Få opslag som dette inden alle andre

Projektchefer til to nye områdefornyelser i Aldersrogadekvarteret og Bispeparkenkvarteret

Københavns KommuneKøbenhavns Kommune søger projektchefer til to nye områdefornyelser på Ydre Nørrebro og i Nordvest/Bispebjerg. Projektcheferne skal hver stå i spidsen for at opstarte og gennemføre en områdefornyelse, varetage den daglige ledelse af et lokalt sekretariat og sikre et tæt samarbejde mellem lokale, kommunale og private aktører om gennemførelsen af områdefornyelsens projekter.

Om områdefornyelserne
Områdefornyelserne i København er forankret i Teknik- og Miljøforvaltningen og arbejder med at løfte byens udsatte byområder gennem en helhedsorienteret indsats, der kombinerer fysiske, sociale og kulturelle projekter. Områdefornyelserne arbejder tværfagligt og innovativt med at løfte de udsatte områder i tæt dialog med lokale beboere, brugere og interessenter samt kommunens øvrige forvaltninger.

Der skal opstartes to nye områdefornyelser i Aldersrogadekvarteret på Ydre Nørrebro og Bispeparkenkvarteret i Nordvest/Bispebjerg. De nye områdefornyelser vil hver have et budget på 78,8 mio. kr. og køre frem til juni 2026.

De to områdefornyelser er centreret omkring hver sit almene boligområder, der er på statens ghettoliste (hhv. Aldersrogade/Sigynsgade og Bispeparken). De to almene boligområder ligger desuden i kvarterer, der er udsatte på en række socioøkonomiske parametre, mangler forbindelser og velfungerende byrum. De to områdefornyelser skal således både have fokus på at understøtte Københavns Kommunes indsats for at få de almene boligområder af statens ghettoliste og generelt løfte de udsatte byområder og integrere disse i den omkringliggende by.

Bispeparkenkvarteret er et velplanlagt område med mange små og utidssvarende boliger. Området gennemskæres af store trafikale barrierer, har få velfungerende lokale mødesteder og relativt mange beboere med lav indkomst. Aldersrogadekvarteret har et usammenhængende arkitektonisk udtryk og en mangfoldig beboersammensætning. Interaktion på tværs af beboer- og brugergrupper begrænses dog af kvarterets mangel på velfungerende byrum og få kultur- og fritidstilbud.

Om jobbet
Som projektchef skal du som det første, sammen med et team på 3-5 medarbejdere, engagere lokalområdet i at udvikle en projektportefølje, der kan være med til at løfte området. Projektporteføljen samles i en kvarterplan for områdefornyelsen, der skal godkendes af borgerrepræsentationen i juni 2021. Herefter skal du i løbet af de næste fem år stå i spidsen for, at projekterne i kvarterplanen bliver gennemført.

I projektperioden varetager du den daglige ledelse af et sekretariat på ca. fem medarbejdere med blandet faglighed. Du vil referere til enhedschefen for Område- og Bygningsfornyelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet vil være fysisk placeret i den bydel, områdefornyelsen foregår i.

Helt centralt i områdefornyelsernes organisering og metode er inddragelsen af lokale aktører i form af borgere, foreninger, erhvervsdrivende og ildsjæle. Både i kraft af deres deltagelse i områdefornyelsens styregruppe, men også i den løbende udvikling af projekterne og den daglige kontakt i lokalområdet. Samtidig er det projektchefens ansvar, at kommunale politikker og retningslinjer overholdes. Jobbet kræver derfor, at man har stor forståelse for både at engagere lokalområdet og arbejdet i en kommunal organisation.

Da de to områdefornyelser har et særligt fokus på at understøtte udviklingen af de almene boligområder på statens ghettoliste, vil det være væsentligt at kunne skabe et godt samarbejde med de almene boligorganisationer og afdelingsbestyrelser i områderne.

Om dig
Vi forventer, at:

  • du har dokumenteret erfaring fra en kommune, en tegnestue, en boligorganisation e.l., hvor du succesfuldt har stået i spidsen for omfattende udviklings- eller anlægsprojekter med mange involverede aktører
  • du har erfaring med eller flair for ledelse, og du kan få det bedste frem i dine kolleger/medarbejdere. Du kan sikre en kultur i sekretariatet, der får tværfaglighed, trivsel, engagement og effektivitet til at gå op i en højere enhed
  • du kan manøvrere sikkert i projekter med en høj grad af kompleksitet og uden en klar løsningsmodel, og du agerer pragmatisk i arbejdet med områdets ”herreløse problemer”, der ikke nødvendigvis løftes af andre
  • du har et helhedsorienteret blik og kan få anlægsprojekter til at spille sammen med sociale og kulturelle indsatser, og du har lyst til at afprøve nye metoder i byudviklingen
  • du er imødekommende og har flair for at samarbejde med meget forskelligartede aktører, som fx kommunale institutioner, frivillige foreninger, erhvervsdrivende, almene boligorganisationer og afdelingsbestyrelser. Desuden er du god til at identificere og aktivere områdets borgere – også dem som ikke nødvendigvis råber højest
  • du har lyst til at bidrage med erfaringer og viden til den fremadrettede udvikling af byfornyelsesområdet i København
  • du kan holde hovedet koldt og humøret højt i en tempofyldt og uforudsigelig hverdag, der lejlighedsvis tæller aften- og weekendarbejde
  • det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation

Yderligere information
Stillingerne ønskes besat senest 1. oktober 2020.

Du vil blive ansat som chefkonsulent i enheden Område- og Bygningsfornyelse med reference til enhedschef Jan Salling Kristensen. Bemærk, at arbejdsstedet vil være i enten Aldersrogadekvarteret eller Bispeparkenkvarteret, men som fastansat vil du efter områdefornyelsens afslutning i juni 2026 arbejde videre i en anden stilling i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Hvis du har spørgsmål, kan du i uge 27-29 kontakte enhedschef Jan Salling Kristensen på 2632 2834, og i uge 31-32 kan du kontakte specialkonsulent Niels Hansen på 2115 6054.

Du bedes tydeligt angive i dit CV og på ansøgningsskemaet i nedenstående link, om du er interesseret i stillingen i Aldersrogadekvarteret, Bispeparkenkvarteret eller begge.

Søg via nedenstående link senest onsdag den 5. august 2020
Vi forventer at indkalde til samtale den 11. eller 12. august, og samtalerne bliver afholdt i uge 33 og 34.

Om Teknik- og Miljøforvaltningen
Forvaltningen varetager myndighedsopgaver og servicerer borgere og erhvervsliv, blandt andet inden for miljøområdet, lokalplanlægning, byfornyelse, byggesagsbehandling og trafikområdet. Desuden er det Teknik- og Miljøforvaltningen, der står for renholdelse, vedligeholdelse og udvikling af byens veje og parker, foretager parkeringskontrol og driver de københavnske kirkegårde. Vi beskæftiger ca. 2.050 medarbejdere og administrerer et bruttobudget på knap 3 mia. kr.

Application deadline:
05 Aug 2020

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 05.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Arkitektur, Kunst & Design
Humaniora
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Arkitektur & Design
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1528612/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo