Få opslag som dette inden alle andre

Ekstern lektor i Skandinavistik med særlig kompetence inden for norsk

Roskilde Universitet (RUC)

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Roskilde Universitet uddanner studerende til at løse virkelighedens problemer. Vi udfordrer de akademiske traditioner og eksperimenterer med nye måder at skabe og tilegne sig viden på. Vil du være med?

Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Roskilde Universitet, søger ekstern lektor i Skandinavistik med særlig kompetence inden for norsk fra 1. september 2020 eller snarest muligt derefter. Stillingen er en deltidsstilling og den er tidsbegrænset til 3 år. Arbejdsopgaver og timetal aftales med instituttet forud for hvert semester. Der kan ikke garanteres et bestemt antal undervisningstimer hvert semester.

Ansvar og opgaver
Den eksterne lektor forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder også vejlede, forelæse og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for norsk.

Kriterier og faglige kvalifikationer
Ansøgere skal have en kandidatuddannelse eller tilsvarende niveau. Derudover er det en forudsætning at du enten har

  • relevant praksiserfaring på højt niveau inden for Skandinavistik, som ikke er opnået gennem en universitær ansættelse eller
  • er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet

Der lægges endvidere vægt på kvalifikationer inden for følgende faglige områder:

  • Skandinavistik med særligt henblik på norsk litteratur, sprog og kultur og norske medier

Vi lægger derudover vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;

  • Erfaring med projektvejledning
  • Viden om norsk litteratur, sprog og kultur og norske medier
  • Relevant praksiserfaring såfremt ansøger ikke er ansat i en hovedstilling ved et andet universitet

Kandidater der ansøger i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om faget/fagområdets anvendelsesmuligheder.

Introduktionskursus
Alle uddannelser ved Roskilde Universitet udbydes inden for rammerne af RUC’s fælles pædagogiske model og uddannelsesstruktur (link til PPL). For at sikre at alle vores undervisere har et godt kendskab til den pædagogiske model og til projektvejledningsformen, er det

obligatorisk
for alle nyansatte at deltage i to korte introduktionskurser med netop dette omdrejningspunkt:

- Introduktion til Roskilde Universitets pædagogiske tilgang

- Introduktion til projektvejledning

Du kan læse mere om kurserne her: https://study.ruc.dk/eae

Kurserne er henholdsvis 2 og 3 timer og ligger i direkte forlængelse af hinanden på enten dansk eller engelsk. Deltagelse forudsætter ikke nogen forberedelse.

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt studieleder navn Simon Borchmann (+45) 4674 3654.

Ansættelsesvilkår
Du vil i stillingen referere til Dekan Julie Sommerlund.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde: 1. Motiveret ansøgning 2. CV 3. Dokumentation for uddannelse 4. Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her) 5. Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 17. juli 2020

Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Application deadline:
17 Jul 2020

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Roskilde Universitet (RUC)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.07.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Deltidsjob
Geografi
Østsjælland
Uddannelse
Humaniora
Sprog, Media & Kommunikation
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Roskilde Universitet (RUC) - hurtigt overblik


Placering
Universitetsvej 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Universitet (RUC)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.ruc.dk


Roskilde Universitet (RUC) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1529204/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo