Få opslag som dette inden alle andre

Stabschef til Grønlands Politi

JustitsministerietVil du være med til at præge udviklingen af politiets nordligste og arealmæssigt største kreds, og vil du bidrage til at skabe et trygt og sikkert samfund med borgeren i centrum? Hvis du har et strategisk helhedssyn og gode lederevner, der gør dig i stand til at stå i spidsen for en fortsat professionel udvikling af stabsfunktionerne, så har du en unik mulighed for at blive stabschef i Grønlands Politi.

Grønlands Politi har ca. 320 medarbejdere og et budget på ca. 200 mio. kr. årligt. Stabschefen har sit arbejdsmæssige udgangspunkt i Nuuk, hvor også resten af Grønlands Politis centrale afdelinger og øverste ledelse er placeret.

Stabschefen refererer til politimesteren og indgår sammen med politimesteren, chefanklageren og chefpolitiinspektøren i politikredsens øverste ledelse og bistår i denne forbindelse politi-mesteren med varetagelsen af overordnede ledelsesopgaver i kredsen. Stabschefen skal med fokus på den tværgående og strategiske ledelsesopgave i politikredsen sikre en effektiv virksomhedsstyring og understøttelse af politikredsens kernefunktioner.

Som stabschef har du det overordnede ansvar for Økonomi/Regnskab og Controlling, Politiskolen i Grønland, Ledelsessekretariatet, HR, Logistik, IT og udvikling i politikredsen.

Dine væsentligste ansvarsområder bliver at lede og udvikle stabsfunktionerne. Internt i politikredsen har du ansvaret for at drive de årlige strategiprocesser samt den administrative understøttelse af alle funktioner, så arbejdsprocesserne løbende effektiviseres og optimeres. Du går som stabschef forrest i arbejdet med at udvikle og fastholde en god og attraktiv arbejdsplads, som udvikler medarbejderne og har blik for den enkelte medarbejders særlige kompetencer.

Du skal som stabschef sikre fokus på den strategiske og tværgående ledelsesopgave i politikredsen og fokus på at understøtte de to kernefunktioner i politiet og anklage-myndigheden. Du vil også have ansvaret for at styrke samarbejdet med Rigspolitiet, Rigsadvokaten, Justitsministeriets departement og andre centrale myndigheder. Samtidig har du en central rolle i forhold til politikredsens mange eksterne samarbejdspartnere og lokale interessenter.

Kvalifikationer
Du har som udgangspunkt en relevant videregående uddannelse eksempelvis cand.oecon., cand. jur., cand.merc., cand.polit., cand.scient.pol., og/eller politiuddannet kombineret med relevant praktisk erfaring med tilsvarende arbejdsopgaver samt ledelseserfaring fra større organisationer - gerne offentlige organisationer. Desuden er indblik i og forståelse for politiets og anklagemyndighedens arbejdsområde en fordel, men ikke et krav.

Vi lægger endvidere vægt på, at du har kendskab til eller er indstillet på at sætte dig ind i den grønlandske lovgivning, grønlandske samfundsforhold, sproget og den grønlandske kultur.

Med din stærke faglighed, gennemslagskraft og personlige integritet er du en synlig og tillidsvækkende leder, der kan sikre både drift, udvikling og innovation på dine ansvarsområder. Du er en dygtig, udviklings- og resultatorienteret leder med en analytisk tilgang, politisk tæft, økonomisk forståelse og et veludviklet strategisk udsyn, der gør dig i stand til at sætte en klar strategisk retning og efterfølgende sikre handling, ligesom du er i stand til at identificere fremtidige udfordringer.

Det kendetegner dig at have en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen, ligesom du har fokus på effekten af det, du gør. Din organisatoriske indsigt og forretningsforståelse gør, at du agerer ubesværet i en kompleks og politisk styret organisation. Med dine stærke samarbejdsevner og dit naturlige flair for at kommunikere og gå i dialog lykkes du med at opbygge gode samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt og på tværs af organisationens niveauer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er en tjenestemandsstilling placeret i lønramme 37, hvor årslønnen er 403.614 kr. i aktuelt niveau. Du vil herudover blive tildelt et generelt årligt tillæg på 20.434 kr. i aktuelt niveau, og der vil blive aftalt et personligt tillæg samt et åremålstillæg. Løn og tillæg reguleres efter de for statens tjenestemænd i Grønland gældende regler.

Stillingen ønskes besat på åremål. Ansættelsesområdet er Grønlands Politi under staten i Grønland.

Der stilles bolig til rådighed, som du selv skal afholde udgiften for. Størrelsen af boligen vil afhænge af din husstands størrelse. Boligen vil ligge i Nuuk inden for ca. seks km af hovedstationen. Huslejen vil være afhængig af boligens placering, størrelse og stand.

Tiltrædelsesrejse samt flytning af bohave for dig og din familie vil blive betalt efter gældende regler i Grønland. Der ydes desuden en årlig feriefrirejse efter 12 måneders ansættelse.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til YDERST HEMMELIGT. Ansættelse i politiet er betinget af, at man til enhver tid kan opretholde den nødvendige sikkerhedsgodkendelse.

Dit arbejdssted bliver Grønlands Politis hovedstation i Nuuk.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til politimester Bjørn Tegner Bay på telefon 00299 587337. Bemærk, at der er 4 timers tidsforskel mellem Grønland og Danmark. Når klokken er 12.00 i Danmark er klokken således 08.00 i Grønland.

Ansøgningen
Stillingen søges elektronisk på www.justitsministeriet.dk under Karriere.

Ansøgningen, der stiles til Dronningen, skal være modtaget i rekrutteringssystemet senest den 06.10.2020 kl. 12.00.

Det bemærkes, at samtaler forventes afholdt den 14.10.2020.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Opmærksomheden henledes på, at en ansøger i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, inden ansøgningsfristens udløb skriftligt kan anmode om, at oplysninger fra den ansøgerliste, der kan udleveres til ansøgerne efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, ikke videregives. I givet fald påføres ansøgerlisten et tavshedspålæg ved udleveringen.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Justitsministerietgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 06.10.2020
Geografiske områder

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Grønland & Færøerne
Storkøbenhavn
Uddannelse
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Jura
Ledelse & Planlægning
Politik & Samfund
Topledelse
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Justitsministeriet - hurtigt overblik


Placering
Slotsholmsgade 10
1216 København K
Logo: Justitsministeriet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://www.justitsministeriet.dk/


Justitsministeriet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1563543/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo