Få opslag som dette inden alle andre

Ekstern lektor til Tings- og kreditorret

Københavns Universitet (KU)Vi søger en ekstern lektor til undervisning inden for formueret indtil videre med henblik på faget Tings- og kreditorret til Det Juridiske Fakultet. Erfaring med undervisning på universitetsniveau inden området, erfaring med vejledning af studerende med særlige udfordringer samt praksiserfaring inden for fagområdet vægtes højt.

Arbejdsopgaver:
Stillingen som ekstern lektor er en deltidsstilling, hvor du i det daglige refererer til fagets fagleder eller fagansvarlig (en videnskabelig medarbejder ved fakultetet). Det er deres ansvar at planlægge og udvikle faget og sikre sammenhæng mellem forskning og uddannelse, mens du bidrager med relevant juridisk eller anden faglig viden. Derudover løser du følgende opgaver:

 • Forberedelse og gennemførelse af holdundervisning
 • Udarbejdelse af casemateriale til undervisningsbrug
 • Klargøring af fagets virtuelle undervisningsrum forud for semesterstart
 • Brug af fakultetets digitale læringsværktøjer
 • Feedback til de studerende i undervisningen
 • Evaluering og kvalitetssikring af undervisningen
 • Deltagelse i møder og pædagogisk-didaktisk efteruddannelse
 • Rettelse af øvelsesopgaver på fag, hvor de indgår
 • Eksamination af de studerende
 • Evt. udarbejdelse af eksamensopgaver på fag med skriftlig eksamen
 • Evt. vejledning af projektorienterede forløb (praktikrapporter)
 • Evt. vejledning af bachelorprojekter og specialer.

Dine arbejdsopgaver og -omfang fastlægges af fagleder eller fagansvarlig forud for hvert semester.

Introduktionsseminar til fakultetets læringsprincipper: Som nyansat underviser skal du deltage i et seminar inden semesterstart, hvor du introduceres til fakultetets læringsprincipper. Seminaret afholdes to gange du tilmelder dig efter modtagelse af invitation til den dato, der passer dig bedst.

Kvalifikationskrav

 • Kandidatniveau
 • Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller
 • Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet

Undervisningskvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget. Der vil ved udvælgelsen desuden blive lagt vægt på faglige profiler, der svarer til afdelingens undervisningsmæssige behov.

Relevant praksiserfaring

 • Krav om indgående, aktuel viden om faget/fagområdets anvendelsesmuligheder.
 • Opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

Ansøgerne bedes medsende oplysninger om undervisningserfaring og CV. Ansøgere der kan undervise inden for flere af fagets kurser, og ansøgere med undervisningserfaring foretrækkes.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til reglerne i ’Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser (Uddannelsesministeriet)’ af 8. januar 2019 indgået mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation samt bestemmelserne for ekstern lektorstillingen, som den er beskrevet i Styrelsen for Universiteter og Internationaliserings ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter af 28. juni 2013”.

Det samlede antal timer kan ikke overstige 500 timer årligt. Hvis det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførsel er nødvendigt, kan arbejdstimetallet udgøre op til 780 timer årligt.

Timelønnen pr. arbejdstime udgør kr. 272,51 (pr. 1. april 2020.)

Stillingen er enten 3-årig eller tidsubegrænset

Ansættelse fra 1. september 2020

Efter ansøgningsfristens udløb nedsætter studielederen et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. Hver enkelt ansøger vil få tilsendt den del af bedømmelsesudvalgets indstilling, der vedrører den pågældende selv.

Send din ansøgning bilagt cv samt dokumentation for uddannelse elektronisk via Jobportalen (tryk på SØG STILLINGEN nederst i opslaget), så den er universitetet i hænde 1. oktober 2020.

Yderligere oplysninger
Spørgsmål vedr. ansættelsesvilkårene kan rettes til HR Søndre Campus: HRSC@hrsc.ku.dk

Yderligere informationer fås hos Sanne Anker Angantyr sanne.anker@jur.ku.dk

Vi ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Københavns Universitet giver sine knap 10.000 medarbejdere muligheder for at udnytte deres talent fuldt ud i et ambitiøst, uformelt miljø. Vi sikrer traditionsrige og moderne rammer om uddannelser og fri forskning på højt internationalt niveau. Vi søger svar og løsninger på fælles problemer og gør ny viden tilgængelig og nyttig for andre.

Info
Ansøgningsfrist: 01-10-2020

Ansættelsesdato: Start hurtigst muligt

Afdeling/Sted: Det Juridiske Fakultet

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Københavns Universitet (KU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.10.2020
Geografiske områder


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Deltidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Storkøbenhavn
Uddannelse
Jura
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Data & analyse
Jura
Politik & Samfund
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Københavns Universitet (KU) - hurtigt overblik


Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitet (KU)
Københavns Universitets mål er at drive forskning af højeste kvalitet, at tilbyde forskningsbaseret uddannelse til det højeste akademiske niveau, og at formidle ny og klassisk viden til såvel videnskabelige miljøer som til det omgivende samfund.

Placering
Nørregade 10
1165 København K
Logo: Københavns Universitet (KU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.coursera.org/ucph

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.ku.dk


Københavns Universitet (KU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1564509/
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo