Få opslag som dette inden alle andre

Specialkonsulent til varetagelse af IPBES kontoret.

Københavns Universitet (KU)Specialkonsulent til varetagelse af sekretariat for ’The Intergovernmental Platform on Biodiversity, and Ecosystem Services (IPBES). Sekretariatet varetages af de danske universiteter, og er placeret på Københavns Universitet.

Om ’The Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES)’:
IPBES blev nedsat af regeringerne i april 2012. IPBES er et uafhængigt panel om biodiversitet, økosystemer og økosystemydelser – og svarer på mange måder til det velkendte Klimapanel. Danmark blev officielt medlem af IPBES september 2012. Det er det overordnede formål med IPBES, at tilvejebringe et solidt videnskabeligt grundlag til brug for nationale og globale beslutninger vedr. biodiversitet, økosystemer og økosystem ydelser. I denne proces er der fokus på dialogen mellem beslutningstagere og videnskabsfolk. Regeringerne mødes cirka en gang om året på plenarmøder, hvor panelets virke og arbejdsprogram drøftes.

Der vedtages løbende arbejdsprogrammer i IPBES, som blandt andet indebærer udarbejdelse af regionale eller globale rapporter, herunder en række tematiske rapporter om naturens tilstand. Arbejdsprogrammerne indeholder også beslutning om udarbejdelse af analytiske redskaber, der linker til Verdensmålene samt styrkelse af de videnskabelige miljøer og kompetencer.

Implementering af arbejdsprogrammet er i høj grad drevet af de enkelte landes engagement og involvering, og oprettelsen af sekretariatet på Københavns Universitet, skal derfor ses i lyset heraf.

Det danske IPBES-kontor har nu tilslutning fra og finansieres af fem universiteter i Danmark og har markeret sig som en vigtig brobygger mellem forskningsverdenen og beslutningstagere samt kommunikation til interessenter og den almindelige samfundsborger. Kontoret tilvejebragt adgang til europæiske forskningsmidler til biodiversitet, der kommer danske forskningsinstitutioner til gavn. Endelig har kontoret bidraget til at universiteterne har involveret sig i forskningsrelaterede aktiviteter og det videnskabelige miljø i IPBES.

Sekretariatets opgaver:
Kontoret blev etableret i 2016 og er et resultat af et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet, Roskilde Universitet, DTU Aqua og Miljø- og Fødevareministeriet. Universiteterne finansierer kontoret sammen med fondsmidler og en ny treårig samarbejdsaftale er ved at blive underskrevet gældende fra 2020-2022. Ministeriet er den ansvarlige myndighed for IPBES. Sekretariatet har til opgave, på vegne af universiteterne og i et nært samarbejde med ministeriet, at bidrage til at universiteterne og andre relevante interessenter kan involvere sig i forskningsrelaterede aktiviteter og det videnskabelige miljø under IPBES, herunder implementering af arbejdsprogrammet.

Kontoret vil ligeledes bistå Miljø- og Fødevareministeriet med administration af Danmarks medlemskab af IPBES herunder nominering af eksperter til deltagelse i implementering af IPBES’ arbejdsprogram.

Det primære fokus for kontorets arbejde er at understøtte dialogen med beslutningstagere, kommunikation til og involvering af interessenter, samt fundraising.

Kontorets udvikling og opgavevaretagelse sker i tæt samarbejde med koordinationsgruppen, som består af repræsentanter fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, DTU Aqua og Miljø- og Fødevareministeriet.

Kontoret er placeret på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC), Globe Institut på Københavns Universitet. Det daglige arbejde varetages af sekretariatsmedarbejderen som til daglig refererer til lederen af IPBES koordinationsgruppe.

Vi tilbyder:
Et yderst alsidigt, selvstændigt og spændende job i et godt og fagligt arbejdsmiljø. Du vil i høj grad få frie hænder til at drive og videreudvikle et sekretariat, som kan levere gode resultater, og hvor der er masser af muligheder for at sætte nye initiativer på dagsorden. Hertil kommer, at stillingen giver gode muligheder for at indhøste bred erfaring med internationalt samarbejde og opbygge et solidt videnskabeligt og politisk netværk nationalt såvel som internationalt.

Om jobbet
Jobbet udvikler sig løbende men vil navnlig indebære

varetagelse af daglige administrative opgaver med fokus på koordinering af videnskabelige informationer til relevante interessenter, og kommunikation af IPBES resultater og mulige udmøntning i en dansk sammenhæng samt samarbejde med andre interessenter om finansiering af relevant biodiversitetsforskning herunder forskningsaktiviteter, der understøtter implementering af IPBES arbejdsprogram.

 • Facilitere forskeres deltagelse i IPBES arbejde og initiere relevante fondsansøgninger.
 • Fastlæggelse af nomineringsprocesser i forhold til IPBES i forbindelse med nominering af eksperter til IPBES internationalearbejde i samarbejde med ministeriet herunder konkret varetagelse af nomineringsprocesser.
 • Opbygning af videnskabelige og faglige netværk.
 • Bidrage med faglig ekspertise og rådgivning i forbindelse med plenarmøder.
 • Dialog med beslutningstagere i forbindelse med offentliggørelse af videnskabelige resultater (nationalt såvel som internationalt).
 • Forberedelse og varetagelse af koordinationsgruppemøder og etablere en underliggende arbejdsgruppe med regelmæssige møder.
 • Kommunikation af resultater fra IPBES, der favner dels den daglige kommunikation, formidling af rapporter, udbredelse af viden om IPBES mv. Dette indebærer også drift/videreudvikling af hjemmeside og brug af sociale medier

Varetagelse af opgaverne kan indebære rejseaktivitet bl.a. i forbindelse med deltagelse i plenarmøde, samt det nordiske og europæiske samarbejde.

Kvalifikationer/kompetencer:
Det forudsættes, at du:

 • Har solidt kendskab til forskningsmiljøet og har en solid faglig baggrund enten som naturfaglig eller samfundsfaglig.
 • Er yderst selvstændig, dynamisk og initiativrig og er i stand til at skabe rammer, der giver konkrete resultater.
 • Kan se muligheder hvor andre ser begrænsninger.
 • Er god til at samarbejde og er opsøgende i forhold til at etablere netværk samt formidle komplekse problemstillinger til let forståelige budskaber.
 • Er god til at håndtere mange bolde i luften, er effektiv, kan koordinere og bidrage til udarbejdelse af rapporter.
 • Kan arbejde med medier og udvikle hjemmeside.
 • Har erfaring med internationalt arbejde, og behersker engelsk såvel mundtligt som skriftligt.

Herudover vil det være en fordel, at du har godt kendskab til ministeriel embedsførelse og det naturpolitiske miljø generelt, herunder prioriteringer og beslutningsprocesser.

Ansættelsesforhold:
Ansættelsen vil ske som specialkonsulent. Den ugentlige arbejdstid er gennemsnitligt 37 timer. Stillingen er som udgangspunkt tidsbegrænset og udløber 31. december 2022

Yderligere oplysninger kan indhentes hos IPBES koordinationsgruppe ved Professor Carsten Rahbek (Københavns Universitet) på tlf. 35321030, eller Lektor Anders Barfod (Aarhus Universitet) på tlf. 52993097.

Stillingen er midlertidig og ansættelsen er gældende til december 2022 med mulighed for forlængelse.

Ansøgningsfrist er den 15. juli 2020. Ansættelsessamtaler vil finde sted i ugerne efter ansøgningsfristen.

Vi ønsker at afspejle det omgivne samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 15-07-2020

Ansættelsesdato: 01-09-2020

Arbejdstid: Fuldtid

Afdeling/Sted: Globe Institute

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (15.07.2020)
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Østjylland (Aarhus)
Østsjælland
Uddannelse
Administration
Fødevarer & Veterinær
Humaniora
Klima, Miljø & Energi
Naturvidenskab
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Forskning & Udvikling
Politik & Samfund
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1529434/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo