Få opslag som dette inden alle andre

Faglig ambitiøs akutlæge til Nykøbing F. Sygehus

Region SjællandNykøbing F. Sygehus tilbyder skøn natur, høj faglighed og stort ansvar

Vi tilbyder en masse – og meget mere, end du regner med. Hvis du er en af vores kommende akutlæger, så har vi en fantastisk pakke til dig:

Massive personlige udviklingsmuligheder: På Akutafdelingen prioriterer vi faglighed og kompetenceudvikling højt. Det betyder blandt andet, at vi prioriterer at vores læger opkvalificeres til at få anerkendelse som speciallæge i akutmedicin, og at vi prioriterer tid og ressourcer til gode uddannelsesforløb for vores yngre læger samt løbende kompetenceudvikling - det kan både være medicinsk og ledelsesmæssig.

Mange samarbejdspartnere og et godt arbejdsmiljø: Vi anser et godt arbejdsmiljø og en høj trivsel som en forudsætning for at skabe gode patientforløb. Vi fremmer udviklingen af et ”sygehus uden grænser” i forhold til samarbejdet både internt på tværs af specialer og afdelinger – og eksternt i forhold til andre sygehuse, praktiserende læger og kommuner. Du kan derfor forvente at få mange kompetente, passionerede og samarbejdsorienterede kollegaer.

Flad struktur med stort ansvar: Vi sætter en ære i at få enderne til at mødes og at få dem, der både kan og vil, helt frem i forreste række. Har du en god idé, vil du opleve, at der er frie rammer til at forfølge den og omsætte den til praksis. Der er ikke langt fra tanke til handling hos os – og vi begrænser bureaukratiet til et absolut minimum. Du får mulighed for at være med til at sætte et fagligt præg på afdelingen og være en af sygehusets faglige fyrtårne.

Vidt forskellige patienter – men altid i centrum: Hos os garanterer vi, at du kommer i berøring med alle former for patienter og specialer. Du kommer helt ud i frontlinjen, hvor borgernes pludseligt opståede kriser skal håndteres. Vi har et patientgrundlag, der aldrig giver os to ens dage.

Naturskønne omgivelser og en dejlig provinsby: Du må bo, lige hvor du vil i Danmark og i det nære udland. Vi vil dog elske, hvis du kommer og bor i nærheden af sygehuset – vi har masser af skønne og billige boliger ved vandet. Nykøbing Falster ligger i de flotteste omgivelser med masser af muligheder for vandsport og andre naturoplevelser, såsom Stevns Klint, der er på UNESCO’s verdensarvsliste, og Danmarks bedste badestrand, Marielyst Strand.

Både Guldborgsund Kommune og Region Sjælland står klar med masser af hjælp og rådgivning til ny-tilflyttere, og der er fine vuggestuer og børnehaver, gode private og offentlige skoler og en fin gammel by med en god størrelse, så du finder det meste.

Lønpakke: Vi tilbyder løn efter gældende overenskomster, herunder anciennitet, kvalifikationer, vagter etc. og mulighed for ekstra betaling, hvis du arbejder mere end 37 timer i gennemsnit per uge.

Om dig: Det overordnede krav til dig er, at du er uddannet speciallæge eller på vej til at blive det og er motiveret for det store ansvar og den daglige mangfoldighed, du vil opleve i Akutafdelingen. Derudover skal du være parat til det meste, fleksibel og have overblik og ro – også i pressede situationer. Vi er også kendetegnet ved at være et stærkt team, hvorfor dine samarbejdsevner skal være udtalte.

Du kan læse mere om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat, som du finder her.

Kontakt Line Møgelvang, telefon +45 41 67 82 43 eller på mail line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com fra Mercuri Urval for at høre nærmere. Vi ansætter løbende.

Emergency Physicians for a unique and modern hospital in beautiful Denmark
Nykøbing Falster Hospital offers a high level of professionalism and significant responsibility. It’s situated in a beautiful natural environment in the south of Denmark.

We offer plenty — much more than you might expect. If you are one of our future emergency physicians, we have a great package waiting for you.

A world-class health care system: The Danish healthcare system is based on the principles of free and equal access to healthcare for all citizens and offers high-quality services, the majority of which are financed by general taxes.

Excellent opportunities for personal development: In the Emergency Ward, we prioritise high medical standards and the development of professional skills. This means, among other things, that our doctors are upskilled to qualify as specialists in emergency medicine, and that we spend time and resources on good training pathways for our junior doctors as well as ongoing development of medical and managerial skills.

A great working environment: We consider a good working environment and a high level of well-being a prerequisite for creating good patient pathways. We work actively to promote the development of a “hospital without borders” when it comes to cooperation, both internally across specialisations and departments and externally with other hospitals, general practitioners, and municipalities. You can therefore expect to have many competent, passionate colleagues who are keen to collaborate and work together.

Flat structure with significant responsibility: We take pride in supporting those who desire to be at the forefront. If you have a good idea, you will find that there is a framework with a latitude of action to pursue it and put it into practice. Nor are we afraid to undo or reverse a wrong decision and we limit our bureaucracy to the bare minimum. You will have the opportunity to help make a professional mark on the ward and be one of the hospital’s “professional lighthouses”.

Very different patients – but always at the centre: With us, we guarantee that you will meet a wide variety of patients and specialisations. You get to be on the front lines, where the sudden crises of the citizens must be dealt with. Our patient base means that two days are never the same.

Scenic surroundings and a nice provincial town: You can live wherever you like, anywhere in Denmark or even in a neighbouring country. However, keep in mind that we can offer plenty of beautiful and affordable housing by the water, and we would love it if you chose to live in the vicinity of the hospital. Nykøbing Falster is in the most beautiful surroundings with an abundance of opportunities for water sports and other outdoor experiences, such as Stevns Klint (which is a UNESCO World Heritage Site) and Denmark’s best beach, Marielyst Strand.

Both Guldborgsund Municipality and Region Zealand are ready to provide help and advice for newcomers, and there are excellent nurseries and pre-schools, great private and public schools and a nice old town of a good size where you will find most everything you might need.

A good work-life balance: As a physician you will work 37 on averge hours per week. The salary we offer is based on current agreements including seniority, qualifications, shifts, etc. and the possibility of extra payment if you work more than 37 hours in a week. For danish standards physicians are very well paid.

A bit about yourself: The main requirement is that you are a trained physician and motivated for working at Nykøbing Falster Hospitals Emergency Ward. In addition, you will need to be prepared for whatever may come your way, be flexible and capable of maintaining an overview and keeping calm — even in pressured situations. We are also characterised by being a strong team, which is why your interpersonal skills and willingness to work in partnership with others must be excellent.

You can read more about the position and the recruitment process in the in-depth memo here and more about working in Region Zealand here.

For more information, please contact Line Møgelvang at Mercuri Urval on +45 41 67 82 43 or by email line.mogelvang.villadsen@mercuriurval.com.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist: snarest muligt
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Legal Monster

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Sydsjælland & Øer
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Human Resources
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1647328//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo