Få opslag som dette inden alle andre

Pædagog eller anden relevant faglighed søges

Ringkøbing-Skjern KommunePædagog eller anden relevant faglighed søges.

Aktivitetstilbuddet Skovbrynet – Å-Center Syd søger 2 medarbejdere på 34 timer.

Har du evnerne og interessen i at blive en del af et fagligt dygtigt team, tilbyder vi et job i Å-Center Syd. Vi søger to engagerede kolleger med erfaring indenfor det specialiserede område; handicap og psykiatri, voksne udviklingshæmmede.
Du har fokus på at skabe læringsrum, udvikling og livskvalitet for den enkelte. Du brænder for at arbejde med voksne med særlige behov.

Kerneopgaven i jobbet er i fagområdet beskrevet på følgende vis: Brugerne skal opleve, at deres ressourcer er i spil, så den enkelte kan bidrage med sit fulde potentiale og opnå øget selvstændighed og livskvalitet.
Vi er 46 vidt forskellige mennesker, der holder af at komme i vores aktivitets- og samværstilbud Skovbrynet. Det er her vi kan mødes på kryds og tværs, knytte og bevare venskaber, beskæftige os med det, vi godt kan li´ – ja blot komme i et rart og trygt miljø. Vi vil gerne have medarbejdere, der kan understøtte os i det.
Vi har brug for kollegaer, der vil være med til at præge og udvikle Skovbrynet til fortsat at være det bedste dagtilbud.
Vi vil gerne tænke nyt, udviklende og innovativt i udvikling af vores hus og glæder os til at høre jeres idéer.
Arbejdstiderne på Skovbrynet er hverdage, fortrinsvis i tidsrummet 7 – 16.

Vi tilbyder dig at arbejde i et team i udvikling:

 • Hvor vi tager udgangspunkt i den overordnede politiske vision ”Naturens Rige”
 • Hvor vi arbejder på en innovativ arbejdsplads med gode muligheder for at udvikle os fagligt og personligt.
 • Hvor vores værdier og menneskesyn betyder noget.
 • Hvor nøgleordene er: helhed, respekt, kvalitet og resultat.
 • Hvor samskabelse er en realitet, vi opnår gennem involvering og organisering.

Hovedopgaven:

 • At kunne tilbyde aktivitet og samvær med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme.
 • Støtte at borgerne udvikler og anvender deres ressourcer.
 • At kunne forløse borgerens potentiale ved at benytte en faciliterende tilgang.
 • At kunne understøtte borgerens mulighed for at leve ét så selvstændigt og aktivt et liv som muligt.

Vi forventer/ønsker, at du

 • Er pædagogisk uddannet eller har anden faglig relevant uddannelse.
 • Er omstillingsparat, både organisatorisk og i den pædagogiske opgaveløsning.
 • Har høj grad af engagement og opnår resultater.
 • Har en positiv indstilling.
 • Kan omsætte SMART mål til pædagogisk handling.
 • Har erfaring i at arbejde med og kan beskrive vores aktiviteter med læringsmål.
 • Vil arbejde med tegn til tale og alternative kommunikationssystemer.
 • Vil deltage i fysiske aktiviteter sammen med borgerne, også lange gå- og cykelture.
 • Brænder for at tilbyde aktiviteter som: Aktiv udeliv, udforske de fire elementer, drama, glaskunst eller noget helt andet.
 • Anser sparring og refleksion som en integreret del af din praksis.
 • Dokumenterer fagligt relevant i forhold til pædagogiske mål og er stærk i dokumentation.
 • Er målrettet og udviklingsorienteret.
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • At du har en anerkendende og relationel tilgang til pædagogik.
 • Har kørekort og vil anvende det til kørsel i minibus.

Ansøgningsfrist 3. august 2020 kl. 12. Samtaler vil finde sted 17. august. Tiltrædelse snarest og senest 1. oktober 2020.
Yderligere oplysninger hos daglig leder Charlotte Svarrer 24 69 07 95 (træffes ikke i uge 29-31) eller Centerleder Torben Pedersen tlf. 30 57 01 91 (træffes ikke uge 30).
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om ny løn. Der vil blive indhentet referencer fra seneste ansættelser.
Å-Center Syd er en fælles ledet organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune, hørende under Handicap og Psykiatri. Der er omkring 180 borgere tilknyttet og ca.70 ansatte. Vi vægter samarbejdet mellem dag- og botilbud meget højt, til gavn for helhedsoplevelsen for borgerne.
Vores værdier og organisationsplan m.m. findes på hjemmesiden: http://www.aa-centersyd.rksk.dk/
Å-Center Syd Skovbrynet er § 104 aktivitets- og samværstilbud til voksne mennesker med et fysisk/psykisk handicap. Deres kognitive funktionsnedsættelse er udfordrende for dem, grundet mangeartede diagnoser: Generelle funktionsnedsættelser med psykiatriske overbygninger, Downs syndrom, autismespektrumforstyrrelse, senhjerneskade, misbrug, m.m.
Vi arbejder efter den individuelle tilpassede metode, med afsæt i udviklingspsykologien og kognitiv psykologi. Der arbejdes relationsskabende med en kompenserende understøttende pædagogik, der tager afsæt i den enkeltes behov, ønsker og potentiale. En tilrettelagt pædagogik med flere metodiske tilgange i forhold til handicappets kompleksitet.

Send ansøgning

Pædagog eller anden relevant faglighed søges
Pædagog eller anden relevant faglighed søges.

Aktivitetstilbuddet Skovbrynet – Å-Center Syd søger 2 medarbejdere på 34 timer.

Har du evnerne og interessen i at blive en del af et fagligt dygtigt team, tilbyder vi et job i Å-Center Syd. Vi søger to engagerede kolleger med erfaring indenfor det specialiserede område; handicap og psykiatri, voksne udviklingshæmmede.
Du har fokus på at skabe læringsrum, udvikling og livskvalitet for den enkelte. Du brænder for at arbejde med voksne med særlige behov.

Kerneopgaven i jobbet er i fagområdet beskrevet på følgende vis: Brugerne skal opleve, at deres ressourcer er i spil, så den enkelte kan bidrage med sit fulde potentiale og opnå øget selvstændighed og livskvalitet.
Vi er 46 vidt forskellige mennesker, der holder af at komme i vores aktivitets- og samværstilbud Skovbrynet. Det er her vi kan mødes på kryds og tværs, knytte og bevare venskaber, beskæftige os med det, vi godt kan li´ – ja blot komme i et rart og trygt miljø. Vi vil gerne have medarbejdere, der kan understøtte os i det.
Vi har brug for kollegaer, der vil være med til at præge og udvikle Skovbrynet til fortsat at være det bedste dagtilbud.
Vi vil gerne tænke nyt, udviklende og innovativt i udvikling af vores hus og glæder os til at høre jeres idéer.
Arbejdstiderne på Skovbrynet er hverdage, fortrinsvis i tidsrummet 7 – 16.

Vi tilbyder dig at arbejde i et team i udvikling:

 • Hvor vi tager udgangspunkt i den overordnede politiske vision ”Naturens Rige”
 • Hvor vi arbejder på en innovativ arbejdsplads med gode muligheder for at udvikle os fagligt og personligt.
 • Hvor vores værdier og menneskesyn betyder noget.
 • Hvor nøgleordene er: helhed, respekt, kvalitet og resultat.
 • Hvor samskabelse er en realitet, vi opnår gennem involvering og organisering.

Hovedopgaven:

 • At kunne tilbyde aktivitet og samvær med udgangspunkt i borgerens ønsker og drømme.
 • Støtte at borgerne udvikler og anvender deres ressourcer.
 • At kunne forløse borgerens potentiale ved at benytte en faciliterende tilgang.
 • At kunne understøtte borgerens mulighed for at leve ét så selvstændigt og aktivt et liv som muligt.

Vi forventer/ønsker, at du

 • Er pædagogisk uddannet eller har anden faglig relevant uddannelse.
 • Er omstillingsparat, både organisatorisk og i den pædagogiske opgaveløsning.
 • Har høj grad af engagement og opnår resultater.
 • Har en positiv indstilling.
 • Kan omsætte SMART mål til pædagogisk handling.
 • Har erfaring i at arbejde med og kan beskrive vores aktiviteter med læringsmål.
 • Vil arbejde med tegn til tale og alternative kommunikationssystemer.
 • Vil deltage i fysiske aktiviteter sammen med borgerne, også lange gå- og cykelture.
 • Brænder for at tilbyde aktiviteter som: Aktiv udeliv, udforske de fire elementer, drama, glaskunst eller noget helt andet.
 • Anser sparring og refleksion som en integreret del af din praksis.
 • Dokumenterer fagligt relevant i forhold til pædagogiske mål og er stærk i dokumentation.
 • Er målrettet og udviklingsorienteret.
 • Kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • At du har en anerkendende og relationel tilgang til pædagogik.
 • Har kørekort og vil anvende det til kørsel i minibus.

Ansøgningsfrist 3. august 2020 kl. 12. Samtaler vil finde sted 17. august. Tiltrædelse snarest og senest 1. oktober 2020.
Yderligere oplysninger hos daglig leder Charlotte Svarrer 24 69 07 95 (træffes ikke i uge 29-31) eller Centerleder Torben Pedersen tlf. 30 57 01 91 (træffes ikke uge 30).
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og principper om ny løn. Der vil blive indhentet referencer fra seneste ansættelser.
Å-Center Syd er en fælles ledet organisation i Ringkøbing-Skjern Kommune, hørende under Handicap og Psykiatri. Der er omkring 180 borgere tilknyttet og ca.70 ansatte. Vi vægter samarbejdet mellem dag- og botilbud meget højt, til gavn for helhedsoplevelsen for borgerne.
Vores værdier og organisationsplan m.m. findes på hjemmesiden: http://www.aa-centersyd.rksk.dk/
Å-Center Syd Skovbrynet er § 104 aktivitets- og samværstilbud til voksne mennesker med et fysisk/psykisk handicap. Deres kognitive funktionsnedsættelse er udfordrende for dem, grundet mangeartede diagnoser: Generelle funktionsnedsættelser med psykiatriske overbygninger, Downs syndrom, autismespektrumforstyrrelse, senhjerneskade, misbrug, m.m.
Vi arbejder efter den individuelle tilpassede metode, med afsæt i udviklingspsykologien og kognitiv psykologi. Der arbejdes relationsskabende med en kompenserende understøttende pædagogik, der tager afsæt i den enkeltes behov, ønsker og potentiale. En tilrettelagt pædagogik med flere metodiske tilgange i forhold til handicappets kompleksitet.

Ringkøbing-Skjern Kommune · Ved Fjorden 6 · 6950 Ringkøbing · post@rksk.dk · rksk.dk

Medarbejderne i Ringkøbing-Skjern Kommune er vores vigtigste ressource

Vi understøtter det gode liv og væksten. Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler. Vi lærer af enhver opgave - både som enkeltperson, team og organisation. Læring er en del af hverdagen.

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Ringkøbing-Skjern Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 03.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Vestjylland
Uddannelse
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Kommunikation & Media
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Ringkøbing-Skjern Kommune - hurtigt overblik


Placering
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing
Logo: Ringkøbing-Skjern Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

300

ansatte med videregående uddannelse

50
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

100
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.rksk.dk/


Ringkøbing-Skjern Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1528979/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo