Få opslag som dette inden alle andre

Socialrådgiver til Social- og Handicapteam, Ungeenheden Gladsaxe

Gladsaxe Kommune

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Kan du se dig selv i funktionen som sagsbehandler, hvor du i samarbejde med hjemmevejledere og koordinerende sagsbehandlere på andre områder i Ungeenheden, for at sikrer den bedste indsats for unge med psykosociale og handicap udfordringer i Gladsaxe?

Du bliver en del af et team bestående af i alt 3 myndighedssagsbehandlere og 4 interne hjemmevejledere. Du vil sammen med de to andre myndighedssagsbehandlere have ansvaret for sagsbehandling af social- og handicapsagerne under 30 år, som ikke har førtidspension eller er i målgruppen for længerevarende botilbud. Borgerne du møder kan have både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, indlæringsvanskeligheder, misbrug og psykiatriske lidelser. Derudover står der som oftest enten ressourcestærke eller -svage forældre bag den unge, hvorfor din evne til at samarbejde, formidle både skriftligt og mundtligt på en forståelig måde samt påtage dig myndighedsrollen, vil være afgørende. Ungeenheden behandler ikke sager om længerevarende botilbud, BPA eller merudgifter.

I vil som team have base i et åbent kontorlandskab med fleksible pladser i Ungeenheden, der er præget af et imødekommende, positivt og hjælpsomt arbejdsmiljø.

Vi leder efter dig, der værdsætter ovenstående og er en energisk holdspiller, som også formår at arbejde selvstændigt.Det bliver din opgave
Sammen med dine kollegaer får I hver ansvaret for en sagsstamme på 40 sager af unge med særlige behov i aldersgruppen fra 18–30 år som søger støtte efter servicelovens voksenbestemmelser. Du skal i sagsbehandlingen afklare den unges aktuelle funktionsniveau gennem voksenudredningsmetoden og vurdere om den unge er i målgruppen for sociale indsatser og handicapkompenserende ydelser såsom socialpædagogisk støtte i hjemmet, midlertidigt botilbud, aktivitets- og samværstilbud, ledsager, tilskud til specialiseret behandling eller specialundervisning. Formålet med støtten er at styrke den unges egne muligheder for at udvikle sig og udnytte sine potentialer i det omfang det er muligt. Indsatserne skal understøtte borgernes muligheder for at fastholde og udvikle egne ressourcer, fremme en øget selvstændighed, forbedre den enkeltes sociale og personlige kompetencer samt fremme inklusion i samfundet såsom tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Du skal være med til at sikre, at de rette indsatser iværksættes og følge tæt op på indsatserne og sørge for, at der skabes progression i forløbet. Herudover sørge for at inkludere alternative muligheder indenfor Ungeenhedens rammer, gennem andre samarbejdspartnere eller frivillige tilbud.

Vi arbejder ud fra den unges egen motivation til at styrke egne kompetencer og opnå en forandring i egen tilværelse, da vi tror på at det er vejen frem til en mere permanent forandring samt en selvstændiggørelse af den unge.Hvad forventer vi af dig?
Du vil skulle afholde samtaler, netværksmøder og være bindeled mellem mange forskellige aktører såsom sundhedssektoren, beskæftigelsesindsatsen, bosteder, eksterne aktører m.m. Du skal derfor kunne skabe overblik og fastholde en samlet plan som borgeren kan relatere sig til. Du skal kunne motivere den unge til at tage imod den rette form for støtte, herunder skift af tilbud, hvis det vurderes at der ikke skabes progression i det nuværende tilbud. Du skal derfor være skarp i forhold til, hvornår og hvordan den unge kan udfordres så formålet med støtten opnås.

 • Du er en god formidler
  Du skal kunne videreformidle gældende lovgivning til den unge og sikre den rette indsats for den unge i tæt samarbejde med samarbejdspartnere. Du skal kunne formidle til mange forskellige aktører på en ordentlig måde såvel mundtligt som skriftligt. Du har fokus på udviklingen på handicaprådet og kan sikre den rette indsats. Du skal trives i det skriftlige arbejde, da dette fylder overvejende meget i sagsbehandling af sagerne fra sagsåbning til udredning og den tætte opfølgning.
 • Du er grundig
  Du skal finde det naturligt, at lave notater, som skal kunne bruges til at træffe afgørelser om nødvendigt, f.eks. til visitationsudvalget. Borgerens retssikkerhed skal vigtigst af alt være i top og sagsbehandlingen overskuelig og i højeste kvalitet. Derfor skriver du også i et enkelt og forståeligt sprog, som kan forstås af en bred modtagergruppe.
 • Du er kvik
  Vi arbejder i en hverdag med fuld knald på, hvor overblik er nødvendigt for at yde den bedste service over for de unge. Du skal derfor kunne navigere i travlhed og samtidig udstråle overskud i kontakten med de unge, samarbejdspartnere og kolleger. Det er en fordel, hvis du har kendskab til fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, psykiatriske lidelser, social udsathed og misbrugsadfærd.
 • Du har fokus på den daglige drift
  Du vil få ansvaret for en sagsstamme på ca. 40 unge. Du har derfor fokus på, at rettidig sagsbehandling overholdes herunder den lovpligtige opfølgning efter iværksættelse af tilbud. Herudover har du fokus på afslutning af indsatser igennem den tætte opfølgning, når alternative tilbud kan imødekomme den unges støttebehov, så vi ikke fastholder den unge i at modtage visiteret støtte fra kommunen.
 • Nysgerrig
  Du er nysgerrig og sætter dig ind i relevant viden om målgruppen, relevant lovgivning og arbejdsgange. Du finder det spændende at fokusere på udviklingen for den unge, og spændende at være facilitator i forhold til at lande den unge i rette tilbud, herunder med et fokus om at opnå tilknytning til uddannelse eller arbejde. Du trives med, at hver ung har sine kompetencer, udfordringer og skånebehov, og derfor kræver hver deres individuelle indsats(er).

Din baggrund
Du har en socialfaglig baggrund, skal kunne lide skriftligt arbejde, motiverende samtaler med de unge, samt at være tovholder på indsatserne omkring dem. Vi værdsætter, at du er socialfagligt engageret og har lyst til at indgå i et team med forskellige baggrunde og erfaringer. Det er en fordel at du har relevant erfaring og viden om målgruppen eller har mod på at springe ud i mange nye situationer og opnå ny viden.Det bliver du en del af
Du vil blive en del af Ungeenheden, som er placeret under social- og beskæftigelsesområdet i Gladsaxe, hvor vi er 70 medarbejdere. Vi arbejder udelukkende med unge og alle med et fælles mål – at få unge i uddannelse/arbejde samt at de kan blive i stand til at leve en selvstændig tilværelse. Som ansat i Ungeenheden, får du fagligt udfordrende og afvekslende opgaver. Vi har høje forventninger til dig og hinanden og der er højt til loftet og let til grin. Du bliver en del af en arbejdsplads, med stort fokus på udvikling af det gode arbejdsmiljø.Om ansættelsesforholdet
Har du spørgsmål til stillingen på 37 timer kan du kontakte sagsbehandler Ida Pedersen på telefon på 29 44 75 27 eller via mail IDSCPE@gladsaxe.dk.Løn
Løn- og ansættelsesforhold er efter gældende overenskomst.Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen har ingen slutdato - vi afholder samtaler løbende.Ansættelse
Ansættelse er hurtigst muligt.

Ved ansættelse indhentes straffeattest og referencer fra tidligere ansættelser.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Gladsaxe Kommunegem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Sydøstjylland
Uddannelse
Administration
Humaniora
Medicinal & Sundhed
Samfundsvidenskab
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Jura
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Gladsaxe Kommune - hurtigt overblik


Placering
Rådhus Alle 3
2860 Søborg
Logo: Gladsaxe Kommune
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.gladsaxe.dk


Gladsaxe Kommune i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1563217/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo