Få opslag som dette inden alle andre

Kontorchefer til Udlændinge- og Integrationsministeriets departement

Udlændinge- og IntegrationsministerietUdlændinge- og Integrationsministeriets departement søger to nye kontorchefer til Udsendelse og Tværministeriel Migrations Task Force i Asylafdelingen. Afdelingen varetager bl.a. arbejdet med asyl, visum, internationalt udlændingesamarbejde, udsendelsesarbejdet både i Danmark og internationalt, humanitært ophold samt udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste.

Om stillingerne
Udlændinge- og Integrationsministeriet er med til at formulere og udmønte regler, som har væsentlig indflydelse på udviklingen og sammenhængskraften i det danske samfund. Ministeriet arbejder med grundlæggende og sammensatte juridiske spørgsmål med stor vigtighed for et retssamfund, og der træffes beslutninger, som har meget stor betydning for de personer, som berøres. Det gælder, uanset om man er asylansøger, flygtning i Danmark eller højt kvalificeret udenlandsk arbejdstager på en forskerordning.

Kontorchef til Udsendelse: Du skal stå i spidsen for kontoret, der har ansvaret for udsendelsesområdet, herunder indsatsen for øget tilskyndelse til frivillig hjemrejse for afviste asylansøgere. Indsatsen på udsendelsesområdet sker bl.a. i samarbejde med hjemlandene, så det er et kontor med et stort internationalt samarbejde – både ved indgåelse af tilbagetagelsesaftaler mv. med tredjelande og ved, at kontoret har til opgave at fremme frivillig tilbagevenden.

Kontoret er også ressortkontor for reglerne om udlændinge på tålt ophold, kriminelle udviste og afviste asylansøgere, herunder reglerne om opholds-, underretnings- og meldepligt. Endvidere har kontoret ansvaret for reglerne om hjem- og udrejsecentrene samt spørgsmål om frihedsberøvelse. Kontoret er endvidere ressortkontor for udsendelsesdirektivets gennemførelse i dansk ret.

Konkrete og generelle sager vedrørende blandt andet meddelelse af opholdstilladelse til udsendelseshindrede udlændinge og klager over administrativ frihedsberøvelse behandles også af kontoret.

Der er knyttet tre udlændingeattachéer samt tre udsendelsesrådgivere i kontoret, som blandt andet fungerer som bindeled til udenlandske myndigheder og som har meget tæt kontakt til de øvrige danske myndigheder på udsendelsesområdet, bl.a. politiet, Udenrigsministeriet, herunder udsendelsesambassadøren, og andre relevante aktører.

Kontorchef til Tværministeriel Migrations Task Force: Du skal stå i spidsen for en nyoprettet tværministeriel migrations task force, der skal understøtte et gearskifte i det videre arbejde med regeringens ambitioner om etablering af et eller flere modtagecentre uden for EU.

Tværministeriel Migrations Task Force skal sikre en operativ, målrettet og sammenhængende dansk migrationsindsats med fokus på arbejdet for et retfærdigt og humant asylsystem. Det gælder ud over etableringen af modtagecentre bl.a. styrkelse af EU’s eksterne grænser, kapacitetsopbygning af asyl- og migrationsmyndigheder i tredjelande, udsendelse og aktiv dansk interessevaretagelse i EU, FN mv.

Til kontoret er der ud overmedarbejdere fra Udlændinge- og Integrationsministeriet knyttet indstationerede medarbejdere fra Udenrigsministeriet og Justitsministeriet, der fysisk placeres i Udlændinge- og Integrationsministeriets departement.

Kontoret får et tæt samarbejde med et Udenrigsministeriet i relation til migrationsindsatsen og skal betjene et ad hoc ministerudvalg samt en tværministeriel styregruppe.

I begge stillinger bliver kontorchefens vigtigste opgaver, at

  • skabe rammerne for og sikre, at kontoret leverer resultater af høj faglighed
  • sætte retning, følge op og prioritere kontorets opgaver
  • varetage det daglige ledelsesansvar for kontorets medarbejdere og medvirke til at udvikle dem bl.a. gennem feedback og sparring.

Det er vigtigt for Udlændinge- og Integrationsministeriet, at vores chefer kan rokere mellem forskellige stillinger, hvorfor man som ansøger også skal kunne se sig i andre chefstillinger i koncernen.

Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse med et højt fagligt niveau og stærke analytiske evner. Du bliver en del af et politisk miljø, hvor du udfordres fagligt og personligt, og hvor vi derudover forventer, at du:

  • Kendskab til det relevante ansvarsområde
  • International erfaring
  • Erfaring fra en politisk styret organisation
  • Erfaring med eller lyst til personaleledelse
  • Evnen til at føre politiske beslutninger ud i praksis
  • Gode kommunikations- og samarbejdsevner samt gode evner til at danne og vedligeholde netværk
  • Lyst til at agere i en hverdag med mange aktører samt politisk og mediemæssig bevågenhed.

Yderligere information
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i løngruppe 1. Stillingerne besættes som udgangspunkt på åremål på overenskomstvilkår. Stillingen som kontorchef for Tværministeriel Migrations Task Force er som udgangspunkt tidsbegrænset i tre år. Hvis du i forvejen er tjenestemand, vil ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering kunne finde sted i lønramme 37.

Ansættelsesområdet afhænger af ansættelsesformen.

Det er en forudsætning for stillingerne, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse til HEMMELIGT, og at du kan opretholde godkendelsen under hele din ansættelse.

Vil du vide mere om stillingerne, så kontakt afdelingschef Hanne Stig Andersen på telefon 61 98 34 32 eller på e-mail hsa@uim.dk.

Søg stillingen
Klik på knappen i højre side og upload din ansøgning, cv og eksamensbevis mv. senest onsdag den 12. august 2020, kl. 10.00.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen.

Vi holder første samtalerunde og evt. anden samtalerunde i uge 34. Du skal eventuelt besvare en case i forbindelse med samtalen.

Ligestilling i alle dens aspekter er vigtig. Derfor opfordres alle interesserede uanset etnisk tilhørsforhold, religion, køn, alder og lign. til at søge stillingen. Udlændinge- og Integrationsministeriet er medlem af Foreningen Nydansker.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har overordnet to politikområder: Hvem må indrejse og opholde sig i landet – og hvordan sikrer vi, at udlændinge bidrager til og tager del i samfundet?

Ministeriet har omkring 1400 medarbejdere fordelt på Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Udlændingestyrelsen og departementet, samt fra den 1. august 2020 Hjemrejsestyrelsen - herunder Nationalt ID-center, Udlændingenævnets sekretariat og Flygtningenævnets sekretariat.

Ansøgningsfrist:

12-08-2020

Arbejdstid:
Fuldtid

Arbejdssted:
Slotsholmsgade 10, 1216 København K

Hjemmeside:
www.uim.dk

Læs hvad medarbejderne synes om at arbejde hos os

Følg os på LinkedIn:

Kontaktpersoner:

E-mail

E-mail

E-mail

E-mail

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Udlændinge- og Integrationsministerietgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 12.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Eksport
Jura
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Socialvæsen
Topledelse
Få opslag som dette inden alle andre

Udlændinge- og Integrationsministeriet - hurtigt overblik


Placering
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Logo: Udlændinge- og Integrationsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Vores medarbejdere

50

ansatte med videregående uddannelse

100
færdiguddannede kandidater ansat sidste år

50
studerende og praktikanter ansat sidste år


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Udlændinge- og Integrationsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1539773/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo