Få opslag som dette inden alle andre

Chef for Kapacitetsdivisionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvaret


Har du en stærk ledelsesmæssig ballast og en byggefaglig dybde til at håndtere hele bygge- og anlægsporteføljen inklusiv vedligeholdelse og planlægning for hele Ejendomsstyrelsen? Kan du lede i et politisk system, hvor der stilles store krav til at lede strategisk og til at levere byggeri til tiden, så forsvarets behov for modernisering af Forsvarets materiel- og mandskabsfaciliteter og kapaciteter til blandt andet nye kampfly kan opfyldes? Hvis du kan se dig selv navigere i dette spændingsfelt, har vi brug for dig til at stå i spidsen for Kapacitetsdivisionen.

Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full service ejendomsselskab. Vores kunder er primært koncernens øvrige myndigheder, men vi har også enkelte eksterne kunder inden for staten. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være lettilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere kan arbejde for Danmarks interesser og sikkerhed.

Ejendomsstyrelsen beskæftiger i alt ca. 530 medarbejdere, hvoraf de 135 er ansat i Kapacitetsdivisionen. Kapacitetsdivision er en af tre divisioner i Ejendomsstyrelsen. Halvdelen af divisionens medarbejdere er ansat på etablissementer rundt i landet, hvorfor det er nødvendigt at have fokus på distanceledelse. De resterende har tjenestested i Hjørring.

Divisionens kerneopgave er at levere kapaciteter, der understøtter operative og uddannelsesmæssige behov hos forsvaret, beredskabet og hjemmeværnet. Divisionen har ansvar for at prioritere, iværksætte og gennemføre alle større bygge- og anlægsprojekter samt byggevedligeholdelsesprojekter. Kapacitetsdivisionen har et budget på ca. 1,2 milliard kr. årligt. Ejendomsstyrelsen er i gang med en grøn omstilling og bidrager derfor også til regeringens klimamålsætninger ved at fokusere på energi- og miljøforbedringer.
Divisionen består fra 1. januar 2021 af Planlægningsafdelingen, Byggeafdelingen og Vedligeholdelsesafdelingen, som samlet løser opgaveporteføljen. Der er således tre afdelingschefer med reference til dig som divisionschef, og du står i spidsen for at skabe et stærkt koordineret chefteam.
Som divisionschef for området refererer du til stabschefen og indgår i en kompetent chefgruppe, der prioriterer det tværgående samarbejde. Kapacitetsdivisionen leverer kapaciteter og får støtte til forvaltning og rådgivning fra Ejendomsstaben, mens Servicedivisionen forestår etablissementsdriften.

Om stillingen
Den 1. januar 2021 træder Ejendomsstyrelsen ind i en ny struktur som beskrevet ovenfor, men allerede nu er de første sten ved at blive lagt i den nye organisering. Du træder ind i forandringsprocessen, hvor du bliver chef for den nuværende divisionsstruktur. I løbet af efteråret skal du forberede implementeringen af den nye struktur. Du står således overfor en større forandring, der kræver både ledelse, involvering og kulturforståelse.

FORVENTNINGER TIL DIG INDEN FOR 6-9 MÅNEDER
Du skal sikre, at manualer for byggeri og vedligeholdelse er udarbejdet og følges, og du skal støtte op om indkøbsprocessen samt fastholde et skærpet kontrolmiljø, så god forvaltningsskik holdes i hævd.

Du skal kunne levere en ny tilgang til Kundeinvolvering på planlægningsområdet, hvor der i højere grad leveres en tilpasningsdygtig model til de nye behov, der løbende opstår. Dette sikrer, at vores kunder bakker op om budgetplanerne på både nye bygge- og anlægsprojekter og Vedligeholdelsesprojekter.

FORVENTNINGER TIL DIG INDEN FOR 12-24 MÅNEDER
Du sikrer rettidig levering af og opbakning på de kritiske store projekter, som eks. F35 projektet, ombygning af Svanemøllens kaserne og fornyelse af hærens materiel- og mandskabsfaciliteter m.v.

Du integrerer de nuværende planlægningsfunktioner i én samlet funktion og skaber synergieffekter.

Som chef for kapacitetsdivisionen får du ansvaret for at tilvejebringe de planlagte kapaciteter samt sikre en langsigtet planlægning, der både omsætter forsvarsforliget og giver input til næste forlig. Du har ansvar for at vedligeholde Forsvarsministeriets bygningsmasse og sikre, at den samlede kapacitet kan understøtte forsvarets virke.

Du skal kunne navigere i en politisk, statslig styrelse, hvor der på kort tid kan komme politiske udmeldinger og forespørgsler, som du skal bistå med at afklare. Du skal udstikke retningslinjer og rammer, som din chefgruppe kan udmønte. Du bidrager endvidere til det tværgående virke mellem divisionerne, så Ejendomsstyrelsen kan levere ét samlet produkt til forsvaret, der fungerer fra overdragelsesdagen.

Om dig
Vi søger en chef med ledelsesmæssig tyngde til at varetage et chefjob, som en del af styrelsens øverste ledelse.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring fra offentlig forvaltning og dermed forstår de særlige krav, der stilles til styring af offentligt byggeri og anlæg.

Samtidig er det afgørende, at du har stor viden om og erfaring fra bygge- og anlægsbranchen. Det er vigtigt, at du har et stort overblik og kan klæde den øverste ledelse på til at træffe de rette beslutninger.

På dit fagområde skal du evne at udvikle og implementere nye tiltag, så kapacitetsområdet løbende effektiviseres og forbedres. Det kræver en innovativ tankegang og modet til at handle på de observationer, du gør dig. Det bliver også vigtigt, at du har en god proces- og kvalitetsforståelse, så du både sikrer ensartet kvalitet og løbende udvikling.

Vi forventer, at du har stærke kommunikative evner, så dine budskaber høres på alle niveauer i organisationen. Du skal evne at samarbejde og sikre, at resten af din organisation også prioriterer tværgående samarbejde omkring opgaveløsning.

Ordentlighed er et nøgleord i ledelse af styrelsen og det forventer vi naturligvis også gælder for dig, ligesom det skal falde dig naturligt at tage ansvar.

Din ledelsesstil skal være baseret på dialog og medindflydelse og det forventes, at du bidrager til fortsat empowerment i organisationen. Du er en stærk personaleleder og er god til at udvikle din chefgruppe, og du skal sikre, at din pipeline er på plads, da du er i en branche med efterspurgte kompetencer.

Du skal kunne repræsentere Ejendomsstyrelsen på strategisk niveau både internt og eksternt i styregrupper og fondssammenhænge.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i lønramme 38. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, og udgangspunktet er, at ansættelsen sker på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand,
hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal da stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Arbejdssted er ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring

Stillingen ønskes besat den 1. september 2020 eller snarest derefter.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Claus Brixensen på telefon 4122 7688. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Du skal søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Application deadline:
17 Aug 2020gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Nordjylland
Uddannelse
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Klima, Miljø & Energi
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Data & analyse
IT - Software
Konstruktion & Beregning
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Projektledelse
Topledelse
Få opslag som dette inden alle andre

Forsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1533213/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo