Få opslag som dette inden alle andre

Chef for Chefrekrutteringen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Forsvaret


Kan du spotte en god chef og samtidig selv være én? Vil du stå i spidsen for en unik sektion og et eksponeret arbejdsområde, hvor der stilles meget høje krav til dine lederegenskaber, din opmærksomhed og din evne til at skabe gode relationer? Så er et af de vigtigste lederjob i ministerområdet måske noget for dig.

Om os
Bemandingssektion 1 (Chefsektionen) er en del af Bemandingsafdelingen, som har til opgave at facilitere bemanding af hele Forsvarsministeriets område. Vi skal sørge for, at styrelser og myndigheder har personale til at løse deres opgaver. Det gør vi ved at rekruttere kompetente medarbejdere med de kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges.

Bemandingssektion 1 håndterer chefområdet i hele ministerområdet. Vi har ansvaret for rekruttering og sagsbehandling i relation til de øverste chefstillinger, udstationeringer og varetager derudover bemandingen af Forsvarsministeriets Departement.

Der er 13 civile og militære medarbejdere i sektionen, der er kendetegnet ved et stort engagement og en dyb HR-faglighed i en hverdag, der ofte er travl og omskiftelig. Vi har en humoristisk og uformel tone, og vi lægger vægt på samarbejde, der bygger på gensidig sparring, med henblik på opnåelse af de bedst mulige løsninger.

Om stillingen
Din vigtigste opgave er at lede medarbejderne i sektionen og prioritere sektionens ressourcer og indsatser i forhold til aktuelle opgaver. Samtidig er du den nærmeste sparringspartner for afdelingschefen og styrelsens direktion i spørgsmål vedrørende det militære og civile chefområde. Du vil være styrelsens ansigt udadtil i forhold til chefområdet og vil således blive eksponeret og skabe netværk med ministerområdets chefgruppe.

Dine opgaver består endvidere af at:
- Koordinere chefbemanding med chefer og vicechefer for alle større stabe og styrelser.
- Koordinere og facilitere gennemførelsen af det justerede chefbemandingssystems delprocesser.
- Medvirke og deltage (personligt) i ansættelsesudvalg på udvalgte chefsstillinger.
- Håndtere en række tunge sagsbehandlingsopgaver med snitflader til styrelsens direktion og Forsvarsministeriets Departement.

Derudover rådgiver og sparrer du med Forsvarsministeriet, chefer i chefgruppen og dine medarbejdere om mulighederne i Forsvarets HR-strategi - altid i nøje balance mellem konkrete behov og helhedens interesse. Endelig er du naturligvis en nøgleperson i afdelingens chefkreds, hvor du bl.a. medvirker til udvikling af HR-praksis og processer.

I denne stilling får du - ud over direkte ledelsesansvar for 13 stærke medarbejdere - en unik mulighed for at være med til at forme fremtidens Forsvar, gennem de chefer og ledere, du og dine medarbejdere er med til at udvælge og rekruttere. Stillingen giver dig et omfattende indblik i hele ministerområdets struktur og i de aktuelle styrker og udfordringer bredt i Forsvaret.
Der er derfor samlet set tale om en krævende, men i høj grad også interessant, stilling med mulighed for stor personlig, faglig og karrieremæssig udvikling.

Om dig
Det er afgørende, at du har konkret og succesfuld erfaring med ledelse.

Du har en relevant videregående uddannelse og gerne med HR-fokus, eller du er officer med gennemført Videreuddannelse-II/Ledere (VUT-II/L) eller tilsvarende.

Du er først og fremmest en dygtig chef, der evner at udnytte den betydelige faglighed og mangfoldighed, som sektionens medarbejdere rummer. Du har øje for at lede og motivere meget erfarne vidensmedarbejdere og sparre og kvalificere i forhold til det konkrete arbejde med udvælgelse og rekruttering af chefer. Du er samtidig god til at prioritere og sikre, at opgaverne bliver løst i en hensigtsmæssig rækkefølge. Du forstår vigtigheden af god relationsdannelse og værdien af netværk, og du bruger dine evner her indenfor aktivt, når du agerer blandt samarbejdspartnere og interessenter - både under og (som oftest) over dit eget niveau.

Du formår ved din engagerede og synlige ledelsesstil at sikre, at terminer overholdes, samtidig med at kvaliteten af de ydelser, sektionen leverer, er i top. Du er viljestærk, arbejdsom og kan træde i karakter, når det kræves, samtidig med at du udviser ro og overblik - også i pressede situationer.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Er du civil ansættes du efter gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Steen Dalsgaard på tlf. 32 66 55 78 efter den 10. august 2020.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 52 95.

Ansøgningsfristen er den 20. august 2020. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter, med henblik på besættelse af stillingen 1. oktober 2020.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
Application deadline:
16 Aug 2020gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 16.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Administration
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Arbejdsområde
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Rådgivning & Support
Få opslag som dette inden alle andre

Forsvaret - hurtigt overblik


Forsvaret
Forsvaret
Forsvaret håndhæver Danmarks og Rigsfælleskabets suverænitet og er en del af samfundets samlede beredskab. Forsvaret bidrager til international konfliktforebyggelse og deltager i fredsbevarende og fredsskabende indsatser, når Folketinget beslutter at anvende militær ekspertise og kapacitet.

Placering
Lautruphøj 1-5
2750 Ballerup
Logo: Forsvaret
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.forsvaret.dk


Forsvaret i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1540757/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo