Få opslag som dette inden alle andre

1 stilling som overenskomstansat overlæge i Palliativ Enhed Onkologisk Afdeling R, Odense Universitetshospital

Region Syddanmark


Vi søger en overenskomstansat overlæge, der vægter faglighed inden for Palliativt Medicin højt og ønsker at være med til videreudvikling af palliativ indsats specielt til patienter med andre sygdomme end kræft.
Afdelingsbeskrivelse
Palliativ Enhed er en del af Onkologisk Afdeling R. Afdeling R undersøger, diagnosticerer, behandler og plejer patienter inden for specialet klinisk onkologi. Det primære optageområde for de højt specialiserede funktioner er Region Syddanmark og i mindre omfang Region Sjælland. For enkelte højtspecialiserede funktioner er optageområdet hele Danmark.

Afdelingen råder over:

 • R-sengeafsnit med 31 stationære senge (26 7-døgnssenge og 5 5-døgnssenge). Til sengeafsnittet er knyttet
  • 4 sammedagssenge.
  • Specialstuer til PDR/behandling med radioaktivt iod
  • Modtagelse af patienter med akutte onkologiske problemstillinger
  • Anæstesistue
 • Ambulatorium, der varetager ambulant behandling (”Kemodagafsnit”) samt information og opfølgning af patienter (”informations- og kontrolambulatoriet”).
 • Strålebehandling/Radiofysisk Laboratorium med 7 acceleratorer, 1 MR-accelerator, 1 overfladeapparat, 2 CT-simulatorer samt 1 MR-simulator.
 • Laboratorium
 • Klinik for Præcisionsmedicin
 • Palliativ Enhed
 • Palliativt Sengeafsnit med 11 senge
 • Klinisk forskningsenhed
 • Stort tværfagligt samarbejde med mange forskellige faggrupper

Afdelingen i tal:
Afdelingens samlede budget er 489 mio. kr i 2020, og den samlede personalenormering er 450 ansatte.

2019

Nyhenviste

6115 (heraf 726 i Palliativ Enhed)

Indlæggelser

3198

Besøg i strålebehandlingen

36.027

Besøg i ambulatoriet

26.202

Ambulant kemoterapi

20.634

Klinisk Lab (blodprøver)

25.426

Nuværende lægestab:
Der er aktuelt ansat 69 læger: En ledende overlæge, 3 professorer, 24 overlæger, 19 afdelingslæger, 7 1. reservelæger og 15 reservelæger. Heraf er 4 overlæger, 1 vikar for overlæge og 4 afdelingslæger tilknyttet Palliativ Enhed.

Organisering:
Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge, oversygeplejersken samt afdelingens forskningsleder. Udover forskningslederen (translationel forskning) er der 2 lægefaglige professorater tilknyttet gastrointestinal cancer og strålebehandling. Dertil har afdelingen en professor i medicinsk fysik.

Afdeling R er organiseret i 6 diagnoserelaterede teams:
H-team: Hovedhalscancer, hudcancer inkl. malignt melanom, thyreoideacancer.

T- team: Lungecancer, oesophagusscancer, ukendt primærcancer, strålebehandling af hæmatologiske sygdomme.

M-team: Mammacancer.

Q-team: Gynækologisk cancer.

A-team: Urologisk cancer og CNS tumorer.

G-team: Gastrointestinal cancer.

Til afdelingen er tilknyttet Palliativ Enhed, der har udgangspunkt fra såvel OUH Odense og OUH Svendborg.

Palliativ Enhed

Personalenormering:

 • 9 speciallæger
 • 1 afdelingssygeplejerske
 • 6 sygeplejersker
 • 2 sekretærer
 • 1 psykolog
 • 4 fysioterapeuter
 • 1 socialrådgiver
 • Netværk af frivillige, som ledes af en fuldtidsansat koordinator

Funktion:

 • Varetager palliativ indsats til patienter med uhelbredelig, livstruende sygdomme med komplekse palliative problemstillinger og deres pårørende.
 • Yder konsulentbistand og samarbejder med sundhedspersonale, som behandler palliative patienter.
 • Varetager lægefunktionen i normal arbejdstid på Hospice Fyn og Hospice Sydfyn.
 • Varetager lægefunktionen i Palliativt Sengeafsnit.
 • Dækker uden for normal arbejdstid en beredskabsvagt fælles for Hospice Fyn, Hospice Sydfyn, Hospice Sønderjylland og Palliativt Sengeafsnit. Beredskabsvagten yder dertil telefonisk rådgivning vedrørende palliative patienter til vagtlæger og læger på sygehusene i Region Syddanmark.

Palliativt Sengeafsnit råder over 11 senge. Målgruppen for sengeafsnittet er den samme som for Palliativ Enhed, og benyttes i de tilfælde, hvor der er behov for indlæggelse for at sikre god palliativ indsats.

Undervisningsforpligtelser:
Palliativ Enhed har undervisningsforpligtigelse overfor tværfagligt personale, der deltager i pleje og behandling af palliative patienter, i primær og sekundærsektoren på Fyn.

Kvalifikationer:
Ansøger skal:

 • Gerne være speciallæge i eksempelvis anæstesiologi, intern medicin, geriatri, almen medicin, klinisk onkologi eller andet speciale med relevans for palliativ medicin.
 • Meget gerne have efteruddannelse i Palliativ Medicin eller ønske om at tage efteruddannelse.
 • Kunne varetage og udvikle basal og specialiseret palliation for patienter med malign og non-malign sygdom
 • Have gode samarbejdsevner og kunne indgå i tværfagligt arbejde.
 • Gerne have undervisningserfaring og gode kommunikative færdigheder.
 • Gerne have videnskabelig erfaring og kunne igangsætte og gennemføre videnskabelig aktivitet

Overlægens funktioner:
Det forventes, at overlægen i tæt samarbejde med de øvrige speciallæger i Palliativ Enhed deltager i varetagelsen af alle enhedens arbejdsområder, herunder

 • Visitation, behandling og opfølgning af palliative patienter.
 • Undervisningsforpligtigelser
 • Forsknings- og udviklingsopgaver
 • Dagfunktionen på Hospice Fyn og Hospice Sydfyn
 • Deltager i beredskabsvagten

Speciallægerne i Palliativ Enhed fordeler internt ansvars- og kompetenceområder.

Overlægerne må regne med funktion på både OUH Odense Universitetshospital og OUH Svendborg Sygehus samt de 2 hospices.

I det daglige referer overlægen til den ledende overlæge, Onkologisk Afdeling.

Ansøgning:
Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syg lægerollekompetencer, da der vil blive foretaget faglig bedømmelse på baggrund heraf.

Ansøgningen bedes bilagt CV. Løn og ansættelsesforhold er i overensstemmelse med gældende overenskomst.

Der er ansøgningsfrist senest d. 10. marts 2021 og første samtaler forventes afholdt d. 16. marts 2021. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2021 eller snarest muligt derefter.

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Stefan Starup Jeppesen på telefon 6541 2978 eller på mail:gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 10.03.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Vikariat
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Matematik, Fysik & Nano
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1655743//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo