Få opslag som dette inden alle andre

Pædagog 37 timer

Middelfart KommuneBørnehuset Nørre Aaby, afdeling Søstjernen, søger pædagog 37 timer,
pr. 01.10.2020

Vi søger en pædagog med en stærk faglighed, som kan arbejde engageret og professionelt med Den styrkede pædagogiske læreplan, da vi ønsker at give børnene de bedste betingelser for trivsel og udvikling, og skabe rammer for deres leg og deltagelse i børnefællesskaber.

Din pædagogiske indsats skal have fokus på børnenes lærings- og legmiljøer, herunder relationer, børnefællesskaber og forældresamarbejde.

Vi forventer, at du mestrer nedenstående kompetencer og, i fællesskab med os, er parat til udvikling og kvalificering, såvel personligt som fagligt:

Fagpersonlige kompetencer:

 • Du er uddannet pædagog, er robust og reflekteret.
 • Dit samspil og kommunikation med børn, forældre og kolleger er kendetegnet af en tydelig, positiv og anerkendende tilgang. Dit børnesyn er i overensstemmelse med Dagtilbudsloven, Den styrkede pædagogiske læreplan, Handleguiden og Arbejdsgrundlag for dagtilbud.
 • Du har kendskab til børns almene udvikling, 0-6 år
 • Du motiveres af, og har en stærk interesse i, at arbejde aktivt med at udvikle og styrke pædagogisk praksis i forhold til børn i udsatte positioner og med særlige behov.
 • Du kan arbejde professionelt med børn og familier i en flerkulturel kontekst.
 • Du har fokus på arbejdet med relationer og inkluderende børnefællesskabers betydning, og kan følge og omsætte de politiske målsætninger, der er fokus på i Middelfart Kommune.
 • Du vægter det gode forældresamarbejde højt, og arbejder inddragende, rådgivende og vejledende i forhold til en helhedsorienteret indsats omkring at støtte børnenes trivsel, udvikling og læring.
 • Du kan tage ansvar for at udarbejde handleplaner, og arbejde fokuseret og målrettet på at udmønte dem i praksis.
 • Du er opsøgende på at tilegne dig viden omkring ny forskning og lovgivning indenfor det pædagogiske arbejdsfelt, og kan i samarbejde med kolleger bidrage til implementering i praksis.

Børnehuset Nørre Aabys værdier:

 • Vi har fokus på at møde børnene i en anerkendende og tydelig tilgang, hvor vi støtter det enkelte barns forståelse af sig selv og verden omkring os.
 • Vi har respekt for, at det at være barn har en værdi i sig selv, og det er kendetegnende for vores pædagogiske arbejde, at vi forsøger at skabe de bedste rammer for leg, nysgerrighed og de gode fællesskaber, hvor børnene får mulighed for at være medskabere af egen udvikling, læring og mestring af livet.
 • Vi udviser glæde, engagement og nærvær i vores samspil med børnene, og vi er lydhøre overfor børnenes ideer og ønsker, således at demokrati og medborgerskab er en naturlig del af vores hverdag.
 • Vi betragter forskellighed og mangfoldighed som en ressource, når vi indgår i samspil og samarbejde med forældre, børn og kollegaer.
 • Vi ser det tværprofessionelle samarbejde som en vigtig ramme for at støtte børnenes udvikling, trivsel og læring.
 • Vi har et tæt forældresamarbejde, der bygger på åbenhed, tillid, og gensidig respekt, og vi vægter en høj grad af forældreinddragelse i vores daglige pædagogiske arbejde, da vi ser forældrene og hjemmemiljøet som barnets vigtigste arena og forældrene som den vigtigste ressource i forhold til børns trivsel, dannelse og læring.

For yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Leder Mette Buus på mail mette.buus@middelfart.dk eller på tlf. 20279249. eller koordinator: Julie Appel Rasted på tlf. 51835459
Du kan evt. læse om os på Middelfart kommunes hjemmeside under Børn og Unge – børnehaver – Børnehuset Nørre Aaby.

Lønnen er i overensstemmelse med principperne om Ny Løn. Der indhentes børneattest.

Ansøgning vedlagt relevante dokumenter, senest d. 20.08.2020
Stillinges søges via linket i annoncen.
Når du har sendt ansøgning, modtager du en E-mail som kvittering.
Vær opmærksom på, at mailen kan være placeret i din mappe ”spam/uønsket post”

Ansættelsessamtaler vil finde sted mandag d. 26.08.2020

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Middelfart Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 20.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Humaniora
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Middelfart Kommune - hurtigt overblik


Placering
Nytorv 9
5500 Middelfart
Logo: Middelfart Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.middelfart.dk


Middelfart Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1540606/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo