Få opslag som dette inden alle andre

Facility Manager søges til Logistikafdelingen i Østjyllands Politi

Rigspolitiet


Aarhus, Østjyllands Politi

Vi har lige nu en spændende stilling som Facility Manager ledig. Som Facility Manager bliver du logistikafdelingens faglige ansvarlige for politikredsens bygninger generelt, herunder økonomi, energi, servicekontrakter og vedligeholdelse. Lyder det som noget for dig, så tøv endelig ikke med at sende os din ansøgning.

OM STILLINGEN
Du bliver en del af en anderledes og stor organisation, som spiller en vigtig rolle i samfundet. Vi tilbyder dig en spændende og alsidig stilling i et dynamisk arbejdsmiljø med garanti for faglig såvel som personlig udvikling. Vi vægter en uformel omgangstone og et godt kollegaskab.

I afdelingen bliver du en del af et team på 1 Logistikchef og 8 faste ansatte, som alle har særskilte ansvarsområder inden for de nedenfor nævnte hovedområder, men dog således, at alle på et eller andet niveau kan hjælpe hinanden med den samlede opgaveløsning i afdelingen.
Tankegangen i afdelingen tager udgangspunkt i at, ”al god service starter med et smil”, hvilket gælder både internt i organisationen og overfor eksterne samarbejdspartnere.

Logistikafdelingen er opdelt i 4 hovedområder:
• Facility Management (bygninger, byggesager, adgangskort mv.)
• Indkøb af kontorartikler, uniformer, inventar m.v.
• Indkøb og vedligehold af operationelt materiel mm.
• Garage (køretøjer, kontakt til værksteder mm.)

Du vil sidde på området Facility Management, men du skal efter behov være villig til at bistå med opgaveløsning inden for de øvrige hovedområder i afdelingen.

Som Facility Manager kommer du til at varetage en bred vifte af opgaver, herunder at;
• Være den faglige ansvarlige for kredsens bygninger generelt – dette gælder på områder som kontrakter, økonomi, energi, servicekontrakter, vedligeholdelse, bygningsændringer og arbejdsmiljøforhold.
• Udarbejde budgetoplæg for bygnings- og Facility Management-området.
• Være ansvarlig for, at politikredsens Facility Management-partner overholder de kontraktlige forpligtigelser – eksempelvis på områder som renhold, intern service, bygningsvedligeholdelse, hittegods og bygningsteknik m.v.
• Bidrage til et konstruktivt samarbejde med politikredsens øvrige faglige enheder med henblik på ressourceoptimering.
• Implementere interne retningslinjer på bygningsområdet og sikre at disse er tidssvarende. Ligeledes vil du skulle sikre overholdelse af indkøbsaftaler i Dansk Politi.
• Løbende dokumentere indkøb, ydelser og materiel samt sikre nødvendig lagerbeholdning af udvalgte varegrupper som eksempelvis forbrugsstoffer.
• Rekvirere varer og tjenesteydelser på udvalgte kategorier inden for politikredsens logistikportefølje samt håndtere reklamationer fra brugere.

OM DIG
Vi forestiller os, at du kommer med en baggrund som bygningskonstruktør, håndværker, Facility Manager, bygningstaksator eller lignende.

Derudover vægter vi en række faglige kvalifikationer og personlige egenskaber, herunder at du:
• Besidder indgående viden om bygningsvedligeholdelse, bygningsteknik og bygningsdrift.
• Er rutineret i at benytte vejledninger og it-systemer i indkøbs-øjemed – eksempelvis programmer som Excel og elektronisk fakturering
• Har systematisk forståelse for lagerstyring og materiel.
• Har erfaring med projektledelse, f.eks. gennemførelse af specifikke ombygnings- og vedligeholdelsesopgaver.
• Er god til at kommunikere i skrift og tale.
• Har erfaring med økonomistyring i praksis, herunder budgetteringsteknik for det generelle budget, budgettering af individuelle projekter samt drifts- og anlægsfremskrivning.
• Er personligt tillidsvækkende og helhedsorienteret med stort overblik i tilspidsede situationer.
• Evner at agere serviceminded i den daglige omgang med både interne og eksterne samarbejdspartnere.
• Udviser fleksibilitet og forandringsparathed og kan arbejde selvdisciplineret med fokus på ansvar og produktivitet

Det vil desuden være en fordel, at du har markedskendskab inden for bygningsvedligeholdelse, da du vil skulle udarbejde grundlag for forskellige tilbud og foretage valg af leverandører.

Ligeledes vil det være en fordel, at du har erfaring med at være ansat i en politisk styret organisation. Endelig skal du som Facility Manager være villig til at ajourføre dig med yderligere viden på logistikområdet – eksempelvis ved at gennemføre relevante kurser vedrørende IT m.v.

Ansættelsesforhold

Afhængig af din uddannelsesbaggrund vil du blive indplaceret i den dertil gældende overenskomst.

Dit arbejdssted bliver Østjyllands Politi med tjenestested indtil videre på Aarhus Politigård Ridderstræde 1, 8000 Aarhus C.

Din gennemsnitlige arbejdstid vil være på 37 timer pr. uge, primært mellem kl. 0700 og kl. 1600. Du vil - i et begrænset omfang - skulle påregne tilkald og/eller variable tjenestetider ved både planlagte og uvarslede opgaver for politiet, herunder bygningsmæssige arbejder, der pågår uden for normal arbejdstid. f.eks. om aftenen/natten m.v.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at denne kan opretholdes under hele din ansættelse.

Opstart: Tiltrædelse i stillingen sker efter nærmere aftale.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Logistikchef Søren Urup, tlf. 2269 1163. Du kan finde mere information om Politiet generelt på www.politi.dk.

Er du interesseret i stillingen, bedes du sende din ansøgning, CV og relevant dokumentation for uddannelse.

Når du ansøger om en stilling ved politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger ved politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Vi opfordrer alle interesserede, uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold, til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist: 29. januar 2021

Danmark er inddelt i 12 politikredse (samt Færøerne og Grønland). Østjyllands Politi har tre primære stationer henholdsvis i Aarhus, Randers og Grenaa samt et antal lokalstationer. Kredsen dækker et areal på 3.503 km2, som har mere end 536.000 indbyggere. Der er ved Østjyllands Politi ansat i alt ca. 1000 medarbejdere. Østjyllands Politi omfatter følgende kommuner; Randers, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Odder og Samsø.

Østjyllands Politi arbejder ud fra værdier om åbenhed, ærlighed, ansvarlighed, etik og kvalitet. Vores mission er, som en del af dansk politi, at virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed. Vi vil sikre at strafskyldige drages til ansvar og sikre, at der ikke sker forfølgning af uskyldige.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 29.01.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Grønland & Færøerne
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Administration
Anlæg, Byggeri & Konstruktion
Arkitektur, Kunst & Design
IT
Produktion, Logistik & Transport
Samfundsvidenskab
Teknik & Teknologi
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Indkøb
Konstruktion & Beregning
Transport & Logistik
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Rigspolitiet - hurtigt overblik


Rigspolitiet
Rigspolitiet
Rigspolitiet er politiets øverste myndighed, der understøtter politikredsenes arbejde og koordinerer politiets indsats på landsplan.

Placering
Polititorvet 14
1780 København V
Logo: Rigspolitiet
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.politi.dk


Rigspolitiet i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1630810//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo