Få opslag som dette inden alle andre

Alsidig og analytisk stærk sagsbehandler søges til arbejde med Forsvarets strategisk sensitive sager.

Forsvaret


Forstår du vigtigheden af grundighed, helhedsorientering og ordentlighed i toppen af én af statens største styrelser? Kan du påtage dig arbejdet med at håndtere det væld af strategisk sensitive sager, der opstår i en virksomhed, der er så kompleks som Forsvaret? Og har du lyst til at sætte dig ind i store mængder information, uddrage essensen og omsætte det til korte, koncise beslutningsoplæg til den militære topledelse? Så er du måske vores nye kollega i Sekretariatssektionen i Forsvarsstaben i København.

Om os
Danmarks øverste militære hovedkvarter er Forsvarskommandoen, der refererer til Forsvarsministeriet. Centralt i Forsvarskommandoen er Forsvarsstaben, som varetager al udvikling, planlægning og indsættelse af Forsvarets styrker nationalt såvel som internationalt – til lands, til vands og i luften.

Du bliver en del af Sekretariatssektionen i Ledelsessekretariatet. Vi er 11 arbejdsomme og engagerede militære og civile medarbejdere. Det er os, der modtager alle nye opgaver, der stilles til Forsvaret. Vi analyserer opgaverne, koordinerer på tværs af Forsvarsministeriets område, og sørger for at opgaven bliver forankret korrekt i Forsvaret. Vi er også ansvarlige for at håndtere aktindsigtssager samt henvendelser fra andre nationer, udvalg, ministerier, styrelser, myndigheder og borgere. En del af vores opgave er desuden at fastlægge retningslinjerne for Forsvarets ceremonielle forhold – en stor opgave, i en virksomhed med mange hundrede års historie og kultur.

Om stillingen
Du kommer til at gøre tjeneste tæt på ledelsen i Forsvarsstaben og vil blive præsenteret for mange forskellige typer opgaver. Du skal varetage sagsbehandling af strategiske sager, oplæg, projekter mv., samt udviklingsopgaver og planlægningsopgave. Herudover skal du støtte håndteringen af høringer fra styrelser og ministerier, samt sager vedrørende aktindsigtsbegæringer og borgerhenvendelser. Som sagsbehandler skal du håndterer sager med korte terminer samt komplekse og omfattende sager med længere tidsfrister.

Det ligger i stillingen, at man ikke på forhånd kan sige, præcist hvad du kommer til at arbejde med – det afhænger af hvilke sager, der opstår og dine kompetencer og interesser; men det er inden for følgende opgaver:

 • Beslutningsstøtte til Forsvarets topchefer ved strategisk sager
  • Udvikling og implementering af IT-understøttede beslutningsprocesser
  • Implementering af Forsvarsforlig herunder struktur- og procesændringer
  • Koordination af større revisionssager
  • Ceremoniel, dekorering (medaljer) og heraldik
  • Håndtering af aktindsigtssager – særligt vedr. Forsvarets støtte til Kongehuset
  • Udvikling af Forsvarets strategiske tilgang til anerkendelse af personellet
  • Intern undervisning i sagsbehandling, god forvaltning og beslutningsstøtteVi lægger vægt på den gode stemning, og vi har plads til, at humøret og bølgerne kan gå højt. Vi prioriterer fleksibilitet for den enkelte. Du vil således, i vid udstrækning, selvstændigt tilrettelægge din opgaveløsning i forhold til de tildelte opgaver og få mulighed for personligt at kompetenceudvikle dig.

Fordi vi er centralt placeret i en stor organisation, er vi bevidste om vigtigheden af at mestre både den formelle og den uformelle tilgang. Vi praktiserer denne kombination både internt i sektionen og i vores kontakt med resten af Forsvarskommandoen, Forsvaret og det øvrige ministerområde.

Om dig
Du er specialkonsulent, fuldmægtig eller major/orlogskaptajn (M331).

Du har nogle års erfaring fra en styrelse, et departement eller en anden politisk styret organisation. Du trives med en høj arbejdskadence. Du er analytisk stærk, er i stand til at opdele komplekse problemstillinger i relevante delelementer og ikke er bange for at lære nyt.

Du har let ved at påtage dig ansvar for resultater og overholder tidsfrister. Du har en veludviklet sans for at formidle komplekse problemstillinger både til beslutningstagere og til medarbejderne på jorden. Vi forventer, at du formulerer dig stærkt i skrift og tale – også på engelsk.

Det er afgørende, at du kan holde mange bolde i luften og samtidig holde hovedet koldt og bevare overblikket i tilspidsede situationer.

Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Som militært ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Sekretariatssektionen, oberstløjtnant Jan Hansen på tlf.: 23310276 (og major Morten Holmstrup i perioden 20. juli til 9. august).

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 9. august 2020 og ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige ansættelsesdato bliver koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Det er ikke et krav, men du må gerne vedlægge dine seneste FOKUS. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk kommando. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk Application deadline:
09 Aug 2020gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg senest i dag (09.08.2020)
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Administration
Humaniora
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Jura
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
Topledelse
Få opslag som dette inden alle andre

Forsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1533212/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo