Få opslag som dette inden alle andre

Øjenafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde og Næstved

Region Sjælland

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Ved Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Roskilde, er en stilling ledig til besættelse 1. august 2020.
Arbejdsområdet består hovedsageligt i at give injektioner intravitrealt med VEGF-hæmmer på operationsgangen efter grundig oplæring. Arbejdet foregår i dagtid kl. 8-15.24 mandag til fredag. Denne funktion vil bestå af injektioner 4-5 dage pr. uge. Hvor det er muligt, tildeles reservelægen løbende uddannelsesdage, hvor tiden anvendes til medvirken til forskningsprojekter, superviseret ambulatoriearbejde efter kompetencer eller relevant indføring i fagets undersøgelsesteknikker.

Patienter med behov for anti-VEGF behandling (våd AMD, DME og RVO) i Region Sjælland behandles overvejende på Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Roskilde, og i mindre omfang på Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen Næstved. Stillingen vedrører alene Roskilde, hvor 3 reservelæger og 5 sygeplejersker samarbejder om injektionerne.

Kolleger med gennemført KBU erfaring og erfaring i intravitreale injektioner foretrækkes. Du har eventuelt gennem din studietid og efterfølgende udvist interesse for specialet Oftalmologi. Medicinstuderende kan også komme i betragtning efter bestået 8. semester. Ansøgningen skal være motiveret med henblik på dit fremtidige virke inden for specialet Oftalmologi. Forudsætning for ansættelse er forståelse og beherskelse af det danske sprog.

Afhængig af opnåede kompetencer i ansættelsen og under hensyn til arbejdsplanlægningen i afdelingen kan arbejdsområdet tilpasses med ambulant arbejde i øvrigt.

Aktuelt er ansat 8 overlæger, en professor, fire afdelingslæger, to 1. reservelæger, tre reservelæger og fire reservelæger som klinisk assistent (ph.d.-ansættelse).

I alt er der ansat ca. 50 medarbejdere på Øjenafdelingen i Roskilde.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler finder sted 9. og 10. juni 2020.

Sjællands Universitetshospital, Øjenafdelingen i Roskilde
På Øjenafdelingen i Roskilde modtages mere end 30.000 patienter om året, og der gennemføres ca. 20.000 kirurgiske indgreb i operationsenheden, hvoraf de ca. 18.000 er intravitreale injektioner (anti-VEGF behandling varetages af sygeplejersker og læger). Der udføres primært elektiv linsekirurgi, strabismus-, glaucom- og eksternaoperationer. Øjenafdelingen råder over 5 operationsstuer samt et tilknyttet ambulatorium med bl.a. 6 Heidelberg Spectralis systemer inklusiv Multicolor HRA-OCT med WF, Pentacam, funduskameraer, Octopus og Goldmann perimetri, PDT-, SLT- og multispotlaser m.m. fordelt i ca. 25 klinikker. Sjællands Universitetshospitals Øjenafdeling varetager døgnvagt hele ugen, forvagten er delt imellem Roskilde og Næstved, mens bagvagten alene varetages af overlæger i Næstved.

Øjenafdelingerne I Næstved og Roskilde er organisatorisk sammenlagt 01.01.16 og hører under Sjællands Universitetshospital. Reservelægen har hovedtjenestested med dagtjeneste på Øjenafdelingen i Roskilde.

Efter den organisatoriske sammenlægning af Øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved fortsætter afdelingernes funktioner på de to nuværende geografier i Roskilde og Næstved indtil fysisk sammenlægning og indflytning på Sjællands Universitetshospital i Køge. I den mellemliggende periode intensiveres og harmoniseres samarbejdet imellem personalerne i Roskilde og Næstved, herunder lægefagligt samarbejde, ensretning og harmonisering af retningslinjer, arbejdsgange, procedurer med videre.

Sjællands Universitetshospitals Øjenafdeling har en strategi og et mål, der skal tegne fremtidens Øjenafdeling i Region Sjælland. Overordnet vil vi som led i hele hospitalets strategi være en Øjenafdeling, der akademisk ligestiller det almindelige med det sjældne. Vi vil specialisere os i det, som regionens patienter fejler, og udføre patientnær forskning. Vi er en afdeling i øjenhøjde. Med vores faglig profil har vi indsatsområder, der svarer til patienternes behov i regionen. For at opnå og fastholde den bedste faglige profil og den højeste faglige standard satser vi på akademisk udvikling med forskning, præ- og postgraduat undervisning, løbende oplæring samt kvalitetsudvikling og efteruddannelse - alt sammen med det overordnede mål at yde det bedste for regionens patienter.

Indsatsområderne med fokus på specialisering og på forkant med udvikling samt forskning er følgende: Akut Oftalmologi, Medicinsk Retina, Glaukom, Externa/tåreveje/tørre øjne, Uveitis, Børneoftalmologi og Strabismus. Øjenafdelingen varetager de øvrige subspecialer med løbende faglig udvikling til understøttelse af patientbehovet: Cataract, Neurooftalmologi og Vitreoretinal kirurgi.

Sjællands Universitetshospital indgår i Københavns Universitets Hospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og hospitalerne i Region Hovedstaden og i Region Sjælland.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalerne en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I 2017 implementeres Sundhedsplatformen, som er et nyt elektronisk patientadministrativt system, der indføres sammen med Region Hovedstaden.

Kvalifikationer
Gennemgået KB-uddannelse og erfaring med intravitreale injektioner foretrækkes, dog mulighed for ansættelse uden gennemført KBU og evt. stud.med. på minimum 9. semester.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås hos ledende overlæge Ditte Erngaard, der@regionsjaelland.dk.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på www.regionsjaelland.dk og mere om Øjenafdelingen på her.

For Sjællands Universitetshospital er opgaven i de kommende år i høj grad at opbygge ekspertise og specialefunktioner, som skal indgå i Sjællands Universitetshospital i Køge. Øjenafdelingerne i Roskilde og Næstved er i høj grad involverede i opbygningen og indretningen i forbindelse med den massive udbygning, som finder sted på Sjællands Universitetshospital. I Køge vil antallet af sengepladser blive øget fra 300 til 850 senge, og der vil blive skabt omfattende kapacitet til ambulante aktiviteter, ligesom der indtænkes den mest moderne teknologi samt store arealer til bl.a. forskning. Læs mere om byggeprojektet i Køge på Region Sjællands hjemmeside, Sjællands Universitetshospital.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende efter aftale.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Ansøgningsfrist: 29. July 2020

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 29.07.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Østsjælland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1529103/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo