordals.

Enhedskontoret er placeret i Gråsten og det er her, du vil få din daglige arbejdsplads. Du vil blive en del af en arbejdsplads med medarbejdere med lang erfaring, som du får mulighed for både at lære af og bidrage med nye ideer til. Konkret vil du komme til at indgå i et team, som arbejder med pleje af lysåbne arealer, herunder håndtering af forpagtningskontrakter. Stillingen er et led i et glidende generationsskifte, hvorfor du gradvist kommer til at overtage en større del af opgaveporteføljen indenfor:

 • Forvaltning af lysåben natur gennem udvikling og pleje.
 • Opstilling af naturmål.
 • Udarbejdelse forpagtningskontrakter.
 • Dialog med forpagtere.
 • Bidrag til artsforvaltning.
 • Gennemførelse af indsatser i Natura 2000 områder.
 • Bidrag til forvaltningsplaner.
 • Bidrag til driftsplaner.
 • Andre planlægnings- og driftsopgaver.

Kernekompetencer
Du skal have viden og forståelse for biologiske processer og forvaltning af lysåbne naturtyper. Du skal kunne omsætte viden til praksis f.eks. i forhold til konkrete plejetiltag eller udarbejdelse af nye projekter. Du skal kunne planlægge, budgettere og gennemføre konkrete naturplejeprojekter. Endvidere er kommunikation en vigtigt del af stillingen og du skal kunne gå i dialog med forpagtere om forvaltningen. Endelig er det vigtigt, at du kan og finder det motiverende at omsætte politiske målsætninger til konkrete naturmål. Vi ser gerne, at du har erfaring fra en anden forvaltning. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med artskendskab og naturovervågning.

Din profil
Vores forventninger til dig:

 • Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund f.eks. som biolog eller anden naturvidenskabelig uddannelse med kompetencer inden for lysåben natur.
 • Du kan omsætte teori til praksis.
 • Du kan organisere og udføre opgaver selvstændigt.
 • Du formår at præsentere opgaver og resultater, så du får andre med i opgaveløsningen.
 • Du har lyst til at arbejde i en politisk ledet organisation.
 • Du er god til at samarbejde med andre faggrupper.

Vi tilbyder
En stor organisation med gode udviklingsmuligheder, en uformel tone og højt til loftet. Spændende alsidige arbejdsopgaver i samarbejde med dygtige og engagerede kolleger. Gode muligheder for at inddrage dine kompetencer ved fordeling af opgaver.

Du har mulighed for at flytte ind i en af Naturstyrelsens lejeboliger, men det er ikke et krav. Naturstyrelsen har p.t. nogle ledige lejemål, som vi kan tilbyde dig i forbindelse med ansættelsen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og en række Akademikerorganisationer for akademikere i staten (Akademiker-overenskomsten).

Ansættelsesområdet er Miljø- og Fødevareministeriet med tilhørende institutioner.

Dit tjenestested bliver ved ansættelsen Naturstyrelsen Sønderjylland, Felstedvej 14, 6300 Gråsten.

Det forventes, at du har kørekort til personbil.

Yderligere oplysninger
Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skovrider Inge Gillesberg, tlf. 40339995. I sommerferieperioden bedes du lægge en besked eller sms, såfremt der ikke svares, så ringer Inge dig op.

Ansættelsestidspunkt
Vi ser gerne, at du kan tiltræde stillingen den 1. september 2020 eller snarest derefter.

Sådan søger du stillingen
Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest fredag den 31. juli 2020. Samtaler forventes afholdt tirsdag den 11. august 2020.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Naturstyrelsengem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.07.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Sønderjylland
Uddannelse
Administration
Landbrug & Natur
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Naturvidenskab
Organisation & Forening
Få opslag som dette inden alle andre

Naturstyrelsen - hurtigt overblik


Naturstyrelsen
Naturstyrelsen
Naturstyrelsen er en styrelse i Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager opgaver i skove, naturområder og langs kysterne i Danmark. Naturstyrelsen forvalter cirka 200.000 hektar statslige skove og naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv drift af styrelsens skove og andre naturområder.

Placering
Gjøddinggård, Førstballevej 2
7183 Randbøl
Logo: Naturstyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://naturstyrelsen.dk/


Naturstyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1527265/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo