Få opslag som dette inden alle andre

Pædagoger søges til vuggestuen i Børnehuset Mælkebøtten

Roskilde Kommune

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Har du lyst til at arbejde i et dagtilbud hvor det gode børneliv, børneperspektivet og faglig udvikling er i centrum, så tilbyder vi en unik mulighed for at komme med på holdet i vores dejlige børnehus!

Lidt om os:
Børnehuset Mælkebøtten er et integreret børnehus med to vuggestue grupper og tre børnehave grupper. Vi ligger i placeret i et boligområde i Æblehaven i Roskilde midt vest.
Mælkebøtten hører under Område Roskilde Midtvest. Ledelsen i vores børnehus består af områdeleder Anni Glindorf (der sidder eksternt) og pædagogisk leder Sarah Asseraf Hansen.

Vi har gode fysiske rammer og plads både inde og ude. Vores rum er ny-istandsatte og farverige med læringsmiljøer, der tager afsæt i børneperspektivet ift. børnenes interesser og muligheder for deltagelse i inspirerende og alsidige legemiljøer.

I Mælkebøtten står vi på en solid pædagogfaglighed og alle medarbejdere er efteruddannede i ICDP og nye medarbejdere bliver løbende ICDP certificerede. Vores pædagogiske praksis tager afsæt i et målrettet og systematisk kvalitetsarbejde med afsæt i ICDP og Den Pædagogiske Læreplan. Vi har fokus på faglig udvikling, pædagogisk kvalitetsarbejde gennem refleksion og evaluering. Desuden tilbyder vi et godt arbejdsmiljø med en alsidig og dynamisk personalegruppe samt høj trivsel blandt medarbejderne.

Opgaven:
I Mælkebøtten har vi børn, der skal støttes og guides særligt pga. sociale og sproglige vanskeligheder. Dette arbejde kræver en helt særlig relationel kompetence af pædagogen i Mælkebøtten.
Det indebærer stort fokus på sprogstimulering i alle rutiner, på den tætte støtte og guidning i relationerne barn/barn og barn/voksen imellem. Dertil kræver det et opsøgende og involverende forældresamarbejde.
Samtidig samarbejder vi tværfagligt med psykolog, specialpædagoger, socialrådgiver, talepædagog m.m., hvor vi, i dette samarbejde afholder fokusteammøder, dialogmøder, netværksmøder, sparring m.m.

Særlige forventninger til pædagoger i Mælkebøtten:
Som ansat pædagog i Mælkebøtten forventer vi, at du, ligesom alle ansatte i Mælkebøtten, vil få en særlig rolle i forhold til at løfte kvaliteten og udviklingen for de mindste børn og deres familier.
Det kan være i form af at reflektere over egen og kollegaers rolle, at være nysgerrig på alle perspektiver omkring barnet, være orienteret på et tæt forældresamarbejde, samt at indgå i et tværfagligt samarbejde med fx PPR.

Vi forventer, at du er ambitiøs, relationskompetent, og at du arbejder systematisk med at skabe inkluderende læringsmiljøer. Vi forventer at du kan efterleve nogle af de kvaliteter og pointer som Charlotte Ringsmoses forskning viser skaber virkningsfulde dagtilbud. Disse kvaliteter er bl.a.:

At være orienteret mod omsorg og tryghed:
Du arbejder ud fra et omsorgspædagogisk ståsted med særlig fokus på barnets socio-emotionelle trivsel. I forhold til det enkelte barn er målet at skabe trivsel, tryghed og engagement.

Du har åbenhed for barnets perspektiv:
Du har fokus på at forstå barnets intentioner og forstår, hvad det forsøger at kommunikere. Du har øje for at begrænse konflikter og undgå irettesættelser. Du prøver at forstå barnets situation og spørge ind til: Hvad kunne du have brug for lige nu?

Du arbejder med inkluderende fællesskaber:
Du ved, at det, at blive hørt, set og medinddraget, er helt centralt for børn i udsatte positioner. Derfor arbejder du på at skabe et fællesskab omkring barnets interesser og lege, så andre børn opdager dets styrker og interesser. I sidste ende handler det om, at barnet erfarer, at han eller hun har en værdi som menneske og bidrager til fællesskabet.

Sprog:
Vi søger pædagoger (30/37 timer), der kan arbejde med børnenes tidligere sprogtilegnelse. Du skal ikke nødvendigvis have erfaring med dette, men blot en interesse og et øje for, hvordan børn skal stimuleres i deres sproglige udvikling.

I Mælkebøtten har vi fokus på den tidligere indsats i forhold til sprog.
Vi skal i efteråret 2020 i gang med at arbejde med redskabet Sprogtrappen med børn i alderen 0-2 år, og dette arbejde bliver særligt vigtigt på Brumbasserne og Græshopperne.

Vuggestuen:
Vi søger tre pædagoger til vuggestuen. De to stillinger er en opnormering af vores vuggestue således vi vil være 4 faste på hver stue. I vuggestuen er børnene aldersopdelt på vores to stuer. Hos brumbasserne er de 1-2 årige børn og hos Græshopperne de 2-3 årige børn.

Begge stuer er indrettet med inviterende farver og alsidige zoneopdelte læringsmiljøer. Adgang til en ny istandsat legeplads, hvor der er plads til bevægelse og fordybelse og vi er i gang med at få skabt spændende læringsmiljøer. Hverdagen er tilrettelagt ud fra faste rutiner og aktiviteter der afspejler børnenes spor og behov, men også emner på tværs i mælkebøtten. Vi arbejder med fællesskabet både i den store gruppe, men især i de mindre grupper. Vi benytter os af nærmiljøet til de små ture og oplever Roskilde på de længere ture på vores Christianiacykler. Vi har et tæt samarbejde de to stuer imellem, og arbejder med brobygning/ overgange stuerne imellem og op til børnehaven.

Kontakt Karina (pædagog i vuggestuen) på telefon 4631 4086, hvis du ønsker at høre mere om stillingerne. Vi ser gerne du kommer på besøg. Ansøgningsfrist den 5. august kl. 12 og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 12. august.

I Roskilde Kommune sætter vi borgeren først. Vi handler, tager ansvar og skaber velfærd sammen. Vi prioriterer høj faglighed og engagement og skaber resultater, der giver mening for vores borgere. Det gør vi gennem tillid og mod. Roskilde Kommune har 87000 borgere og er en attraktiv og meningsfuld arbejdsplads for i alt 7500 medarbejdere.

Følg os:

Application deadline:

05-08-2020

Arbejdstid:
30/37 timer

Arbejdssted:
Æblehaven 76

Hjemmeside:
http://www.roskilde.dk

Kontaktpersoner:

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Roskilde Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 05.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Østsjælland
Uddannelse
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Data & analyse
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Roskilde Kommune - hurtigt overblik


Placering
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Logo: Roskilde Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.roskilde.dk


Roskilde Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1529973/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo