Få opslag som dette inden alle andre

Ledende overlæge, Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

Region SjællandLedende overlæge til Øre-, Næse-, Hals- og Kæbekirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge
Øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk afdeling søger en visionær og dynamisk ledende overlæge der sammen med den ledende oversygeplejerske og den ledende overtandlæge vil stå i spidsen for den fortsatte udvikling af afdelingen herunder at flytte afdelingen til nye lokaler i 2022 og sikre ny organiseringen af de audiologiske klinikker i regionen.

Om stillingen
Vi tilbyder en spændende stilling i en moderne øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk afdeling på Sjællands Universitetshospital.

Den ledende overlæge skal varetage overordnede ledelsesopgaver i øre-, næse-, hals- og kæbekirurgisk afdeling i tæt samarbejde med den ledende oversygeplejerske og ledende overtandlæge samt den samlede ledelsesgruppe og interne og eksterne samarbejdspartnere fx sygehusledelsen, øvrige afdelingsledelser, primærsektoren og patientrepræsentanter.

Vi søger en leder, der kan træde i karakter og tage ansvar for at få hverdagen til at fungere og som evner at bidrage positivt til håndtering og løsning af hverdagens udfordringer.

Du er arbejdsom og idérig og ser muligheder frem for begrænsninger. Din faglige baggrund er bred og forskningsbaseret. Du besidder en veludviklet faglig samvittighed og gerne erfaring fra tilsvarende stillinger. En god portion humor og en respektfuld omgangstone er naturligt for dig.

Vi søger med andre ord en leder, der

 • har erfaring med ledelse af både fagpersoner og ledere
 • er overlægekvalificeret speciallæge
 • har relevant forskningserfaring, gerne ph.d. eller dr.med.
 • er nærværende, synlig og initiativrig
 • har gennemslagskraft både internt og eksternt
 • har gode kommunikations- og samarbejdsevner
 • har evner til at uddelegere og involvere medarbejdere
 • har interesse i og dokumenteret erfaring med kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse
 • er visionær og med sin personlige integritet kan inspirere til og igangsætte udvikling i afdelingen
 • har erfaring med driftsoptimering og hjemtag
 • har ambitioner om at være på forkant

Om afdelingen
Øre- næse-, hals og kæbekirurgisk afdeling er en travl og dynamisk afdeling med fokus på patienten og dermed høj kvalitet i behandlingen, nytænkning, faglig udvikling og konsolidering. Vi prioriterer klinisk forskning højt og har et professorat, flere kliniske lektorer og ph.d.-studerende.

Vi er en afdeling, hvor

 • gode patientoplevelser er omdrejningspunktet for vores udvikling
 • fagligheden er høj
 • uddannelse, udvikling og forskning prioriteres
 • der er fokus på det gode tværfaglige samarbejde
 • motivation, medinddragelse og et højt informationsniveau prioriteres

Afdelingen er den eneste i Region Sjælland inden for specialerne oto-rhino-laryngologi og tand-mund- og kæbekirurgi. Afdelingen har derfor alle patientkategorier indenfor det oto-rhino-laryngologiske speciale, som afdelingen er tildelt i henhold til specialeplanen og et optageområde på ca. 840.000 borgere.

Afdelingen indeholder

 • Et operationsafsnit med fem ØNH-operationsstuer
 • Et sengeafsnit med 24 sengepladser, hvoraf de 12 er til dagskirurgiske patienter
 • En TMK (tand, mund og kæbe)-operationstue på central operationsgang
 • Et ØNH-ambulatorium med 17 undersøgelsesstuer
 • Et TMK-ambulatorium med to undersøgelsesstuer
 • Audiologiske afsnit i Slagelse, Køge og Nykøbing F.
 • Et TMK-ambulatorium i Næstved med fire undersøgelsesstuer
 • Et mindre ØNH-ambulatorium i Nykøbing F.
 • En klinisk forskningsenhed

Stillingen
Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

Vil du vide mere om stillingen, kan du læse Organisations-, opgave- og kvalifikationsbeskrivelse, hvor vilkår og forventninger er nærmere beskrevet.

Løn og ansættelsesvilkår: I henhold til gældende overenskomst.

Ansøger skal have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for det pågældende speciale eller fagområde i en samlet periode på minimum 5 år efter opnået speciallægeanerkendelse. Direktionen i Region Sjælland kan i særlige tilfælde give dispensation for ansøgere med mindre end 5 års erfaring.

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013

http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

Du kan læse mere om rollemodellen (De syv lægeroller) her: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/Nyheder/2013/Det%20danske%20syn%20på%20lægerollerne

Inddragelse af repræsentanter fra Patientforum
Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets Patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at

der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Yderligere oplysninger kan du få ved henvendelse til
Vicedirektør Jesper Gyllenborg, tlf. 47 32 10 02, jgy@regionsjaelland.dk

Ledende oversygeplejerske Lotte Kragh Nielsen, tlf. 47 32 96 02, lkn@regionsjaelland.dk

Ledende overtandlæge Michael Skøien With, tlf. 29 46 22 07, misw@regionsjaelland.dk

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2020.

Ansættelsessamtaler planlægges gennemført den 23. november 2020 og eventuelt 2. samtalerunde den 27. november 2020.

Efter aftale med ansøgeren indhentes der referencer.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest. Børneattesten indhentes hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.

Ansøgningsfrist: 11. October 2020

Sjællands Universitetshospital, Køge

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 11.10.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Østsjælland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1563887/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo