Få opslag som dette inden alle andre

Overlæger/afdelingslæger til Patologisk Anatomi, Klinisk Diagnostisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Region Syddanmark


Til vores velfungerende afdeling søger vi 3 speciallæger, hvoraf to er nynormeringer i Patologisk Anatomi. Vi tilbyder ansættelse som overlæge eller afdelingslæge i en afdeling med spændende udfordringer og gode muligheder for bl.a. gennem forskning at præge og udvikle specialet inden for flere af fagets mange specialistområder, at deltage i undervisning af kommende speciallæger i Patologisk Anatomi og at deltage i undervisning af lægestuderende på den kommende kandidatuddannelse på Sydvestjysk Sygehus (SVS).

Stillingerne ønskes besat pr. 1. marts 2021 eller efter nærmere aftale.

Afdelingen
På afdelingen er vi p.t. 6 speciallæger, hvoraf én fungerer som specialeansvarlig overlæge med reference til afdelingens driftsledelse. De diagnostiske funktioner udføres i et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger og internt mellem de ansatte speciallæger, som hver især er subspecialiserede inden for organområderne hud, mamma, øre-næse-hals (herunder kæbekirurgiske specialpræparater), gastroenterologi, gynækologi inklusiv cervixcytologi og urologi. Årsproduktionen på ca. 23.000 histologiske og 24.000 cytologiske prøver. Der udføres omkring 10 obduktioner pr. år. Afdelingen er kendetegnet ved et fagligt engageret personale og et godt arbejdsmiljø med en høj grad af socialt fællesskab.

Der vil være gode muligheder for at bidrage til et eller flere af ovennævnte specialistområder afhængig af ansøgers personlige præferencer og kompetencer.

Sydvestjysk Sygehus har ca. 400 senge og har en lang række specialafdelinger, som betjener en befolkning på ca. 225.000. Der er på sygehuset 22 kliniske specialer og seks diagnostiske specialer. Sygehuset har afdelinger i både Esbjerg og Grindsted. Fra efterårssemestret 2022 vil sygehuset desuden være ansvarlig for kandidatuddannelsen fra Syddansk Universitet af omkring 30 læger pr. semester. Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har status af akutsygehus i Regionen.

Patologisk Anatomi er organisatorisk placeret i Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) og er beliggende i Esbjerg. KDA er en samling af specialerne Klinisk Biokemi og Immunologi, Patologisk Anatomi og Klinisk Mikrobiologi samt Infektionshygiejnisk enhed. KDA betjener Region Syddanmarks sygehuse og primærsektoren i vores optageområde.

Vi har et velfungerende laboratorium, som er placeret i nyindrettede, lyse, venlige lokaler og vi har gennem tiden fornyet vores apparaturpark, som bidrager til en hurtig og jævn arbejdsgang med en kvalitativ høj standard. Dertil har vi adgang til et velfungerende molekylærbiologisk laboratorium med dedikerede molekylærbiologer. Laboratoriet og støttefunktionerne er bemandet med en afdelingsbioanalytiker, 13 bioanalytikere, tre lægesekretærer, to husassistenter og to kapelbetjente.

Vi har løbende tre yngre læger tilknyttet afdelingen i uddannelsesstillinger og ansøgerne vil derfor have gode muligheder for at bidrage til uddannelsen af disse. Såfremt ansøger har særlig interesse for undervisning og uddannelse kan vi også tilbyde ansættelse som uddannelsesansvarlig overlæge.

KDA har en meget aktiv forskningsafdeling, hvor hovedfokus er på trombose, koagulation og overfladeaktivering. Patologisk Anatomi er p.t. gennem forskningsafdelingen involveret i et forskningsprojekt omkring colitis ulcerosa og der vil være gode mulighed for at deltage aktivt i dette eller andre projekter på SVS.

Stillingerne ønskes besat med velkvalificerede speciallæger i Patologisk Anatomi med de rette personlige egenskaber og med evner til at indgå aktivt i afdelingens drift og udvikling. Gode samarbejdsevner vægtes højt. Ansøgere bedes i sin ansøgning angive, hvilke ønsker, der er til specialistområder, og om ansøgerne har interesse i uddannelse af speciallæger og lægestuderende og evt. kunne tænke sig at påtage sig opgaven som uddannelsesansvarlig overlæge.

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst. Stillingen er vagtfri. Ansøgere, der allerede er ansat som tjenestemænd, kan vælge at bibeholde deres tjenestemandsstatus.

Region Syddanmark er i gang med at indføre digital patologi, hvilket åbner for gode samarbejdsmuligheder mellem afdelingerne i hele Regionen og vil på det individuelle plan også give mulighed for hjemmearbejdsdage. Vi vil også være åbne over for evt. ønsker om deltidsansættelse.

Hvis du søger en af stillingerne som overlæge, bedes du udfylde et skema til brug for den lægefaglige bedømmelse af overlæger i Region Syddanmark. Skemaet er ikke nødvendig, hvis du søger en stilling som afdelingslæge. Du finder skemaet her.

Ansøgningen udfærdiges i henhold til kvalifikationskrav i relation til de 7 lægeroller/kompetenceområder for speciallæger og vedlægges CV.

Ansøgningsfrist er d. 1. februar 2021. Vi vil afholde løbende samtaler i den rækkefølge ansøgningerne kommer ind.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til specialeansvarlig overlæge Niels Korsgaard på 7918 2453 eller e-mail:

Er Sydvestjysk Sygehus noget for dig?
Sydvestjysk Sygehus er med sine mere end 2700 ansatte én af Esbjergs største arbejdspladser. Sygehuset er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostiskfunktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset er i en positiv udvikling med en fortsat ambition om at være et effektivt og imødekommende sygehus valgt af patienterne.

Sydvestjysk Sygehus er i rivende udvikling med bl.a. nylig etablering af heliport, dagkirurgi samt ny sengebygning. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

Derudover etableres en kandidatuddannelse i medicin på Sydvestjysk Sygehus med studiestart i 2022. Det bringer sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste læger i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i det hele menneske. Så som vores nye afdelingslæge/overlæge vil du opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på, hvad der gør det interessant for resten af din familie, at bo i Danmarks 6. største by, Esbjerg. Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på www.energimetropol.dk.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 01.02.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Sydvestjylland (Esbjerg)
Sydøstjylland
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Naturvidenskab
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1630306//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo