Få opslag som dette inden alle andre

Overlæge i avanceret endoskopi søges til Kirurgisk Sektion, Gastroenheden, Amager-Hvidovre Hospital

Region HovedstadenVed Kirurgisk Sektion, Gastroenheden, Amager- Hvidovre Hospital er 1 stilling som overlæge ledig til besættelse d. 1/9 2020 eller efter aftale.
Gastroenheden, Amager Hvidovre Hospital
Gastroenheden er den ældste medicinsk-kirurgiske enhed i landet. Vi har en lang fælles forhistorie og vores kliniske hverdag er bygget op omkring et veletableret samarbejde og mange års erfaring i behandlingen af den kirurgiske, gastroenterologiske og hepatologiske patient. Forskning og udvikling indgår som en naturlig del af dette samarbejde.

Gastroenhedens kirurgiske sektion er den største kirurgiske afdeling i Region Hovedstaden. Vi varetager akut og elektiv kirurgi, og har hovedfunktion indenfor behandling af kolorektalcancer og almen kirurgi. Vi har regionsfunktion indenfor fedmekirurgi, TEO, EMR, IBD, og gastroesofageal refluks. Endelig har vi højtspecialiseret funktion indenfor FAP og ileoanal pouch, SNM, og kroniske smerter efter lyskebrok operation.

Gastroenheden er, som resten af Amager Hvidovre Hospital, medinddraget i forberedelse af Nyt Amager Hvidovre Hospital, som forventes færdigbygget i 2022 og som vil have betydning for håndteringen og behandlingen af de akutte kirurgiske patienter.

Optageområde og afdelingens struktur
Vores optageområde dækker Planlægningsområde Syd, som er hastigt voksende med aktuelt ca. 530.000 borgere. Den kirurgiske sektion består af et nedre og et øvre afsnit med i alt 60 senge, samt et akut nedre afsnit med 16 senge. Vi har et fælles medicinsk kirurgisk semiintensivt afsnit med 7 senge, et 5-døgns afsnit med 20 senge og en akut modtagelse med 25 senge. Derudover har vi et endoskopiafsnit med en meget høj specialiseringsgrad. I medicinsk sektion er der 36 senge.

På vores centrale operationsgang råder vi dagligt over 3-4 elektive lejer og 2 akut lejer og derudover vi har 1-2 dagkirurgiske lejer hver dag. Det kirurgiske ambulatorium og det kirurgiske daghospital er søjleopdelt. Endelig har vi en forskningsenhed med forskningsaktivitet indenfor tidlig opsporing af kolorektal cancer, FAP og anden tarmpolypose, refluks, og kroniske smerter.

Speciallægerne er tilknyttet faste teams og sengeafsnit. Alle sengeafsnit ledes af en afsnitsledelse bestående af en afdelingssygeplejerske og 1-2 speciallæger. Afdelingsledelsen prioriterer den tværfaglige indsats.

Afdelingens specialfunktioner:
Kirurgisk sektion udfører kirurgi på hovedfunktionsniveau og har derudover flere regions/højtspecialiseret funktioner bl.a. indenfor kroniske smerter efter herniekirurgi, bariatrisk kirurgi, benigne øsofaguslidelser, analinkontinens, familiær adenomatøs polypose og inflammatorisk tarmsygdom.

Operationsaktivitet:

Der udføres årligt > 6000 indgreb. Afdelingen råder sammenlagt over 30 ugentlige operationslejer på central operationsgang og i samme dags kirurgisk afdeling.

Endoskopiaktivitet:

Der udføres årligt 12.000 endoskopier. Afdelingen udfører alle former for avanceret øvre og nedre endoskopi.

Den opslåede stilling
Vi søger en speciallæge som i sit virke har styret målrettet imod at dygtiggøre sig indenfor avanceret endoskopi, herunder ERCP, EMR og EUL. Arbejdstiden fordeles efter nærmere aftale imellem klinisk arbejde og forskning, og videnskabelig erfaring og vejledning af yngre forskere er derfor en forudsætning for at komme i betragtning til ansættelse. Ansøger vil have fast funktion i endoskopiafsnittet, og har således ikke vagtforpligtelse.

Ansøgeren skal være speciallæge i kirurgi.

Speciallægen er organisatorisk placeret i ledergruppen med den specialeansvarlige kirurgiske overlæge som nærmeste administrative leder. Udover overlæger og afdelingslæger har afdelingen ansat læger under uddannelse på alle niveauer. Til enheden er der tilknyttet 3 professorater.

Afdelingen vægter tværfagligt samarbejde højt ligesom fokus på patientforløb og forbedring af arbejdsgange prioriteres.

Ansøgningen
Ansøgeren anmodes om at beskrive sine kvalifikationer i forhold til de 7 lægefaglige kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse- og administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Det forventes at ansøger initierer og deltager i relevante forskningsopgaver og projekter.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos specialeansvarlig overlæge, dr.med. Steffen Rosenstock, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, telefon: 38623104, mail: steffen.jais.rosenstock@regionh.dk.

Ansøgningen stiles til speciale ansvarlig overlæge, dr.med. Steffen Rosenstock, Gastroenheden, Hvidovre Hospital, og fremsendes elektronisk via link. Ansøgningsfrist: d. 3/8 2020 kl. 12:00

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Hovedstadengem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 03.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Få opslag som dette inden alle andre

Region Hovedstaden - hurtigt overblik


Region Hovedstaden
Region Hovedstaden
Det handler om liv. Om at bringe liv til verden og skabe livskvalitet. Om at redde liv og forbedre liv. I Region Hovedstaden træder du ind i en verden af muligheder og mangfoldighed med plads til dine ambitioner. Du bliver en del af noget større – et stærkt fagligt miljø, hvor vi har fingeren på pulsen og gør hinanden bedre. Du får et arbejde, der giver mening, fordi det handler om liv. Vil du være med til at gøre en forskel?​

Placering
Kongens Vænge 2
3400 Hillerød
Logo: Region Hovedstaden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.regionh.dk


Region Hovedstaden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1528848/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo