Få opslag som dette inden alle andre

Vikar for overlæge med speciale i gastroenterologi og hepatologi til Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Region SjællandVed Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er et 6 måneders vikariat for overlæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi ledig til besættelse per 1. oktober 2020.

Vi søger en speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi. Overlægevikaren forventes at bidrage til udviklingen af det gastroenterologiske og hepatologiske speciale på Sjællands Universitetshospital, og vil blive tilknyttet et af vores gastroenterologiske teams afhængig af kvalifikationer og interesser.

Medicinsk Afdeling
Medicinsk afdeling er organiseret i en gastroenterologisk/hepatologisk sektion, en endokrinologisk sektion samt en intern medicinsk sektion.

Afdelingen har tre sengeafsnit, hvoraf 2 afsnit overvejende behandler patienter indenfor det gastroenterologiske - hepatologiske speciale. Det tredje sengeafsnit varetager behandlingen af de fleste intern medicinske patienter.

Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske.

Den gastroenterologiske sektion
Vi har en stærk gastroenterologisk speciallægegruppe med stor kontaktflade og et veletableret samarbejdsnetværk med kolleger såvel lokalt, regionalt som nationalt. På lægesiden består det gastroenterologiske team af 14 speciallæger, herunder en professor, en ledende overlæge og en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har alle regionsfunktionerne i medicinsk gastroenterologi/hepatologi som det er specificeret i den seneste specialeplan. Afdelingens højtspecialiseret funktion indenfor tarmsvigt er i samarbejde med Rigshospitalet. Desuden har afdelingen en række samarbejdsaftaler omkring patienter tilknyttet Kirurgisk afdelings regionsfunktioner.

Afdelingen har en betydelig specialiseret ambulant aktivitet med omkring 12.000 årlige medicinsk gastroenterologiske/hepatologiske besøg.

Speciallægerne arbejder overvejende i et eller to af tre teams: et IBD -korttarms team, et lever-pankreas team og et øvre team, der har med tilhørende oesofaguslaboratorium.

Den endoskopiske aktivitet foregår i regi af kirurgisk afdeling, der har et af Danmarks største endoskopiafsnit, inklusive regionsfunktion for avanceret endoskopi. De medicinske gastroenterologer udfører gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi samt efter kvalifikationer også avancerede endoskopiske undersøgelser. Der fortages NAPS endoskopi.
Afdelingens gastroenterologiske speciallæger varetager den centrale visitation af alle gastroenterologiske henvisninger for hele Region Sjælland.

Aktuelle udviklingsområder i den gastroenterologiske funktion omfatter udbygning af tværfagligt samarbejde omkring varetagelse af patienter med kronisk pankreatitis, udvikling i nye kontaktformer og kontrol regimer for IBD patienter, etablering af en leversvigtsklinik, samling af tarmsvigtspatienter samt etablering af tarm-UL.

Undervisning, uddannelse og forskning
Afdelingen er klassificeret som højt specialiseret enhed (HSE) i videreuddannelsen i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi.

I et samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet deltager hospitalet og afdelingen i den kliniske uddannelse af medicinstuderende.
Medicinsk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af medicinstuderende og har 8 undervisningslektorater. Til afdelingen er knyttet et lærestolsprofessorat ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet i gastroenterologi og hepatologi.

Medicinsk Afdeling har en klinisk forskningsenhed, som er den samlende enhed for al forskning i afdelingen. Enhedens gastroenterologiske forskningsaktivitet falder hovedsagelig inden for mavesyrerelaterede lidelser, IBS, IBD, mikroskopisk kolitis, malabsorption, leversvigt og kronisk hepatitis.

Overlægevikarens funktioner
Overlægen vil afhængig af kvalifikationer og interesseområder blive tilknyttet et relevant team indenfor den gastroenterologiske funktion, men forventes på lige fod med andre speciallæger at deltage i hele afdelingens gastroenterologiske funktion efter behov. Speciallæger i afdelingen behandler også intern medicinske patienter.

Overlægen forventes sammen med de øvrige speciallæger og den specialeansvarlige overlæge at sikre en faglig høj kvalitet i patientbehandlingen og sikre af fagets udvikling kommer vores patienter til gode. Ligeledes forventes, det at overlæge medvirker aktivt i afdelingen kvalitetsudvikling, den formelle og uformelle undervisning/vejledning/supervision af yngre læger og sygeplejersker.

Overlægen vil indtil videre ikke indgå i den medicinske bagvagt eller regionsvagten, men kan efter ønske eller aftale indgå i begge vagtformer.

De gastroenterologiske speciallæger har på skift en døgndækkende regionsvagt i gastroenterologi for Region Sjællands øvrige hospitaler og som sparringspartner for vagthavende kollegaer i egen afdeling. Dette med telefonvagt fra hjemmet.

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste. Publikationer skal ikke medsendes, men både det lægefaglige udvalg og ansættelsesudvalget kan siden hen indhente op til 10 publikationer, som ansøgeren anser for at være de vigtigste.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 24.09.2020
Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ole Hamberg, 40 15 55 95, oham@regionsjaelland.dk eller til specialeansvarlig overlæge Lone Madsen, 47 32 24 19, logm@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: 24. September 2020

Sjællands Universitetshospital, Køge

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 24.09.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Vikariat
Geografi
Østsjælland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1563879/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo