Få opslag som dette inden alle andre

Divisionschef for Ejendomsstaben i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Forsvaret


Har du en bred viden og forståelse for offentlig styring, og kan du sikre sammenhæng i stabsfunktionerne, så de skaber et stærkt grundlag for, at driften kan levere Ejendomsleverancer? Kan du lede i et politisk system, hvor der stilles store krav til at lede strategisk og til at sikre, at de særlige krav til offentlig styring integreres naturligt i det daglige arbejde? Kan du samtidig modernisere og effektivisere arbejdsgange og metoder med robotics, ejendomsdata og skarpe indkøbsaftaler? Hvis du kan se dig selv navigere i dette spændingsfelt, har vi brug for dig til at stå i spidsen for Ejendomsstaben.

Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er et full service ejendomsselskab. Vores kunder er primært ministerområdets øvrige myndigheder, men vi har også enkelte eksterne kunder inden for staten. Vi arbejder for, at vores ejendoms- og serviceydelser skal være lettilgængelige og leveringssikre, så vi medvirker til, at vores kunder og brugere kan arbejde for Danmarks interesser og sikkerhed.

Ejendomsstyrelsen beskæftiger i alt ca. 530 medarbejdere, hvoraf de 115 er ansat i Ejendomsstaben. Ejendomsstaben er en af tre divisioner i Ejendomsstyrelsen. Alle medarbejdere i Ejendomsstaben har fast arbejdssted i Hjørring, hvilket giver et godt fundament for samarbejde, videndeling og koordinerede indsatser.

Divisionens kerneopgave er at sikre, at styrelsen kan virke på et sundt forvaltningsgrundlag. Divisionen har ansvar for udvikling af strategier og mål- og resultatplaner, som understøttes af forretningsudvikling og procesbeskrivelser i kvalitetssystemet. Hertil kommer myndighedsopgaver inden for miljø og energi for forsvarsministeriets område samt opsamling af alle ejendomsdata, der stilles til rådighed for forretningen i et datawarehouse. Ejendomsstaben har også ansvar for juridisk rådgivning til organisationen samt en central kontrakt- og indkøbsfunktion, der støtter den øvrige forretning.

Ejendomsstaben består fra 1. januar 2021 af tre afdelinger; Jura- og Indkøbsafdelingen, Forvaltningsafdelingen og Proces- og Forretningsudviklingsafdelingen. Funktionen yder støtte og rådgivning til resten af organisationen.

Som divisionschef for Ejendomsstaben refererer du til stabschefen og indgår i en kompetent chefgruppe, der prioriterer det tværgående samarbejde. Chefen for Ejendomsstaben er tillige stedfortræder for stabschefen. Ejendomsstaben levere støtte til forvaltning og rådgivning til den øvrige del af organisationen. Kapacitetsdivisionen leverer kapaciteter, mens Servicedivisionen forestår etablissementsdriften.

Om stillingen
Den 1. januar træder Ejendomsstyrelsen ind i en ny struktur som beskrevet ovenfor, men allerede nu er de første sten ved at blive lagt i den nye organisering. Du træder ind i forandringsprocessen, hvor du bliver chef for den nuværende divisionsstruktur. I løbet af efteråret skal du forberede implementeringen af den nye struktur. Du står således over for en større forandringsproces, der både kræver både ledelse, involvering og kulturforståelse.

Du har ansvaret for, at Ejendomsstyrelsen har gode sags- og beslutningsprocesser og efterlever kravene til dokumentation.

Du vil få en væsentlig rolle i fremtidige budgetanalyser samt forligsforberedende arbejde.

FORVENTNINGER TIL DIG INDEN FOR 6-9 MÅNEDER
Du skal sikre, at der sættes retning og rammer for udarbejdelse af sunde forretningsprocesser, som den samlede styrelse efterlever.

Du skal sikre, at myndighedsopgaven omkring kompensation for støjgener ved kampfly iværksættes og at samarbejdet med borgerne fungerer tilfredsstillende.

Du skal etablere en central indkøbsorganisation, som kan varetage styrelsens samlede indkøb for bygge- og anlægsområdet samt øvrige indkøb i styrelsen.

Du skal sikre compliance, så kontrol- og forvaltningsmiljø gennemsyrer processer og efterleves i det daglige arbejde.

FORVENTNINGER TIL DIG INDEN FOR 12-24 MÅNEDER
Du skal inspirere til effektivisering og nytænkning for styrelsens arbejdsgange igennem forenkling og automatisering ved eksempelvis brug af robotics og anden teknologi.

Du sikrer at Ejendomsstaben kan håndtere en stigende digitalisering og datamængde til styring og planlægning af både byggeri og etablissementsdrift.

Du står i spidsen for en grøn omstilling, der sætter retning for levering på regeringens klimamål.

Du skal kunne navigere i en politisk, statslig styrelse, hvor der på kort tid kan komme politiske udmeldinger og forespørgsler, som du skal bistå med at afklare. Du skal udstikke retningslinjer og rammer, som din chefgruppe kan udmønte. Du bidrager endvidere til det tværgående virke mellem divisionerne samt de styrelser og partnerelementer, som du har snitflader til og skal koordinere med, eksempelvis inden for IT-forretningsudvikling, myndighedsopgaver m.v.

Om dig
Vi søger en chef med ledelsesmæssig tyngde til at varetage et chefjob som en del af styrelsens øverste ledelse.

Vi forventer, at du har ledelseserfaring fra stabsfunktioner og statslig forvaltning og dermed forstår de særlige krav, der stilles til offentlig forvaltning.

For at lykkes i jobbet er det afgørende, at du har en interesse for strategi- og forretningsudvikling. Det er vigtigt, at du har evnen til at omsætte strategi til handling, og at du med øje for både udvikling og eksekvering følger forandringerne helt til dørs.

Du bør være i besiddelse af nysgerrighed og en innovativ tænkning, der sætter dig i stand til at nytænke processer og teknologiske løsninger inden for styringsområdet, så der løbende udvikles og effektiviseres.

Det er afgørende at du kan sikre compliance i organisationen og opretholdelse af god forvaltningsskik på tværs i hele styrelsen.

Vi forventer, at du har stærke kommunikative evner både mundtligt og skriftligt. Det er afgørende, at du har gennemslagskraft og en naturlig autoritet, og at du som stedfortræder for stabschefen har modet til at gå forrest.

Du skal evne at samarbejde og sikre, at resten af din organisation også prioriterer tværgående samarbejde omkring opgaveløsning.

Du bør basere din ledelse på dialog og medindflydelse, og det forventes, at du bidrager til fortsat empowerment i organisationen. Du er en stærk personaleleder og skal være god til at udvikle din chefgruppe, og du skal sikre at din pipeline er på plads, da du bevæger dig i et felt med efterspurgte kompetencer.

Ordentlighed er et nøgleord i ledelse af styrelsen og det forventer vi naturligvis også gælder for dig, ligesom det skal falde dig naturligt at tage ansvar.

Du skal kunne repræsentere Ejendomsstyrelsen på strategisk niveau både internt og eksternt i styregrupper og fondssammenhænge.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter Rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i Staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i lønramme 38. Derudover er der Mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer, og udgangspunktet er, at ansættelsen sker på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 38. Ansøgningen skal da stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 38.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Arbejdssted er ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring

Stillingen ønskes besat den 1. september 2020 eller snarest derefter.

KONTAKT OG ANSØGNING
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Claus Brixensen på telefon 4122 7688. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-konsulent Mette Wassmann på telefon 3266 5111.

Ansøgningsfristen er den 17. august 2020. Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter.

Du skal søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriet er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede, uanset personlig baggrund, til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Application deadline:
17 Aug 2020gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Nordjylland
Uddannelse
Administration
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Jura
Klima, Miljø & Energi
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Data & analyse
Indkøb
Jura
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Topledelse
Få opslag som dette inden alle andre

Forsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1533214/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo