Få opslag som dette inden alle andre

Regions chef til Nordjylland ved de regionale IT Servicecentre

Forsvaret


Kan du bringe komplekse og ansvarsfulde opgaver i spil og kan du lide at udvikle og eksekvere?

Forsvarets Program It-konsolidering og Transformation (PIT) har en udfordrende stilling ledig som regionschef til De Regionale IT-servicecentre i Nordjylland, med tiltrædelse snarest muligt.

Om os
PIT skal konsolidere og transformere IT i hele Forsvarsministeriets koncern og er etableret som en del af Forsvarsforliget 2018-2023. Programmet udføres af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), mens programbestyrelsen er forankret i Forsvarsministeriets departement. FMI har hovedkvarter i Ballerup, hvorfra dele af programmets opgaver udføres, ligesom der naturligt vil være snitflader til departementet samt alle underliggende styrelser i Forsvarsministeriet.

Programmet har tre hovedmål:
1) Øge den operative effekt af IT i koncernen
2) Øge koncernens cybersikkerhedsniveau
3) Opnå de planlagte effektiviseringer.

Opgaven forventes tidsmæssigt at forløbe i hele forligsperioden og medfører forandringer af arbejdsprocesser, fornyelser af IT-installationer, løsninger og samarbejdsrelationer på tværs af koncernen. Programmet skal bidrage til en bedre og mere effektiv støtte på IT-området, både på det administrative område til styrelser og stabe og på det operative område, hvor det er den militære indsats, der er i fokus.

Projekt Lokal IT har til formål at etablere en centralstyret, landsdækkende IT organisation, der servicerer Forsvarsministeriets medarbejdere med on-site IT opgaver.

Om stillingen
Som Regionschef vil du have ansvar for en sektion med geografisk spredte enheder. Du skal varetage den overordnede ledelse af sektionen og sikre, at sektionen leverer de efterspurgte produkter/services til tiden og med den rette kvalitet. Enheden er under opbygning, og du vil derfor få mulighed for at præge udformningen og resultatet.

Du får stor frihed til at løse opgaverne inden for de givne rammer. Samtidig skal du kunne møde kunden som business relations manager (BRM) og sikre, at de services, som kunderne modtager, passer til deres behov. Det er derfor nødvendigt, at du besidder stærke kommunikationsevner og diplomatisk tæft.

Opgaveporteføljen er bred og varieret, ligesom du også er ansvarlig for opgaver, der løses på tværs af flere styrelser i Forsvarsministeriet. Du vil derfor få en bred berøringsflade med hele koncernen og mulighed for at skabe dig et bredt netværk i Forsvaret. Du vil også være sparringspartner i forhold til ledelsen om driften af enheden.

En anden del af opgaven er at sikre vidensdeling i egne enheder og på tværs af de regionale servicecentre samt til den centrale IT organisation.

Du skal udføre personaleadministrative opgaver, herunder FOKUS for sektionens ledere samt tilsikre, at lederne har de fornødne kompetencer/værktøjer til at bestride pålagte opgaver.

Om dig
Du har ledererfaring og ved, at formidling og kommunikation er afgørende i rollen, hvor du med et åbent sind holder målene for øje.
Opgaveløsningen kræver, at du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner og erfaring med forankring og formidling af teknisk IT faglig viden.

Som regionschef er du stærk analytisk og lyttende overfor både medarbejdere og ledelse. Sammen evner i at imødekomme kunden og levere den rigtige løsning.
Et godt humør og en progressiv indstilling er altid et godt udgangspunkt.

Stillingen stiller krav til din helhedsorientering, fleksibilitet og professionalisme.

Du mestrer at kunne samarbejde på tværs af organisationen med mange interne og eksterne interessenter, som alle stiller krav til dig og til din faglighed, og du formår at skabe accept af de valgte løsninger. Du er omgængelig, positiv af sind og tror på, at dét at udbygge og vedligeholde relationer på tværs af organisationen, er en forudsætning for et godt samarbejde.

Du er i stand til at give og modtage konstruktiv feedback og ved, at det er en forudsætning for udvikling.

Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.

Hvis du har akademisk uddannelse vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Som militær besættes stilingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Arbejdspladsen er beliggende i Nordjylland.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte projektchef Darran Mear på telefon 7285 9800 (4194 6263).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Ansøgningsfristen er 9. august 2020.
Vi holder samtaler løbende, så hvis ovenstående har vakt din interesse, send os da en ansøgning hurtigst muligt.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Hvis du er interesseret, så søg stillingen via linket, hvor du kan oploade din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter. Det er ikke et krav, men du må også gerne sende din seneste FOKUS.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Knap 850 af FMI’s ca. 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Ballerup.
FMI’s hovedopgave er at anskaffe, vedligeholde og videreudvikle materiel til hele Forsvarsministeriets koncern, lige fra kampvogne, skibe og jagerfly til IT-udstyr, feltrationer og lommeknive. Til at gøre dette administrerer FMI årligt ca. 9 mia. kr. svarende til ca. 1/3 af det samlede forsvarsbudget. Pengene bliver brugt til at yde den bedst mulige støtte til især de udsendte styrker og operative enheder, da det er støtten hertil, som altid er i centrum. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Application deadline:
09 Aug 2020gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 09.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Nordjylland
Storkøbenhavn
Uddannelse
Human Resources
IT
Naturvidenskab
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Arbejdsområde
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Få opslag som dette inden alle andre

Forsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1535196/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo