Få opslag som dette inden alle andre

Relationel og tillidsskabende jobrådgivere til Sammenhængende Borgeforløb i Job og Udvikling 3

Odense KommuneOdense kommune tror på, at der er en plads på arbejdsmarkedet til alle – vi arbejder derfor med troen på at også borgere, som er langt fra arbejdsmarkedet kan støttes derhen. Tror du også på det, og vil du være med til at knække kurven, så også de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, igennem en tillidsskabende og vedholdende tilgang kan skabe fodfæste på arbejdsmarkedet?
Vil du være en del af ovenstående og kan du:

 • Holde fokus på en jobrettet indsats?
 • Navigere i kompleksitet?
 • Tænke helhedsorienteret?
 • Kommunikere tydeligt?

Om jobbet
Som jobrådgiver og koordinerende sagsbehandler er det din opgave at sikre tilstedeværelsen af koordinering, helhed og sammenhæng. Når der iværksættes flere tiltag, skal de derfor tænkes sammen og sigte mod samme mål – nemlig beskæftigelse.
I dette job vil du få en central rolle når der sikres koordinering med Børn- og Ungeforvaltningen omkring udsatte familier.

Som jobrådgiver er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i den enkelte borger og dennes familiesituation, for dermed at skabe mening og sammenhæng i de indsatser som iværksættes på tværs af forvaltningerne. Du skal sikre medinddragelse og rollesikkerhed i mødet med borgeren, hvor der også skabes tydelighed omkring muligheder, krav og forventninger.

Foruden det helhedsorienterede perspektiv som er helt centralt, skal du i samtalerne kunne bevare det jobrettede fokus, hvor der sammen med borgeren udarbejdes CV og drøftes jobmål.
Via en individuel tilgang til borgerne, skal en tidlig og aktiv indsats således prioriteres højt.

 • Det bliver din opgave at navigere som myndighed overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, dette kræver at du kan formidle og arbejde efter beskæftigelseslovgivningen.
 • Konkret kommer du til at varetage den beskæftigelsesrettede indsats, hvor det bliver din opgave at støtte op omkring et godt samarbejde med børne- og ungesagsbehandleren og motivere borgeren til at indgå i dette som en del af den samlede plan.
 • Du vil have til opgave, sammen med borgeren, at igangsætte relevante indsatser, og i denne forbindelse indgå i tæt samarbejde med f.eks. jobkonsulenter, for at sikre progression henimod tilknytning til arbejdsmarkedet.
 • For borgere som ses i målgruppen for fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, er det din opgave sammen med borgeren at klargøre sagen til møde i rehabiliteringsteamet.
 • Som jobrådgiver er det derfor vigtigt at have lyst og evne til at samarbejde på tværs, ligesom det er vigtigt at sætte sig ind i ny lovgivning og forstå konsekvenserne i forhold til hidtidig praksis.

Om dig

 • Du er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, har erfaring og lyst til at arbejde med udfordrede borgere, som står uden for arbejdsmarkedet af helbredsmæssige, psykiske og/eller sociale årsager.
 • Du har et helhedsorienteret perspektiv og flair for at samarbejde på tværs.
 • Du har kendskab til arbejdsmarkedets behov og kan arbejde job- og målrettet sammen med den enkelte borgere, henimod et jobmatch.
 • Du er serviceminded og møder borgerne anerkendende.
 • Du har gode samarbejds- og kommunikationsevner, både skriftligt og mundtligt.
 • Du kan arbejde selvstændigt og samtidig indgå i et teamsamarbejde.
 • Du har lyst til at opsøge ny viden for at udvikle dig fagligt.
 • Du tør begå fejl og lære af dem.

Om os
I Job og Udvikling 3 har vi ansvaret for at de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en beskæftigelsesrettet indsats. Vores fokus er på de udsatte borgere og på hvordan de hjælpes tættere på arbejdsmarkedet, et arbejde som ofte kalder på et godt og tæt tværgående og tværfagligt samarbejde både internt samt eksternt i organisationen.

I sammenhængende borgerforløb arbejder vi tæt sammen med Børn- og Ungeforvaltningen omkring de familier hvor mor eller far modtager kontanthjælp.

Vi er en arbejdsplads hvor trivsel, arbejdsglæden og et godt sammenhold er i fokus. Sammen med en nærværende og involverende ledelse, har vi løbende fokus på faglig kvalitet og faglig udvikling i fællesskab.

Vi tilbyder
En arbejdsplads med gode udviklingsmuligheder og et godt kollegaskab, hvor der er fokus på at løfte opgaven i fællesskab. I jobbet vil du indgå i faglig sparring med kollegaer.
I Beskæftigelses- & Socialforvaltningen arbejder vi hele tiden på at udvikle og forbedre et engageret, tværfagligt miljø, hvor vi sammen tænker i helheder, finder nye veje og til stadighed udvikler vores metoder og kompetencer.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Der er tale om 2 faste stillinger som jobrådgivere, med opstart 1.september eller hurtigst muligt.

Vil du vide mere?
Du kan kontakte afdelingsleder Ida Nørbygaard på 2031 1987 fra uge 30 eller jobrådgiver Majken Park Larsen i uge 29 på 5141 2491 for yderligere information om stillingerne.

Du kan læse mere om Odense Kommune som arbejdssted og om forvaltningen her

Det praktiske
Ansøgningsfristen er den 23. juli 2020. Vi afholder samtaler tirsdag den 28. juli 2020 – grundet ferie kan der opstå kort indkaldelsesfrist.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Odense Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 23.07.2020
Geografiske områder

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Administration
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Human Resources
Jura
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Odense Kommune - hurtigt overblik


Placering
Flakhaven 2
5000 Odense
Logo: Odense Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.odense.dk


Odense Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1529427/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo