Få opslag som dette inden alle andre

Beredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen

Kalundborg KommuneBeredskabsdirektør til Vestsjællands Brandvæsen
Jobnummer
326.0081962802263

Arbejdssted
Kalundborg Kommune

Jobkategori
Ledelse

Kontrakttype
Fastansættelse

Arbejdstid
Fuldtid

Ansøgningsfrist
11/08/2020

Ansættelsesdato
01/09/2020

Om jobbet
Jobbet som beredskabsdirektør
Beredskabsdirektøren har det overordnede ansvar for organisationen og sikrer, at Vestsjællands Brandvæsen drives og udvikles i tråd med de beslutninger, som de 3 ejerkommuner træffer i den fælles beredskabskommission.
Beredskabsdirektøren er Vestsjællands Brandvæsens øverste administrative leder. Med reference til beredskabskommissionen, er det beredskabsdirektørens opgave at sikre:

• At lovgivningen opfyldes og overholdes gennem en sikker og effektivt drevet organisation med udgangspunkt i det aftalte serviceniveau og inden for de fastlagte økonomiske rammer. Fokus er derfor både på drift og løbende udvikling af opgaveløsningen. Beredskabslovgivningen skal endvidere opfyldes på en måde, så opgavevaretagelsen fortsat er kendetegnet ved høj tryghed for borgerne og beskyttelse af værdier og miljø i de tre kommuner

• At kvalitet og høj sikkerhed ledsages af en omkostningsbevidst drift, og herunder sikre at materiel, bemanding og finansiering følger opgaveløsningen. Beredskabsdirektøren skal derfor have blik for de løbende muligheder for forbedringer i opgaveløsningen
• At beredskabet indgår i et tæt og koordineret samspil med kommunerne om myndighedsopgaver, således at beredskabet er en konstruktiv medspiller i kommunernes udvikling, hvor der sikres gode relationer til virksomheder, borgere og andre interessenter. Beredskabsdirektøren skal derfor som kulturbærer stå i spidsen for, at beredskabet er gennemsyret af en professionel servicekultur, idet både Holbæk, Odsherred og Kalundborg er attraktive bosætnings- og erhvervskommuner, hvor der lægges vægt på en hurtig, smidig og stærk faglig betjening af erhvervslivet og borgere i forhold til byggesagsbehandling. Det betyder, at man med løsningsfokus inden for lovgivningens rammer fokuserer på at hjælpe med at realisere borgernes og erhvervslivets projekter
• At sikre velbelyste og konstruktive politiske beslutningsprocesser. Beredskabsdirektøren skal derfor etablere en tæt kontakt og samspil med kommunernes politiske og administrative niveau
• At beredskabet er karakteriseret af sikker budgetoverholdelse og en fast hånd på den økonomiske styring af beredskabet
• At organisationen og opgavevaretagelsen er kendetegnet ved høj faglighed, og at der er en stærk fælles kultur præget af god korpsånd blandt medarbejdere og frivillige
• At sikre et professionelt og robust beredskab med fokus på medarbejdernes udvikling, så kompetencerne matcher de fremtidige udfordringer og opgaver
• At den risikobaserede dimensionering og beredskabsplanerne løbende vurderes og justeres efter behov

Stillingen giver gode muligheder for at udfolde sine evner som leder og udnytte sin beredskabsfaglige viden og kompetencer. Den nye beredskabsdirektør bliver en del af en stærk og velfungerende organisation, som er præget af en uhøjtidelig kultur med plads til humor, og hvor det at hjælpe og udfordre hinanden hører naturligt til hverdagen.

Din profil
Det er en forudsætning, at den kommende beredskabsdirektør:
• Har erfaring inden for beredskabsområdet
• Har ledererfaring
• Er en god formidler, både i skrift og tale

Derudover forventes der, at den kommende beredskabsdirektør:
• Evner at bevare overblikket, også i pressede situationer
• Er god til at samarbejde og være dialogsøgende
• Er robust og modig samt evne at stå fast – også på de lidt svære beslutninger
• Udviser engagement og have et personligt drive og initiativ
• Kan motivere, inspirere og udvikle medarbejdere

Beredskabsdirektøren skal fungere som en tydelig, samlende og robust topleder for dedikerede medarbejdere og politikere og brænde for at realisere ambitioner og potentiale for Vestsjællands brandvæsen. Derfor skal den kommende beredskabsdirektør kunne sikre en god videre proces, og herunder have dokumenterede resultater med at lede en stor medarbejdergruppe. Den kommende beredskabsdirektør skal fungere som rollemodel for samt sikre gode samspil, processer og relationer mellem fuldtidsansatte, deltidsansatte og frivillige.

Derudover er det vigtigt, at beredskabsdirektøren har politisk tæft og kan være en tillidsskabende samarbejdspartner i alle sammenhænge – og indgå som en nærværende og naturlig partner i netværk, forhandlinger og samspil med interessenter.

Den kommende beredskabsdirektør skal være en erfaren leder med dokumenterede resultater særligt inden for strategi, økonomi, organisationsudvikling, netværksdannelse, forandrings- og forretningsudvikling og ledelse af medarbejdere og ledere, og som gerne må være opnået i politisk styrede organisationer.

Den kommende beredskabsdirektør skal kunne begå sig på alle niveauer og indgå relevant i dialog og kommunikation med alle – både medarbejdere i beredskabet, administration, borgmestre og en række eksterne aktører, herunder særligt kontraktholderne og i forhold til de nationale indsatser. Desuden er det en fordel med erfaringer med mediehåndtering, så denne del af de kommunikative opgaver kan varetages med ro, erfaring og overblik.

Den kommende beredskabsdirektør skal også være en synlig profil, der både har strategisk overblik og kan skabe operationel sammenhæng i organisationens udvikling og indsatser. Det er en fordel med erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og gerne erfaring med at arbejde med en politisk bestyrelse. Den kommende beredskabsdirektør skal derfor have forståelse for at kunne skabe en god balance imellem sikkerhed/myndighedsopgaven og en stærk servicekultur med rådgivning og inddragelse som udgangspunkt.

Det forventes, at vores nye beredskabsdirektør har personlig gennemslagskraft og robusthed, så både krisesituationer og en hverdag med mange interessenter og til tider modsatrettede interesser kan håndteres. Derudover forventes der, at den nye beredskabsdirektør er dialogorienteret, tillidsvækkende og samarbejdsorienteret med en delegerende og samtidig nærværende ledelsesstil, hvor medarbejdernes ressourcer og kompetencer bringes i spil. De relationelle kompetencer er desuden vigtige, så der opbygges relationer til de lokale virksomheder og de centrale aktører i de tre kommuner.

På det personlige niveau forventes der, at den kommende beredskabsdirektør kan nikke genkendende til nedenstående kompetencer:
• Ordentlighed
• Ansvarlighed
• Har overblik
• Gennemslagskraft
• Ser muligheder frem for begrænsninger
• Har et godt humør

Derfor skal du vælge os
Den kommende beredskabsdirektør skal trives med, at der til tider er mange bolde i luften, og at der er mange, der følger din adfærd med positiv interesse og skal evne dialogen med den politiske ledelse – også i akutte situationer, hvor der er ekstra travlt.

Det er samtidig vigtigt med et godt blik for tendenser og udvikling i lovgivningen på området, så Vestsjællands Brandvæsen kan være på forkant med opgaveløsningen.

Den kommende beredskabsdirektør skal være dygtig til at styre og se mulighederne inden for den aftalte økonomi, god til at sikre en effektiv udnyttelse af de leverancer, som beredskabet køber, samt god til forhandling og forvaltning af kontrakter med eksterne leverandører, der er en væsentlig opgave for beredskabsdirektøren.

Endelig skal den kommende beredskabsdirektør kunne formidle retningen, prioritere og lede og fordele arbejdet. Beredskabsdirektøren skal desuden beherske og kunne balancere den uformelle og direkte kultur. Den kommende beredskabsdirektør skal således også være en samlende figur for området, også i relation til medarbejdere.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen besættes på overenskomstvilkår. De ambitioner og krav, der knytter sig til stillingen som Beredskabsdirektør muliggør en lønaftale, hvor forhandlings-udgangspunktet vil være et lønniveau på ca. kr. 680.000 årligt eksklusive pension.

Ansøgning
Ansøgningsfrist for stillingen er tirsdag d. 11. august 2020. Udvælgelse vil ske d. 12. august 2020.

Ansøg stillingen ved at uploade ansøgning, cv, uddannelsesbevis og andre relevante dokumenter via nedenstående link.

Der er nedsat et ansættelsesudvalg, der udvælger ansøgere til 1. samtalerunde, der finder sted d. 17. august 2020, og en evt. 2. samtalerunde, vil finde sted d. 28. august 2020.

Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerfeltet ud fra ledelsesmæssige og personfaglige kompetencer og erfaringer. Hvis der afholdes 2 samtalerunder, vil der indgå test samt opgaveløsning i tilkobling til 2. samtalen.

Forventet tiltrædelse: 1. september 2020 eller snarest muligt.

Om os
Vestsjællands Brandvæsen
Vestsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt §60-selskab og er en sammenslutning af redningsberedskaberne i Odsherred, Holbæk og Kalundborg kommuner.
Vestsjællands Brandvæsen består af stabsfunktionen sekretariat og service og afdelingerne operativ afdeling, udvikling og planlægningsafdeling, uddannelse og kompetenceudviklingsafdelingen samt Frivilligenheden. Frivilligenheden er opdelt i 3 enheder i hhv. Kalundborg, Holbæk og Vig. Derudover har Vestsjællands Brandvæsen 3 kerneområder, som er område nord, midt og vest, der dækker de 3 ejerkommuner med 7 deltidsbrandstationer, 3 ø-beredskaber og 4 Falck stationer.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Kalundborg Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 11.08.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Vestsjælland
Uddannelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Data & analyse
Human Resources
Ledelse & Planlægning
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Projektledelse
Topledelse
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Kalundborg Kommune - hurtigt overblik


Placering
Holbækvej 141 B
4400 Kalundborg
Logo: Kalundborg Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.kalundborg.dk


Kalundborg Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1541838/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo