Få opslag som dette inden alle andre

Uddannelsesansvarlig speciallæge i intern medicin, Medicinsk modtagelse, Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland

Region Syddanmark


Afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder søger en speciallæge i intern medicin, gerne med grenspeciale og akut medicinsk erfaring, med tiltrædelse 1. juni 2021 eller efter aftale. 20% af stillingen er som administrativ funktion inden for uddannelse sideløbende med afdelingens nuværende uddannelsesansvarlige overlæge. Afhængig af anciennitet og kvalifikationer kan stillingen besættes som afdelingslæge med uddannelsesansvar eller uddannelsesansvarlig overlæge.

Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder er inddelt i fire afsnit, hvert afsnit ledes af en eller flere afdelingssygeplejersker, der i relation til den faglige ledelse samarbejder tæt med seks specialeansvarlige overlæger. De fire afsnit er:

 • Medicinsk modtagelse rummer afdelingens akutte medicinske modtagelse og medicinsk modtagelse ambulatorium
 • Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme med det endokrinologiske/nefrologiske område omfatter ud over sengeafsnit tillige ambulatorier inden for specialerne samt hæmodialyseafsnit
 • Lungesygdomme og Kræftsygdomme består af specialerne lungemedicin, hæmatologi og onkologi, samt fagområdet palliation. Endvidere et afsnit til patienter tilmeldt samordnet pleje, med cancerdiagnose. Sygehusets palliative team er tilknyttet dette afsnit
 • Medicinsk Daghospital i Tønder har udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter

Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder råder over 64 senge på matriklen i Sønderborg.

Afsnittet Medicinsk modtagelse består af:

 • et sengeafsnit med modtagelse af intern medicinske patienter fra optageområdet samt specialepatienter i lungesygdom, nyresygdom, endokrinologi og diabetes samt onkologiske patienter
 • Medicinsk modtagelse ambulatorium

Sygehus Sønderjylland, Sønderborg er udnævnt til specialesygehus og Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder har derfor indledt en spændende organisatorisk og faglig proces, som en kommende speciallæge i samarbejde med den specialeansvarlige overlæge på Medicinsk modtagelse skal være medansvarlig for. Opgaverne bliver i overordnede træk:

 • Etablering af et videreudviklet Medicinsk modtagelse ambulatorium
 • Etablering af medicinsk udredningsfunktion – Diagnostisk Center
 • Etablere Medicinsk modtagelse som en fremskudt del af de specialiserede sengeafsnit fagligt og organisatorisk i tæt samarbejde med afdelingens øvrige læger

Medicinske sygdomme, Sønderborg/Tønder lægger stor vægt på uddannelse af læger. Der er således konstant ca. 25 uddannelseslæger på alle niveauer i afdelingen. Den administrative del af uddannelsen varetages aktuelt af en uddannelsesansvarlig overlæge og 2 uddannelseskoordinerende yngre læger. Den kommende speciallæge skal styrke dette team og dermed være med til at sikre afdelingens høje uddannelsesniveau.

Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen, og Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder har etableret en forskningsenhed: Medicinsk Forskningsenhed, blandt andet med fokus på patienter med kroniske sygdomme, sektorovergange mm. Til forskningsenheden er tilknyttet to forskningslektorer.

Vi forventer at du:

 • er speciallæge i intern medicin og gerne grenspeciale, eventuelt erfaring i akut medicin
 • har fokus på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne
 • har gode kvalifikationer og erfaring med videreuddannelse af læger
 • har fokus på udvikling, kvalitet og kontinuitet
 • forskningserfaring er en fordel

Vi tilbyder:

 • medindflydelse på udviklingen af afdelingen
 • tæt samarbejde med mange intern medicinske specialer og funktion i eget speciale
 • velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb
 • godt lægefagligt miljø
 • mulighed for forskningsaktivitet og på sigt oprettelse af et klinisk lektorat

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger/Yngre læger.

Yderligere oplysninger:
Du kan læse mere om afdelingen Medicinske sygdomme Sønderborg/Tønder på http://www.sygehussonderjylland.dk/wm358771

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Ulla Mai, mail:

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om stillingen:

 • Ledende overlæge, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, tlf. 7997 3010, mail:
 • Specialeansvarlig overlæge, Morten Stenberg, tlf. 4143 6681, mail:
 • Uddannelsesansvarlig overlæge, Mette Isak Abramsson, tlf. 7997 3275, mail:

Ansøgning:
Du søger via linket nedenfor.

Af hensyn til en evt. overlægebedømmelse, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer inden for hver af de 7 roller, bedes du også udfylde skema til bedømmelse og vedhæfte din ansøgning. Du finder skemaet på regionens hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Ansøgningsfrist er den 31. januar 2021. Ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 5.

Vi kontakter dig i ansættelsesprocessen på den e-mail adresse, du opgiver i forbindelse med din ansøgning i det elektroniske system.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.01.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Sønderjylland
Uddannelse
Administration
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1626504//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo