Få opslag som dette inden alle andre

Overlæge/Afdelingslæge til Palliativt Team, Sygehus Lillebælt

Region Syddanmark


Er du den nye overlæge eller afdelingslæge i Palliativt Team , Sygehus Lillebælt (SLB) Vejle?
Palliativt Team Vejle søger pr 1. maj eller snarest derefter en overlæge / afdelingslæge alt efter kvalifikationer.

Ansættelsesforhold:
Du vil være ansat i Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus med funktion i Palliativt Team. Du refererer i dit daglige arbejde til den specialeansvarlige overlæge i Palliativt Team.

Organisation:
Palliativt team er et selvstændigt afsnit organisatorisk hørende under Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus.

Teamet arbejder i høj grad tværfagligt. Samlet er vi 18 ansatte bestående af følgende faggrupper; læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver, diætist og præst.

Vi bor i ”Kræftpatienternes Hus”, beliggende ved Vejle Sygehus.

Palliativt Team arbejder overordnet på at udvikle og implementere en helhedsorienteret palliativ indsats til patienter med livstruende sygdom uanset diagnose.

Teamets kliniske funktioner:

 • "Udefunktion”, hvor teamet varetager symptombehandling af alvorligt syge patienter i hjemmet.
 • Palliativ rehabiliteringsfunktion / tidlig palliativ indsats i ”Kræftpatienternes Hus” på Vejle Sygehus for patienter i tidlig sygdomsfase.
 • Varetagelse af den lægelige behandling på Sct Maria Hospice, Vejle
 • Rådgivning og tilsyn på indlagte patienter på SLB matriklerne ( Kolding og Vejle ), deltagelse i strukturerede konferencer på afdelinger med stort flow af palliative patienter. Teamet arbejder på en mere daglig hospitalsbaseret funktion med et tættere samarbejde med de kliniske afdelinger der varetager basis palliation. Eksempelvis tilstedeværelse ved morgenkonferencer, fælles samtaler i ambulatorie mm

Ud over den kliniske funktion har teamet ansvar for udvikling og forbedring af den palliative indsats gennem undervisning, udviklings- og forskningsprojekter både i primær- og hospitalssektoren.

Samarbejde:

Palliativt Team har et veludviklet samarbejde med de kliniske afdelinger på SLB samt velfungerende tværsektorielt samarbejde med den kommunale hjemmesygepleje, praktiserende læger, praktiserende fysioterapeuter i SLB’s optageområde. Ligeledes tæt samarbejde med Sct. Maria Hospice.

Udvikling:

Samarbejdet på SLB matriklerne er under forsat udvikling og der er fokus på integration af palliation såvel på onkologisk afdeling som på afdelinger, der varetager behandling af patienter med uhelbredelige sygdomme.

Aktuelt arbejdes der i sygehusregi på at lave en samlet strategi for palliation på SLB.

Undervisning:

Teamet er aktivt deltagende i uddannelse, undervisning og udvikling af den palliative indsats såvel regionalt som nationalt.

Teamet vægter deltagelse i nationale og internationale forskningsprojekter.

Dine kvalifikationer:
Speciallægeuddannelse i relevant speciale

 • Uddannelse som fagområdespecialist er ønskværdig, men nødvendig uddannelse kan evt. erhverves efter ansættelse.
 • Klinisk erfaring og kompetence i relation til alvorligt syge patienter og deres pårørende.
 • Erfaring med og kompetence i tværfagligt samarbejde
 • Interesse i organisation, administration og udvikling
 • Undervisningserfaring
 • Forskningserfaring
 • Kendskab til rehabilitering
 • Lyst og evne til at påtage sig selvstændige ansvarsområder
 • Fagligt engagement, gode samarbejds- og kommunikationsevner samt humoristisk sans er en forudsætning.Ansøgningsfrist:
  18. marts, forventede ansættelsessamtaler 24-25. marts.

  Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til Specialeansvarlig overlæge Anette Hygum – 79409100
 • Løn: Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst.

  Arbejdstid.
  37 timers stilling med tjeneste i palliativt team og funktion på Sct Maria Hospice. Teamet har åbent i dagtid på hverdage. På nuværende tidspunkt deltager teamets læger ikke i Region Syddanmarks palliative vagtordning.

 • https://Funktionsbeskrivelse Overlæge
 • https://Funktionsbeskrivelse Afdelingslæge
 • Ansøger bedes i ansøgningen med bedst mulig dokumentation forholde sig konkret til de syv kompetencer (medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel). Vurdering af de syv kompetencer vil indgå i den faglige bedømmelse.


gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 18.03.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sydøstjylland
Uddannelse
Administration
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
IT - Software
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.





https://jobbank.dk/job/1654191//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo