Få opslag som dette inden alle andre

Bocenter Tranbjerg søger 2 faste medarbejdere til det sundhedsfaglige team

Aarhus KommuneAnsøgningsfrist: 16. august 2020

Om jobbet:
Vi søger en sygeplejerske på 32 timer om ugen pr. 1. oktober 2020, eller snarest muligt og en SOSU-assistent på 33 timer om ugen pr. 1. oktober 2020.

Overskrift: Bocenter Tranbjerg søger 2 faste medarbejdere til det sundhedsfaglige team.

Vi søger en sygeplejerske på 32 timer om ugen pr. d.1.10.20 eller snarest muligt og en SOSU-assistent på 33 timer om ugen pr. d.1.10.20.

På Borgercenter Syd rekrutterer vi målrettet tværfagligt for at kunne leve op til forventningerne som de er beskrevet i Aarhus kommunes Voksen handicap Gentænkt og det Fælles Faglige Fundament. Vi søger derfor 2 fagligt kompetente medarbejdere der ser faglige udfordringer i, at være en bærende del af den sundhedsfaglig indsats på tværs af Bocenter Tranbjerg samt deltage i den socialpædagogiske kerneopgave.

Bocenter Tranbjerg består af fire huse. Der søges til Hus 2 og Hus 4.

Hus 2 er et botilbud for unge voksne udviklingshæmmede efter §108. Hus 2 har 6 pladser. Målgruppen er borgere med en udviklingsalder fra 3 måneder til 4 år, der alle har behov for massiv støtte.
Vi arbejder med elementer fra Neuropædagogik, KRAP, skærmning/containing, snoezelen og sansestimuli samt ud fra den enkelte beboers handleplan. Vi bruger tegn til tale og konkreter samt benytter os af ipads og anden velfærdsteknologi.

Hus 4 er et botilbud for unge voksne udviklingshæmmede efter §108. Hus 4 har 4 pladser. Målgruppen er borgere med behov for tæt støtte, bl.a. borgere med infantil autisme samt diverse komorbiditeter, som kendetegnes ved bl.a.:

 • Udfordringer i det sociale samspil med andre
 • Svært ved at kommunikere egen behov
 • Impulsstyret / behovsstyret adfærd
 • Højt stressniveau, hvilket kan udmønte sig i selvskadende eller udadreagerende adfærd

Udgangspunktet er, at der arbejdes med en 1 til 1 normering med en forudsigelig, struktureret hverdag og anerkendende tilgang til borgeren, i forhold til den enkeltes ressourcer.
Vi arbejder med individuelt tilrettelagte elementer fra neuropædagogik, low arousal og KRAP.

På Bocenter Tranbjerg ønsker vi at understøtte to fundamentale behov i ethvert menneskes liv; støtte til at klare hverdagen på egne præmisser og frihed til at leve et liv på egne betingelser. Formålet er at udvikle og vedligeholde borgernes evne til at fungere optimalt i hverdagen samt at kompensere for den nedsatte funktionsevne.

Uanset faggruppe deler alle de daglige opgaver omkring borgerne.

Sygeplejersken har 8 timers afsat tid til at være tovholder på Bocenter Tranbjergs sundhedsfaglighed ift. Styrelsens retningslinjer og krav samt kommunens instrukser. Det forventes, at en kommende sygeplejerske kan opfylde følgende arbejdsbeskrivelse i de 8 timer om ugen:

 • Løbende at opdatere eksisterende lokale instrukser og procedurer og lave nye i de 4 huse
 • Tovholder i lokalt sundhedsfagligt udvalg, der mødes hver 6.uge
 • Tovholder i de 12 sygeplejefaglige fokusområder, herunder de årlige opfølgninger/helbredstjek
 • Tovholder på medicindosering, medicinhåndtering og FMK
 • Undervisning af personale i eks. Stesolid, øjendråber m.m.
 • Undervisning af personale i sundhedsfaglig dokumentation
 • Medansvarlig for Borgercenter Syds sundhedsfaglige netværk, der mødes 4 gange årligt.
 • Nøgleperson i kontakten med kommunens sundhedsfaglige koordinator
 • Kontakt til og møder med eksterne samarbejdspartnere, herunder læger, sygehus, pårørende m.m.

Sygeplejersken er forankret i hus 2, hvor der ydes 24 timer ind i kerneopgaven. Grundet de særlige ansvarsområder i arbejdsbeskrivelsen, har sygeplejersken en overvægt af dagvagter og arbejder hver 3.weekend. Arbejdsplan kan præsenteres til samtalen.

Som SOSU-assistent vil der være særlige opgaver ift. medicinhåndtering, herunder dispensering, kontrol og brug af FMK, oplæring af kollegaer, deltagelse i sundhedsfagligt netværk på tværs af borgercenter syd m.m. Dette er der afsat 3 timer til. SOSU-asssistenten er forankret i hus 4, hvor der ydes 30 timer ind i kerneopgaven.

Pårørendesamarbejde er også en stor del af den daglige praksis og vægtes højt i hele borgercentret.

Bocenter Tranbjerg er et døgndækkende tilbud, og arbejdstiden er fordelt med dag-, aften- og weekendarbejde (hver 2. weekend), hele året rundt. Vagterne ligger typisk i tidsrummet 7.00-23.15. Der er tilknyttet vågen nattevagt.

Bocenter Tranbjerg er primært beboernes hjem og er sekundært en arbejdsplads for de som er ansat til at hjælpe og støtte beboerne i at leve det liv de gerne vil og få opfyldt de behov de har.

Din profil:
Vi forventer, at:

 • Du er faglig velfunderet samt villig til at arbejde med din egen fagpersonlige udvikling
 • Du har vilje, mod, overblik og intuition
 • Du er psykisk robust kombineret med en personlig rummelighed
 • Du kan reflektere, iagttage og er indstillet på intern / ekstern supervision
 • Du er tydelig i sprog og handling
 • Du er loyal, engageret og ansvarlig i din professionelle fremgang
 • Du kan tage lederskab på opgaveløsningen, herunder tage ansvar for at udarbejde den skriftlige dokumentation
 • Du kan tilrettelægge dit arbejde på baggrund af borgerens funktionsniveau og fastholde fokus på udviklingsområderne
 • Du tager ansvar for og medvirker til et godt arbejdsmiljø

For sygeplejersken gælder det, at relevant erfaring ift. arbejdsbeskrivelsen og lysten til at samarbejde på tværs af Bocenter Tranbjerg med det øvrige sundhedsfaglige personale prioriteres.

For SOSU-assistenten gælder det, at erfaring med medicindispensering og lysten til at samarbejde på tværs af Bocenter Tranbjerg med det øvrige sundhedsfaglige personale prioriteres.

Derfor skal du vælge os:
Vi tilbyder et job:

 • Med indflydelse på arbejdsmetoder og arbejdsgange
 • Med mulighed for en hverdag med høj grad af selvstændighed, kompetence og ansvar
 • Med mulighed for at sætte sit præg på den fortsatte udvikling af den sundhedsfaglige indsats for vores borgere både lokalt på afdelingen og på tværs af Bocenter Tranbjerg.
 • Med klare og gennemskuelige rammer for borgere og ansatte
 • Med åbne, engagerede og reflekterende kollegaer
 • Med kollegaer i udvikling og med fokus derpå
 • Med en udfordrende og spændende målgruppe
 • Med gode muligheder for refleksion, faglig sparring og evt. efteruddannelse
 • Hvor din indsats er med til at gøre en forskel
 • Med ordnede løn og ansættelsesforhold

Metoderne og tilgangene i Fælles Faglig Strategi er vores faglige ståsted, som omfatter hele driftsområdet Voksne, Job og Handicap. Her står fokus på livsmestring og den aktive borger centralt, se evt. her
Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 32 timer/33 timer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Alexander Madsen på telefon: 41 87 38 74.

Ansøgning Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er søndag den 16. august 2020

Der indkaldes til samtaler senest torsdag den 20. august 2020

Samtaler afholdes for sygeplejerske tirsdag den 25. august 2020 og for SOSU-assistent onsdag den 26. august 2020, begge dage fra kl. 9.00 og frem.

Der gives senest besked om evt. ansættelse vedr. begge stillinger torsdag den 27. august 2020.
Bocenter Tranbjerg hører under Borgercenter Syd, som er en del af Voksne, Job og Handicap i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) i Aarhus Kommune.

Om os:
Borgercentret består pt. af 17 døgn- og dagtilbud.

I Borgercenter Syd har vi den fælles kerneopgave, Voksne, Job og Handicaps Vision og Borgerens MSB som det fælles afsæt for udviklingen af vores tilbud.

Vi arbejder ud fra Aarhus Kommunes grundlæggende værdier om Troværdighed, Respekt, Engagement og sammenhæng med udgangspunkt i en anerkendende, dialogbaseret og værdsættende tilgang.

Det lovgivningsmæssige udgangspunkt er Lov om Social Service.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement Send ansøgning

Sidst redigeret d. 24. juni 2020

Jobdetaljer

Jobnummer
5580

Ansøgningsfrist
16-08-2020 23:59

Arbejdstid
Deltid

Ansættelse
Fast

Kontaktperson
Alexander Veset Fleischer Madsen

Stillingsbetegnelse
Socialpædagog

Afdeling
Tranbjerg Team 1

Kontaktperson
Linda Falck

Stillingsbetegnelse
Assistent

Telefon
41874759

Afdeling
BOC Syd administration

Adresse
Trankærgårdsvej 108

Postnummer
8310

By
Tranbjerg J

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aarhus Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 16.08.2020
Geografiske områder

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Deltidsjob
Geografi
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Aarhus Kommune - hurtigt overblik


Aarhus Kommune
Aarhus Kommune
Aarhus Kommune eller Århus Kommune er en kommune i Østjylland, som omfatter Aarhus by og en række større og mindre omkringliggende satellitbyer. Aarhus Kommune er indbyggermæssigt landets næststørste med 349.983 indbyggere.

Placering
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
Logo: Aarhus Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.aarhus.dk/


Aarhus Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1539720/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo