Få opslag som dette inden alle andre

Overlæger/afdelingslæger til neuroradiologi ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Region SjællandTo stillinger som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved den neuroradiologiske funktion er ledige til besættelse fra 01.11.2020 eller efter aftale.

Afdelingen står for at skulle udvide sin akutte neuroradiologiske funktion betragteligt, hvorfor der stiles imod at etablere en egentlig neurovagt. De, der ansættes i stillingerne vil indgå i denne vagt.

Det radiologiske speciale i Region Sjælland arbejder efter visionen om at levere den højeste faglige kvalitet indenfor radiologisk diagnostik og behandling med afsæt i patienternes behov. Samtidig er der også øget fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og samarbejde på tværs af specialer.

Om Billeddiagnostisk Afdeling
Billeddiagnostisk Afdeling har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Man vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde, da den neuroradiologiske funktion er placeret der.

Afdelingen har et tæt og godt samarbejde med de kliniske afdelinger, hvilket er essentielt for faglig udvikling og god kvalitet i udredning og behandling. Hovedsamarbejdspartner vil være Neurologisk Afdeling, som varetager både hovedfunktioner, højt specialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, herunder neurodegenerative lidelser, demens, epilepsi, neurofysiologi, samt den akutte apopleksi med trombolyse, som nu udvides. Regionens ØNH afdeling ligger i Køge og her foretages CT og MR af hoved-hals regionen, afholdes MDT, mv. Desuden foretages MR undersøgelser for øjenafdelingen og børneafdelingen.

Roskilde og Køge har fælles RIS/PACS system og der beskrives på tværs af matriklerne, afh. af kompetencer og interesse. Der er derfor stor mulighed for at beskæftige sig med en bred vifte at neuroradiologiske undersøgelser, både akutte, udredninger og elektive undersøgelser.

På begge matrikler har vi moderne apparatur. I Roskilde forefindes 3 CT scannere, herunder dual-energy CT, to 1.5T og en 3T MR. Yderligere en 3 T MR vil blive installeret i slutningen af i år.

Vi er ca. 210 ansatte i alt på afdelingen. Der er p.t. 25 fastansatte speciallæger, hvoraf 5 er tilknyttet neuro-teamet. Vi har en større uddannelsesforpligtelse med introlæger og H-læger på alle niveauer. De uddannelsessøgende har fremmøde på begge matrikler.

Afdelingen har en forskningsenhed, med hovedinteresse inden for MR. Der er samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger, og især et tæt samarbejde med den neurologiske KFE, så har man lyst, vil der være god mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter.

Stillingerne
Vi søger speciallæger i radiologi med interesse og kompetencer inden for neuroradiologi. Afhængig af kvalifikationer vil man indgå i varetagelsen af opgaverne på lige fod med de øvrige speciallæger, med mulighed for at veksle imellem den akutte og den elektive funktion. Har man behov, vil vi sikre oplæring og supervision. Har man interesse i hoved-hals funktionen, kan deltagelse her aftales, ligesom andre interesseområder vil kunne inkorporeres i stillingerne.

Stillingerne er med vagtforpligtigelse, som led i den planlagte neurovagt.

Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling. Hjemmearbejdsdage og fleksibel arbejdstid vil i en vis udstrækning kunne aftales under hensyn til afdelingens drift.

Der er god mulighed for kursusdeltagelse.

Afdelingen lægger vægt på et godt tværfagligt arbejdsmiljø. Vi værdsætter derfor at man er god til at samarbejde og er indstillet på at løfte opgaven sammen med ens team, når der er travlt.

Transport: SUH, Roskilde ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange til og fra København hver time, en tur der tager ca. 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid klokken 8.

For at blive ansat som overlæge, skal man som udgangspunkt have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år efter opnået speciallægeanerkendelse.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45 47 32 53 01 / 24 98 13 43.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Ansøgningsfrist: 28. August 2020

Sjællands Universitetshospital, Roskilde

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 28.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Østsjælland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1540259/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo