Få opslag som dette inden alle andre

Overlæge indenfor pædiatrisk hæmatologi/onkologi søges til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

Region Syddanmark


Ved H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er en stilling som overlæge inden for det hæmatologiske/onkologiske fagområde ledig til besættelse fra 1. juli 2020.

Vi søger en læge, der kan opfylde følgende krav

 • Speciallæge i pædiatri
 • Dokumenteret interesse og betydelig erfaring i form af ekspertuddannelse eller tilsvarende indenfor hæmatologi/onkologi samt forskningserfaring/uddannelse
 • Kvalifikationer indenfor alle 7 lægeroller
 • Engageret og god til at lede tværfaglige patientforløb
 • Godt humør, indfølende og professionel
 • Forskeruddannelse på Ph.D.-niveau og forskningserfaring

Børne- og Ungehospitalet har højt specialiseret funktion i formaliseret samarbejde inden for børneonkologi og hæmatologi fraset blødersygdomme. Overlægen indgår i teamet for hæmatologi/onkologi, hvor den samlede lægestab vil komme til at udgøres af 4 overlæger samt 3 speciallæger under fagområdeuddannelse indenfor ekspertområdet hæmatologi/onkologi.

Blandt overlægens opgaver vil være

 • Ansvar for diagnostik, visitation og planlægning af behandling af børn og unge med hæmatologisk og onkologisk sygdom
 • Tovholder i særligt komplicerede forløb indenfor ekspertområdet
 • Deltager i organisatoriske opgaver tilknyttet funktionen herunder opdatering af behandlingsprotokoller og patientregistrering samt faglig udvikling
 • Ansvar for etablering af forskningsprojekter, herunder Ph.D.-studier i pædiatrisk onkologi udgående fra H. C. Andersen Børne- og Ungehospital
 • Deltage i supervision af de yngre læger indenfor funktionerne
 • I samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge deltage i præ- og postgraduat undervisning indenfor funktionerne
 • På linje med afdelingens øvrige ledere deltage i ledelses- og udviklingsopgaver i afdelingen

Om H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle RSD’s højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af specialer. Derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt, og har i alt ca. 5.000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 10 forskellige specialambulatorier, og har godt 32.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde indenfor de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores plejepersonale, psykologer, pædagoger, skolelærere, sekretærer og socialrådgivere.

Der er i alt ca. 400 ansatte i Børne-Ungehospitalet. Lægegruppen er normeret med godt 30 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 7 reservelæger i almen blok uddannelse og 2 introlæger.

Vagter
Stillingen er vagtfri, men overlægen forventes at bidrage sammen med de øvrige overlæger uden vagt i weekendstuegang.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger fås hos specialeansvarlig overlæge Peder Skov Wehner eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen . Rekvirering af funktionsbeskrivelse kan ske hos sekretariatschef Joan Frandsen .

Ansøgning
Bedømmelse af ansøgers faglige kvalifikationer vil tage udgangspunkt i ansøgers egne oplysninger om egne kvalifikationer indenfor hver af de 7 lægeroller.

Ansøgning vedlægges kopi af speciallægeautorisation og CV indeholdende publikationsliste. Den stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg stillingen”. Ansøgningsfrist er den 23. maj 2021.

Lokation: Odense Universitetshospital

Ansøgningsfrist: 23 May 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 23.05.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Administration
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1703723//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo