Få opslag som dette inden alle andre

Indvandrermedicinsk Klinik søger reservelæge

Region SyddanmarkIndvandrermedicinsk Klinik søger læge
En stilling som reservelæge ved Indvandrermedicinsk Klinik på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital, er ledig til besættelse fra 1. september 2020 eller efter aftale.

I Indvandrermedicinsk Klinik er et nej et forhandlingsoplæg, og kulturelle kompetencer, iderigdom, tålmodighed og velplaceret empati er lige så vigtige redskaber som stetoskop, skanning og blodprøver. Et af vores mål er at erfaringerne fra hver eneste patients oplevelse og forløb skal bruges og formidles, så dokumentation og undervisning er vigtige arbejdsopgaver for læger og sygeplejersker i klinikken.

En stor del af arbejdet som læge består i at genskabe afbrudte undersøgelses og behandlingsforløb og at motivere patienten til at medvirke - diplomatiske og følsomme kommunikative opgaver er hverdag.

Indvandrermedicinsk Klinik modtager patienter med indvandrerbaggrund og med en kompleks somatisk problemstilling, hvor udredning og behandling i primærsektor eller på andre sygehusafdelinger er kørt fast. De fleste patienter har også svære psykiske og sociale problemer, som bidrager til det komplekse billede. Vi klarlægger problemstillingen gennem en uddybende og omfattende anamnese, som inkluderer patientens livshistorie og de barrierer, som hidtil har forhindret udredning og behandling. Vi varetager og koordinerer herefter udrednings- og behandlingsforløbet i samarbejde med egen læge, andre sygehusafdelinger, Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT tidligere RCT) andre relevante instanser, herunder kommunen. I forløbet støttes patienten til at møde til undersøgelser og følge behandling, desuden støttes i mestring af dagligdagens problemer, som kunne være medvirkende årsag til det komplekse symptombillede, eller som kunne stå i vejen for gennemførelse af udrednings- og behandlingsforløbet. Patienten støttes også til at leve med kronisk sygdom og i hensigtsmæssig brug af sundhedsvæsen og socialforvaltning. De fleste samtaler foregår med hjælp fra tolke. Samtalerne varer typisk 1-2 timer. Arbejdet foregår tværfagligt sammen med klinikkens sygeplejersker og socialrådgiver og med læger og andre faggrupper på og udenfor sygehuset, herunder diætister, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgivere, distriktssygeplejersker, og personer fra frivillige organisationer. Arbejdet er menneskeligt meget givende, fagligt udfordrende og vi har en godt arbejdsmiljø. Klinikken blev startet i 2008 som den første indvandrermedicinsk Klinik i Danmark. Indvandrermedicinsk Klinik består i dag af læger, sygeplejersker, socialrådgiver og sekretær. Klinikken er i fortsat rivende udvikling og efterspørgslen af klinikkens ydelser er meget stor. Klinikken har omfattende informations- og undervisningsopgaver i faglige fora, sundhedsfaglige uddannelser og rådgiver på nationalt og regionalt niveau i ministerier, styrelser og Regionsråd. Klinikken spiller en central rolle i udviklingen af indvandrermedicinske teams i hele Region Syddanmark for at styrke sundhedsindsatsen for personer med indvandrerbaggrund. Forskningen i klinikken omfatter forskellige aspekter af indvandrermedicin. Den ene overlæge er professor i Indvandrermedicin og Global Sundhed på Syddansk Universitet, og den ene sygeplejerske er ansat som klinisk Professor. Herudover er der tilknyttet flere studerende, herunder ph.d. studerende. Klinikken modtager forskellige faggrupper fra hele landet i studieophold.

Klinikken er en selvstændig klinisk enhed under Infektionsmedicinsk Afdeling Q. Lægerne deltager i fællesarrangementer med lægerne på Infektionsmedicinsk Afdeling, herunder akademiske eftermiddage. Der er en omstruktureringsproces i gang på OUH, og det forventes, at klinikken vil blive del af en ny enhed med fokus på patienter med komplekse symptomer. Enheden forventes at bestå af den nuværende Arbejdsmedicinsk Klinik, Smertecenter Syd samt Indvandrermedicinsk Klinik. Oplægget er, at de enkelte enheder skal bevare deres faglige fundering og specialisering. Yderligere information om klinikkens arbejde, forskning og erfaringer kan læses på hjemmesiden Indvandrermedicinsk Klinik Arbejdsområdet: Lægens primære arbejde vil være det daglige kliniske arbejde i Indvandrermedicinsk Klinik i samarbejde med de tilknyttede læger, sygeplejersker og socialrådgiver. Det kliniske arbejde indebærer væsentlige administrative opgaver. Det forventes, at lægen har interesse for afdelingens undervisnings og formidlingsopgaver. Stillingen er vagtfri. Den, der ansættes i stillingen refererer til den ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling Q, men ledelsesstrukturen kan ændres i forbindelse med omstruktureringen. Ansøger:

  • Du forventes at have gode samarbejdsevner
  • Du forventes at være åben for de mangeartede problemer som patienterne præsenterer
  • Du forventes at være god til at kommunikere med forskellige aktører på lokalt, regionalt og nationalt niveau
  • Du forventes at trives i en travl og uforudsigelig hverdag

Kendskab til arbejdet med flygtninge og indvandrere vil være en fordel men ikke en forudsætning. Lægen vil blive oplært i de specifikke kompetencer, der er nødvendige i klinikken. Løn- og ansættelsesforhold: Ansættelse sker på overenskomstvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger. Yderligere oplysninger om klinikken og stillingen får hos: Overlæge, Charlotte Sølver Rehling Indvandrermedicinsk Klinik Tlf.: 2184 9291, e-mail: charlotte.rehling@rsyd.dk eller Ledende overlæge, dr. med. Svend Stenvang Pedersen Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitetshospital Tlf. 6541 2656 Ansøgning: Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere kvalifikationer og kompetencer inden for de 7 lægelige roller, medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Ansøgning skal sendes elektronisk og være bilagt dokumentation for autorisation. Ansøgningsfrist er mandag den 17. august 2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. og 25. august 2020 Ansættelsesperioden: et år Ansøgning stiles til: Ledende overlæge dr. med. Svend Stenvang Pedersen Infektionsmedicinsk Afdeling Q Odense Universitetshospital Tlf. 6541 2656 E-mail: svend.stenvang@rsyd.dk

Application deadline:
17 Aug 2020

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Syddanmarkgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 17.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Sønderjylland
Uddannelse
Administration
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Administration
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1540183/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo