Få opslag som dette inden alle andre

Er du den næste sygeplejerske til Lunge/ ØNH afdeling med de bedste kolleger og ledelse?

Region Syddanmark


Der er en særdeles attraktiv stilling som sygeplejerske i en fast stilling og et barselsvikariat ledig på lungemedicinsk sengeafsnit D1 fra den 1. juli 2021 eller efter aftale.

Stillingen er i blandende vagter med vagter af 6-9 timers varighed og weekendvagter hv. 3 weekend. Du vil få stor indflydelse på egen vagtplanlægning og vi lægger stor vægt på medbestemmelse af arbejdstiden og der er plads til fleksibilitet. Stillingen er på 37 timer pr. uge eller efter aftale.

Du har mulighed for at blive en del af et afsnit, der er kendt for gode kolleger med stort faglig engagement og faglig stolthed. Du vil opleve at få dedikerede og ansvarsbevidste kollegaer, der har det sjovt sammen og har ry for at være imødekommende og drage omsorg for nyt personale. Læger, såvel som SSA og sygeplejersker.

Afsnittet er et afsnit i udvikling - både fagligt og organisatorisk. Du vil således have gode muligheder for faglig udvikling (kurser, faglig sparring, sidemandsoplæring og evt. videreuddannelse). Aktuelt er vi bl.a pilotafdeling for indførelse af medicinrobot og vi har flere projekter, bl.a. palliation og tværsektoriel koordinering til stor gavn for vore patienter. I 2021 indledte vi bronkoskopi direkte i afdelingen, som ellers tidligere har været tilhørende operationsgangen.

Har du erfaring fra patienter med medicinske komorbiditeter, vil du opleve at kunne bruge din erfaring hos vores patienter, som ofte er komplekse med flere andre lidelser. Er du nyuddannet, sikrer vi, at du får de rette kompetencer, inden du skal stå på egne ben i afdelingen. Vi har et struktureret oplæringsforløb på 3 måneder, hvor du tilknyttes 1-2 erfarne mentorer, der sammen med dig og vores afsnitsledende sygeplejerske tager ansvar for din oplæring i specialet. Vi lægger stor vægt på at oplæringen sker fyldest og matcher dine kompetencer. Der tilstræbes enslydende vagtplan med mentor i den første periode.

Patientkategorier og arbejdsgange på lungemedicinsk afsnit:
Lungemedicinsk afsnit er et specialeafsnit med plads til 27 patienter med behov for pleje og behandling (25 lungepladser og to øre/næse/hals pladser). Vore ØNH patienter kommer ofte i afdelingen efter total- eller hemi-thyroidektomi og har oftest behov et døgns postoperativt indlæggelse. Størstedelen af vore patienter på afsnittet har oftest KOL eller lungecancer, men også andre lunge og medicinske sygdomme og/eller respirationsinsufficiens. Til sidstnævnte tilbyder vi NIV (Non Invasiv Ventilation) i sengeafsnittet. Dette er en uddelegeret opgave til sygeplejerskerne, som vi er fagligt stolte af. Vi forsøger at fordele tyngden i alle teams, hvilket betyder, at vi har en god variation mellem korte og længere patientforløb. Vi modtager akutte patienter fra FAM (fælles akut modtagelsen). Patienter med åben indlæggelse kommer direkte i afdelingen. Afsnittet er delt i 4 mindre teams med 2-3 plejepersonale i hvert team og min. 1 sygeplejerske. I hvert team deltager sygeplejersken bl.a. under stuegang, uddeling af medicin, hjælper med varetagelse af personlig hygiejne, ernæringsscreener, rekvirerer blodprøver, sender prøvemateriale, koordinerer patientforløb og udskrivelse til primær sektor, kontakt til pårørende, rekvirerer lungefysioterapi, diætist eller ergoterapeut mm

Afsnittet varetager åbne indlæggelser for patienter med uhelbredelig lungekræft, fremskreden KOL og dermed palliative forløb, både i tidlig, terminal og sen-terminalfase. Vi har bredt tværfagligt samarbejde omkring disse forløb og har tre gange ugentligt et in house projekt med 1 sygeplejerske og 1 læge fra palliativt team tilstede på afdelingen til sparring og kompetenceglidning. Lungemedicinsk afsnit er uddannelsessted for både SSA-elever, sygeplejestuderende, radiografstuderende, turnuslæger samt ambulancereddere. Dokumentationen foregår i Cosmic, og Cetrea er det kliniske logistiksystem.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte:

TR, Iben Riber Jensen på 79 18 55 13 eller

Tværsektoriel koordinator, Susan Kirk Jensen på 21 18 96 05.

Har du spørgsmål relateret til ledelse, kan du kontakte afsnitsledende sygeplejerske Lene Klemensen på 79183132.

Derudover kan du besøge vores hjemmeside www.sydvestjysksygehus.dk. Her kan du finde yderligere oplysninger om SVS og lungemedicinsk afsnit.

I henhold til SVS personalepolitik bedes du til ansættelsessamtalen medbringe navn og nummer på en reference.

Ansøgning og CV bedes fremsendt elektronisk via nedenstående link senest 20. maj 2021. Samtalerne holdes den 27. maj 2021. Har dette fanget din interesse og tænker du, at du er den næste, der skal være med til at sikre og udvikle den gode sygepleje, glæder vi os til at høre fra dig.

Ansøgningsfrist: 20 May 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (20.05.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Vikariat
Geografi
Sydøstjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1700997//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo