Få opslag som dette inden alle andre

Endokrinologisk overlæge eller afdelingslæge til Diabetes og Hormonsygdomme samt Endokrinologisk ambulatorium Sygehus Lillebælt Kolding og Vejle

Region Syddanmark


VIL DU VÆRE MED TIL AT SÆTTE DIT PRÆG PÅ EN STOR OG AKTIV ENDOKRINOLOGISK AFDELING?
Grib denne unikke mulighed for blive en del af en stor endokrinologisk afdeling med fokus på optimale patientforløb, samarbejde og fællesskab.

Endokrinologien i Kolding og Vejle er i gang med en harmoniseringsproces i forhold til en højere grad af samarbejde på tværs af vores to matrikler. Formålet er, at vores store population af patienter oplever samme høje faglighed og kvalitet inden for det endokrinologiske speciale. De endokrinologiske hovedfunktioner som for eksempel diabetes, thyreoidea, osteoporose, kalk og andre endokrinologiske sygdomme varetages både i Kolding og Vejle. Endokrinologen vil således være ansat i Kolding, men have funktion på både Kolding og Vejle matriklen, naturligvis tilpasset individuelle ønsker.

Om din arbejdsfunktion
Du vil i den daglige funktion have funktion i ambulatorierne i både Kolding og Vejle. Fordelingen kan tilpasses efter individuelle ønsker. Sammen med de øvrige endokrinologer skal du være med til at videreudvikle den endokrinologiske funktion med fokus på faglighed og samarbejde. Du vil blive tildelt endokrinologisk ansvarsområde efter kompetence, faglighed og interesse. Ud fra dine kompetencer skal du deltage i vagtarbejde og weekend arbejde tilpasset individuelt rul.

Vi tilbyder
En stilling i en spændende, kompleks og dynamisk afdeling, hvor patienten er i fokus, hvor den faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt, hvor tværfaglighed og teamtanke har særligt fokus, hvor gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt, hvor medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence, og hvor kulturen er præget af tillid, respekt og humor.

 • Et spændende job på et højt fagligt niveau
 • Mulighed for ansvarsområder inden for dine interesseområder
 • Mulighed for at være med til at præge udviklingen i afdelingen
 • Gode muligheder for forskning
 • En foranderlig, udfordrende og afvekslende arbejdsdag i et tværfagligt samarbejdsmiljø, hvor åbenhed og respekt for hinanden værdsættes højt

Afdelingen prioriterer efteruddannelse samt kursus og kongresdeltagelse. For den rigtige kandidat er der blandt andet mulighed for deltagelse i Sygehus Lillebælts Talentprogram.

Vi forventer, at du:

 • Altid sætter patienten først - også i en travl dagligdag.
 • Er speciallæge i intern medicin: endokrinologi og som sådan har en stærk faglig profil.
 • Vil deltage i udviklingen af en stor endokrinologisk funktion i et moderne akutsygehus.
 • Vil deltage i arbejdet med at styrke endokrinologien på tværs af de 2 matrikler.
 • Byder dig til, når dagligdagen er presset.
 • Er god til at skabe fagligt flow i både ambulatorium, sengeafsnit og Akutafdelingen.
 • Deltager aktivt i den daglige, kliniske vejledning af yngre kolleger.
 • Deltager positivt i den kliniske implementering af forbedringsarbejde.
 • Altid holder den gode tone i hverdagen – både over for patienter, pårørende og kolleger.

Om den endokrinologiske funktion
Den endokrinologiske funktion i Sygehus Lillebælt omfatter både et stort ambulatorium i Kolding med cirka 18.000 ambulante kontakter om året samt indlagte patienter i Medicinske Sygdomme og Akutafdelingen. Derudover et ambulatorium i Vejle med cirka 11.000 ambulante kontakter samt indlagte patienter i Medicinsk Afdeling og Akut visitations afsnit AVA.

Behandling af den endokrinologiske patient foregår på højt fagligt niveau med fokus på optimale velkoordinerede patientforløb. Der er en stærk teamstruktur i ambulatorierne med tæt samarbejde faggrupperne imellem omkring patienten.

Både Vejle og Kolding er samarbejdspartnere med Steno Diabetes Center Odense (SDCO). Sygehus Lillebælt er Steno Diabetes partnersygehus. De sidste to år har vi arbejdet med forskellige tiltag, som har styrket den høje faglighed inden for diabetesområdet. Her fremhæves arbejdet med etablering af sammedagsscreening (Kolding) af vores diabetespatienter samt tidlig opsporing af diabetes (Vejle) og udgående diabetesfunktion. Endvidere fællesambulatorier med nefrologien.

På begge matriker varetages insulinpumpebehandling og behandling med glukose-sensorer på højt fagligt niveau. Op mod 50% af afdelingens type 1 diabetikere har et teknologisk behandlingsredskab. Vi arbejder i tæt samarbejde med SDCO vedr. diabetesteknologi og deltager i testning af nye teknologiske behandlingsredskaber.

Afdelingen har et yderst velfungerende samarbejde med den nefrologiske funktion med et fælles diabetes-nefrologisk ambulatorium 3-4 gange om måneden (Kolding).

Derudover varetages behandling af gestationel diabetes inkl. insulinbehandling i et tæt samarbejde med obstetriker og jordemoder i et multidisciplinært team (Kolding).

Patienter med diabetiske fodsår ses i et tæt samarbejde mellem endokrinologer, karkirurger, ortopædkirurger og fodterapeut i et multidiciplinært team (Kolding).

Patienter med struma og knuder i thyroidea udredes på Vejlematriklen i et formaliseret samarbejde med nuklearmedicinsk afdeling og ultralydsafdelingen (Thyroideapakken).

Derudover foretages UL-scanninger inkl. biopsi af thyroidea af endokrinologer udenfor pakkeforløbet i både Kolding og Vejle.

Der forefindes dexascannere i både Kolding (i ambulatoriet) og Vejle (på nuklearmedicinsk afd.) Scanningerne udføres og beskrives af yderst kompetent personale under supervision af endokrinolog.

På begge matrikler udreder vi og følger patienter med sygdomme i kalkstofskiftet. I ambulatoriet ses en del patienter til osteoporose-udredning, behandling og forløb. Infusionsbehandlinger gives i Daghospitalet.

Vi udreder og behandler og følger patienter med binyre, gonade og hypofysesygdomme. Herunder tæt samarbejde med røntgenafdelingen i SLB (binyreincidentalomer) og hypofyseklinikken OUH.

I Daghospitalet laves endokrinologiske tests.

Aktuelt har afdelingen (Kolding + Vejle) 10 speciallæger i endokrinologi og 3 hoveduddannelseslæger.

Derudover deltager afdelingen aktivt i uddannelsesforløbet af almen praksis læger, introduktionslæger og øvrige hoveduddannelseslæger. Uddannelseslægerne er under deres ophold i endokrinologien altid fuldt superviseret af speciallæge.

Om de medicinske afdelinger
Læs mere om de specialer, som de medicinske afdelinger i Kolding og Vejle dækker. Læs mere om Medicinske Sygdomme i Kolding via linket her og læs mere om Medicinsk Afdeling i Vejle via linket her.

Forskning
Hvis du er interesseret i forskning, er der gode muligheder for at deltage i et inspirerende aktivt forskningsmiljø i afdelingens tilknyttede forskningsafsnit.

Forbedring
På Sygehus Lillebælt arbejder vi målrettet ud fra Den Syddanske Forbedringsmodel og de værktøjer der ligger i den, herunder datastyret drifts- og forbedringstavler. Vi er en del af Patientsikkert Sygehus, Patientsikkert FLOW samt Læring og kvalitetsteams opgaverne. Senest er der på Kolding matriklen gennemført en Forbedringsworkshop med den tværgående funktion i fokus, i forhold til at optimere arbejdsgange for diabetes tilsyn på sengeafdelinger i hele sygehuset.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er onsdag den 3. marts 2021. Vi forventer at holde samtaler fredag den 12. marts 2021 om formiddagen. Ansættelse fra 1. juni 2021 eller efter aftale.

Kontakt
Vil du vide mere, så kontakt ledende overlæge i Medicinske Sygdomme Poul Henning Madsen på 76362162 eller .gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 03.03.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1625740//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo