Få opslag som dette inden alle andre

Teamleder med erfaring med udsatte unge og familier til Borgercenter Børn og Unge

Københavns KommuneBorgercenter Børn og Unge Valby, Vesterbro, Kgs. Enghave (BBU-VVK) søger teamleder med erfaring med arbejdet med udsatte unge og udsatte familier til vores foranstaltningsindsatser.

Vores Ungehus og Familiehus har i 2020 fået tilført endnu flere dygtige og engagerede kontaktpersoner, familiebehandlere og psykologer. Derfor søger vi en teamleder, der kan indgå i den faglige ledelse og bidrage til at koordinere, udvikle og drifte foranstaltningerne i tæt samarbejde med medarbejderne, vores afdelingsleder og vores nuværende koordinator.

Teamlederfunktionen er ny på BBU-VVK. Beslutningen om at introducere rollen som teamleder hænger sammen med ønsket om at styrke den faglige og daglige ledelse for at kunne oprette den høje kvalitet såvel som effektiviteten.

Rollen som teamleder vil i tillæg til de almindelige opgaver, der ligger i rollen som faglig koordinator, også betyde, at teamlederen får en andel i den daglige personaleledelse – i tæt samarbejde med afdelingslederen. Opgaver og ansvarsfordeling ligger endnu ikke helt fast, og vi forventer at justere, når vi har gjort os erfaringer om, hvad der kan fungere bedst for medarbejdere og ledelsesteamet. Dog er det allerede fastlagt, at den nye teamleder vil få Ungehuset som sit primære arbejdsområde tillige med koordineringen af vores § 11.3 rådgivningstilbud.

Vores Ungehus
I vores Ungehus lægger vi stor vægt på variation i tilgang og opgaveløsning, så vi kan matche den enkelte unge indenfor en bred målgruppe. Ungehuset, som består af otte kontaktpersoner med forskellig faglig baggrund og erfaringer, yder kontaktpersonstøtte til børn og unge efter SEL §52.3.6, og vi lægger vægt på relationen som et bærende element i arbejdet med den unge og vedkommendes familie. Vi har fokus på at arbejde med at inddrage familiernes private og professionelle netværk i at skabe forandringer.

I Ungehuset er vores faglige afsæt bredt og tager udgangspunkt i den enkelte og teoretisk, i den systemiske og løsningsfokuserede tænkning. Fysisk arbejder vi i Ungehusets lokaler på Toftegårds Plads i Valby, men arbejder lige så gerne i de unges miljø.

Kontaktpersonerne arbejder individuelt med en række unge, og vi er opmærksomme på at dele viden og erfaringer samt at skabe rum for, at vi kan være sammen med flere unge og har derfor ofte fælles spisninger og andre fælles aktiviteter, ligesom vi i efteråret vil arbejde på at etablere gruppeforløb.

I Ungehuset er vi i gang med at integrere procesbaseret dokumentation som metode for at sikre en målrettet indsats, og vi mødes hver uge for at drøfte mål, udvikling og indsatser for de unge, vi arbejder med.

Vores Rådgivningsindsats
I Familiehuset er en af opgaverne at varetage den forebyggende indsats til børn og unge og deres familier efter SEL §11.3. Der er her tale om kortere forløb og konkrete afgrænsede problemstillinger, som det vurderes, at vi i samarbejde med familien kan afhjælpe med en tidlig forebyggende indsats. Det kan være i form af individuelle forløb, såvel som gruppeforløb.

Rådgivningsopgaverne har hidtil været varetaget bredt af medarbejderne i familiehuset, og vi ønsker nu hovedsageligt at samle de individuelle forløb i et team af familierådgivere, der fleksibelt og hurtigt skal kunne tilbyde familierne hjælp.

Teamlederens opgaver
Teamlederen får ansvar for den faglige/personalemæssige ledelse, opgavekoordinering og udvikling af Ungehusets medarbejdere og familierådgiverne og skal sikre, at der løbende er fokus på kvaliteten i indsatserne, således at vi samlet set i Ungehuset og Familiehuset kan imødekomme bydelens unge og familiernes behov for udvikling. Der skal tages hensyn til både faglighed og fremdrift i forløbene, og fokus er på at understøtte den enkelte medarbejder i at omsætte dette i sine opgaver.

Vi står overfor en spændende opgave, idet nogle af de unge, som vi samarbejder med, også har et bredt spekter af diagnoser eller er i udredningsforløb. Derfor er det vigtigt, at du er godt funderet indenfor eksempelvis autisme, personlighedsforstyrrelser, misbrugsproblematikker mv., så du kan give relevant sparring til medarbejderne i Ungehuset.

De konkrete opgaver vil bl.a. bestå i

 • Varetagelse af visitation, fordeling af opgaver og opdatering af ventelister og sammen med afdelingsleder at have det samlede kapacitetsoverblik
 • At planlægge og gennemføre opgavegennemgang med medarbejderne
 • At medvirke til at sikre faglig kvalitet i det behandlende arbejde gennem løbende sparring med medarbejderne
 • Sammen med afdelingsleder at deltage i forberedelserne og facilitering af drøftemøder og personalemøder, samt at udvikle og styrke mødestrukturer og arbejdsgange i grupperne
 • At indgå, i samarbejde med afdelingslederen, i understøttelsen af den fortsatte faglige udvikling, herunder metodeudvikling og kvalitetssikring i tæt sammenhæng med de myndighedsmæssige behov
 • At indgå i et tæt samarbejde med koordinatorer og sagsbehandlere i huset for at sikre det tværfaglige samarbejde imellem myndighed og foranstaltning og fleksibilitet i opgaveløsningen.

Derfor lægger vi vægt på, at du

 • har en relevant uddannelsesbaggrund som fx pædagog, psykolog eller socialrådgiver med relevant efteruddannelse inden for behandlingsfeltet
 • har stor erfaring med behandlingsområdet og erfaring med arbejdsgangen i kommunalt regi
 • har erfaring med at tilbyde faglig sparring – gerne som faglig koordinator eller lignende
 • har kendskab til lovgivning på børneområdet og indsigt i myndighedsarbejdet
 • har gode samarbejds- og formidlingsevner, såvel skriftligt som mundtligt
 • er struktureret, har overblik og har erfaring med kompleksitet i opgaveløsningen
 • kan sætte dig selv i scene som daglig leder for dedikerede og engagerede medarbejdere
 • kan bidrage til lederteamets beslutningsprocesser og være med til at få beslutninger til at leve i hverdagen på en meningsfuld måde

Du skal søge stillingen, fordi

 • Du får mulighed for at blive en del af et engageret foranstaltningstilbud og lederteam med øjet på bolden og stor lyst til at finde løsninger, der giver mening
 • Du får stor indflydelse og mulighed for at gøre dine synspunkter gældende og får gode muligheder for at præge udvikling og indsatser
 • Du får en dynamisk arbejdsdag med mange forskellige opgaver
 • Du bliver en del af et hus med høj faglighed, erfaringer og parathed til udvikling og forandring
 • Du trives med fleksible arbejdsforhold i et til tider travlt hus, hvor arbejdsdagen byder på mange forskellige opgaver.

Om Borgercenter Børn og Unge (BBU)
BBU har ansvaret for indsatsen overfor udsatte børn, unge og familier i København. BBU modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymret for et barns trivsel.

BBU har forskellige tilbud til målgruppen for udsatte børn, unge og familier, herunder dagbehandlingstilbud og døgninstitutioner. Derudover har borgercenteret en lang række aktiviteter som fx specialiserede psykiatriindsatser, samarbejde med skoler og institutioner og kriminalitetsforebyggende arbejde.

Om BBU’s lokale enhed Valby-Vesterbro-Kongens Enghave (VVK)
Du bliver ansat i en stor børnefamilieenhed bestående af ca. 160 medarbejdere, og vi er fuld gang med en række spændende udviklingsprojekter i bydelen, bl.a. projekt ”Koblingspunkt”, der har til formål at styre brobygningen til de almene og frivillige tilbud i området. Vi er lokaliseret i en levende og aktiv bydel, og vi samarbejder bredt med boligsociale helhedsplaner, frivillige aktører og andre superkræfter i lokalområdet.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en fuldtidsstilling, altså på 37 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst med relevant faglig organisation, herunder regler om Ny Løn.

Mere information
Vil du høre mere, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder David Nielsen på 2164 4146 (i ugerne 29-31-32 kun fredage mellem 9.00 og 10.00).

Søg via nedenstående link senest søndag den 16. august 2020
Der afholdes samtale 1 den 21. august og evt. samtale 2 den 25. august.

Application deadline:
16 Aug 2020

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 16.08.2020
Geografiske områder

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Administration
Human Resources
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Kommune - hurtigt overblik


Københavns Kommune
Københavns Kommune
I Koncern IT arbejder vi for et digitalt København. Gennem digitalisering frigør vi ressourcer til, at 45.000 ansatte i Københavns Kommune kan skabe en bedre hverdag for københavnerne. Vi leverer IT – fra infrastruktur til robotter og apps – og rådgiver forvaltningerne om digitale muligheder, så løsningerne bliver de bedste for Københavns Kommune og borgerne. Det er vores opgave at opretholde en effektiv og sikker IT-drift og understøtte Københavns digitale udvikling.

Placering
Borups Allé 177
2400 København NV
Logo: Københavns Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://koncernit.kk.dk/


Københavns Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1528619/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo