Få opslag som dette inden alle andre

Direktør for Det Grønlandske Sundhedsvæsen

Det Grønlandske SundhedsvæsenHar du lyst til at lede Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og er du en person, som kan motivere og kan få tingene ført ud i livet? Så er du måske vores nye leder.

Departementet for Sundhed søger en ny direktør for Det Grønlandske Sundhedsvæsen med start den 1. oktober 2020 eller hurtigst muligt derefter.
Sundhedsvæsenets direktør varetager sammen med chefsygeplejersken og cheflægen i Sundhedsledelsen det overordnede ansvar for det samlede sundhedsvæsens opgaveløsning, drift, udvikling, koordinering og økonomi. Du refererer direkte til Departementschefen i Departementet for Sundhed.
Det Grønlandske Sundhedsvæsen driver Landshospitalet, Dronning Ingrids Hospital i Nuuk), 4 regionssygehuse, 12 sundhedscentre samt 55 sundhedsstationer/bygdekonsultationer i hele Grønland. Der er samlet ansat ca. 1600 personer som løser sundhedsopgaven på 72 forskellige matrikler. Sundhedsvæsenet har et samlet årligt budget på ca. 1,5 mia. kr.
Sundhedsvæsnet er opdelt i 5 Sundhedsregioner, 9 Kliniske Områder og 7 Stabsfunktioner hver med selvstændige ledelser der har reference til Sundhedsledelsen.
Der pågår for tiden et arbejde for at sikre en mere entydig organisering af ansvarsforholdene i hele sundhedssektoren. Der arbejdes på en struktur, hvor sundhedsvæsenet fokuserer på driften og Departementet for Sundhed varetager den overordnede planlægning og politisk betjening. Dette arbejde forløber sideløbende med den af Naalakkersuisut nedsatte Sundhedskommission.

Ansvarsområder
Direktøren for Det Grønlandske Sundhedsvæsen har blandt andet ansvaret for:

 • At styrke og fortsat udvikle en kultur og en praksis, hvor patienten sættes først og inddrages på forskellige niveauer
 • At kommunikere Det Grønlandske Sundhedsvæsens strategi, mål og resultater, samt de værdier sundhedsvæsenet bygger på
 • Sammen med den øvrige ledelse, at sikre en løbende opfølgning og udvikling af kvalitet, service og aktivitet herunder at være tydelig om retning og prioriteringer, når det er nødvendigt.
 • Sundhedsvæsenets driftsbudget og sikre, at planer, budgetter og fastlagte mål og resultater opfyldes inden for den givne økonomiske ramme.
 • At sikre at sundhedsvæsenet er en attraktiv arbejdsplads som har fokus på et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling
 • At repræsentere sundhedsvæsenet i forhold til centrale myndigheder og samarbejdsparter i ind og udland.
 • Sundhedsvæsenets implementering af Steno Diabetes Center Grønland samt flere bygge- og anlægsprojekter.

Personlighed og erfaring
Vi forventer, at du har erfaring med ledelse på et strategisk niveau, erfaring med sundhedsvæsenets opgaver og har erfaring med at arbejde tæt på det politiske system. Du har en relevant akademisk baggrund eller tilsvarende, gerne med efteruddannelse i ledelse og i andre for stillingen relevante fagområder. Der vil blive lagt vægt på, at du har en stor personlig autoritet, er en stærk kommunikator og relationsskaber. Du har en åben, engagerende og motiverende lederadfærd, med evne til at udvikle og flytte organisationen gennem dialog og medinddragelse. Der vil blive lagt vægt på ansøgeres sproglige kompetencer i grønlandsk, dansk og engelsk samt kendskab til den grønlandske kultur og det grønlandske samfund. Disse kompetencer vægtes sammen med de øvrige krav til faglige og ledelsesmæssige kompetencer.
Du bør besidde evnen til at:

 • Motivere og inspirere en stor ledelsesgruppe og skabe en positiv og innovativ atmosfære og opmuntre andre til at forfølge de foreliggende mål.
 • Skabe resultater på baggrund af et godt samarbejde i et komplekst politisk og administrativt krydspres.
 • Møde mennesker på en ubesværet facon og motivere dem til at afsøge nye muligheder og til at opnå høje standarder.
 • Være proaktiv og energisk i arbejdssituationen, søge at få tingene gjort og på samme tid kunne håndtere en bred vifte af opgaver.
 • Have interesse i udviklingen af det grønlandske samfund med fokus på kompetenceopbygning.
 • Sidst men ikke mindst skal du besidde en udpræget loyalitet og troværdighed i samspillet med både det politiske system og dine ledelseskollegaer.

Stillingen er en åremålsansættelse på 4 år med mulighed for forlængelse.

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 39/40.

Lønnen med faste løndele i LR 39 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 80.363,- og årligt Kr. 964.357,-

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der kan ikke anvises bolig til personer, der i forvejen har en personalebolig eller en anden bolig ejet af kommunen eller Grønlands Selvstyre. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Ansøgning og kontakt
Der er ansøgningsfrist d. 17. juli 2020. Første ansættelsessamtale forventes gennemført i august måned (uge 32). Anden ansættelsessamtale forventes gennemført uge 33.
Ansøgningen vedlægges CV, relevante uddannelsesbeviser samt kontaktinformationer på tre referencepersoner.
Du er velkommen til at indhente yderligere oplysninger om jobbet ved henvendelse til Departementschef Tine Pars på telefon +299 34 66 25 eller på mail tine@nanoq.gl. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.peqqik.gl og http://sundhedd4info/D4Doc/Book/DSIDdokument.asp?DokID=27053&sText=organisationsplan
Udvalgte kandidater kan påregne at gennemgå en personprofilanalyse mellem 1. og 2. samtale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Søg denne stilling”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Ansøgningsfrist: 17. juli 2020

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Det Grønlandske Sundhedsvæsengem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.07.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Grønland & Færøerne
Uddannelse
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Topledelse
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Det Grønlandske Sundhedsvæsen - hurtigt overblik


Placering
Postboks 1230
3900 Nuuk
Logo: Det Grønlandske Sundhedsvæsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Det Grønlandske Sundhedsvæsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1529076/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo