Få opslag som dette inden alle andre

Forskningsansvarlig overlæge søges til Akutafdelingen - Region Midtjylland

Region MidtjyllandForskningsansvarlig overlæge søges til Akutafdelingen, Regionshospitalet Randers

I Akutafdelingen ønsker vi at tilbyde patienterne udredning og behandling på højt fagligt niveau hele døgnet. Vi ønsker at den kliniske praksis så vidt muligt er baseret på evidens og vi ønsker at bidrage til den faglige og videnskabelige udvikling af specialet akutmedicin.

Vi søger derfor nu efter forskningsansvarlig overlæge, der kan være med til at styrke forskningen i akutafdelingen.

Om stillingen som forskningsansvarlig

Akutafdelingen har indtil nu ikke haft selvstændig forskningsaktivitet udgået fra afdelingen og har derfor ikke altid mulighed for at anvise forskningsinteresserede yngre læger relevante projekter. Vi samarbejder dog med bla. Center for Akutforskning og andre forskere på Regionshospitalet Randers om flere igangværende forskningsprojekter.
Afdelingen er kendetegnet ved en høj grad af tværfaglighed i opgaveløsningen og vi har en stærk ambition om også at skabe et tværfagligt forskningsmiljø med inddragelse af alle personalegrupper.

Opgaver for en kommende forskningsansvarlig overlæge kunne omfatte følgende, men er ikke nødvendigvis begrænset til det:

 • Iværksættelse af forskningsprojekter i akutafdelingen
 • Hjælp til protokolskrivning til alle forskningsinteresserede medarbejdere i afdelingen
 • Introduktion af uddannelseslæger til forskningsmuligheder under ansættelse i akutafdelingen.
 • Ressourceperson og evt vejleder i forbindelse med HU lægers forskningstræningsprojekter.
 • Afdelingens repræsentant udadtil i forskningsmæssige sammenhænge
 • Deltagelse i regionshospitalets forskningsnetværk
 • Varetage kontakt til center for akutforskning
 • Være kontaktperson ved henvendelser udefra om muligt forskningssamarbejde.
 • Forestå journalclub.

Som udgangspunkt forestiller vi os stillingen bestå af 80% klinisk arbejde og 20% til opgaven som forskningsansvarlig, men det den konkrete fordeling kan nærmere aftales.

Akutlægernes kliniske arbejdsområde

Vi har en travl, men spændende hverdag i en velfungerende akutafdeling, hvor vi er kommet rigtig langt med akutkonceptet.

Akutafdelingens læger står aktuelt for modtagelse, akut udredning og behandling af alle patienter med symptomer inden for det kirurgiske, medicinske, kardiologiske og psykiatriske område. Akutafdelingens speciallæger deltager som teamleder i det akutte medicinske kald. I takt med udvidelse af speciallægestaben er der forventning om, at akutlægerne involveres i flere patientforløb herunder deltager i skadestuearbejdet, traumemodtagelse og beredskabsledelse.
Akutlægevagten er døgndækkende alle ugens dage. Nattevagten går fra 17.30-08.30. Dagstjeneste er enten 8-15.30 eller 8.00-18.00

Uddannelsesopgaver

Akutafdelingen i Randers er en stor uddannelsesafdeling med ca. 20-25 uddannelseslæger inden for klinisk basisuddannelse, hoveduddannelse i almen medicin, introduktionsuddannelse i akutmedicin og hoveduddannelse i akutmedicin. Det er afgørende, at du har lyst og interesse i at lære fra dig og tage ansvar for de yngre kollegaers udvikling.

Om Akutafdelingen

Regionshospitalet Randers udgør ét af de fem akuthospitaler i Region Midt med et optageområde på 220.000 indbyggere. Akutafdelingen modtager årligt 17-18.000 patienter til indlæggelse og ca. 20.000 patienter i skadestuen. Halvdelen af de akut indlagte patienter udskrives fra akutafdelingen uden involvering af øvrige specialer.
Vi er en selvstændig afdeling, hvor udviklingen går hurtigt og nye ideer konstant prøves af. Vi vægter tværfaglighed og teamsamarbejde meget højt. På lægesiden er afdelingen normeret med 12 speciallæger inklusive den ledende overlæge

Ledelse
Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en oversygeplejerske, der sammen varetager den daglige ledelse af afdelingen med reference til hospitalsledelsen.

Vi ønsker stillingen besat med en speciallæge, der

 • har speciallægeanerkendelse inden for relevant speciale
 • har forskningsmæssig erfaring fra det akutte område.
 • har interessere i forskning med tværfagligt sigte
 • har lyst til det kliniske arbejde i en akutafdeling
 • er indstillet på at gennemgå merituddannelse til speciallæge i akutmedicin, hvis dette ikke allerede er opnået
 • har lyst til indgå i opbygning af en moderne, velfungerende akutafdeling og udvikling af specialet akutmedicin
 • har lyst og evne til selvstændigt at kunne iværksætte forskningsprojekter i afdelingen
 • er uddannelsesinteresseret og vil påtage sig faciltator- og vejlederrolle over for yngre læger med forskningsinteresse.

Vi tilbyder

 • et godt arbejdsklima i en afdeling, der er i rivende udvikling og vant til forandringer
 • en spændende klinisk hverdag, på et højt fagligt niveau
 • plads til nye initiativer og afprøvning af gode ideer
 • tæt opbakning fra afdelingsledelsen
 • gode muligheder for relevant efteruddannelse og supplerende kurser

Ansættelsesvilkår:
Interesserede ansøgere, uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Ansøgningen udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse i henhold til de 7 roller.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion, samt udfyldt skema vedrørende bedømmelse af lægefaglige kompetencer.
Skemaet findes på nettet her: http://www.rm.dk/sundhed/faginfo/uddannelse/sundhedsuddannelser/ans%C3%A6ttelse+af+speciall%C3%A6ger

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:

Ledende overlæge Christian Skjærbæk
Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96 eller e-mail Christian.Skjaerbaek@Viborg.RM.dk

Ansøgningen skal sendes via link: "Søg job/send ansøgning"

Ansøgningsfrist mandag den 12. oktober 2020

Samtaler forventes afholdt i uge 43

Ansættelsesstart 1. januar 2021 eller efter aftale

Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet Randers på:
www.regionshospitalet-randers.dk

Eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Midtjyllandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 12.10.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Midtjylland
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Midtjylland - hurtigt overblik


Region Midtjylland
Region Midtjylland
Region Midtjylland har en lang række opgaver inden for sundhed herunder driften af regionens somatiske og psykiatriske hospitaler. Regionen har en række tilbud inden for socialpsykiatrien og det sociale område. Desuden har regionen opgaver inden for regional udvikling.

Placering
Skottenborg 26
8800 Viborg
Logo: Region Midtjylland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi accepterer uopfordrede ansøgninger


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
http://www.midtjob.dk/

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.rm.dk


Region Midtjylland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1563197/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo