Få opslag som dette inden alle andre

Barselsvikar for specialpsykolog til Lokalpsykiatri Vejle, udredningsteam og OPUS/OPT

Region Syddanmark


Har du lyst til at udfolde dine kompetencer som specialpsykolog i vores udredningsteam og OPUS/OPT?

Vi søger en barselsvikar for specialpsykolog til Lokalpsykiatri Vejle med aktuel funktion i vores OPUS/OPT og i vores udredningsteam. Der er tale om et barselsvikariat på fuld tid pr. 15/8-2021.

Lokalpsykiatri Vejle (LPV) er en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle, der har lokalpsykiatri i Fredericia, Kolding og Vejle. Lokalpsykiatri Vejle (LPV) er beliggende på den øverste etage i Sundhedshuset i Vejle. Her har vi plads og gode lokaler i moderne omgivelser - og en dejlig udsigt. Vores primære optageområde er Vejle og Billund kommune. I LPV har vi tværfaglige teams, der er sub-specialiserede. Det giver mulighed for at arbejde mere fokuseret og for at dygtiggøre sig særligt inden for mere specifikke faglige områder. Vi har følgende tværfaglige teams i LPV: Udredningsteam, psykoseteam, OPUS/OPT, affektivt team, angst team og desuden oligofreni team. Der er generelt et højt erfarings- og kompetenceniveau i teamene.

Udredningsteamet ser henviste patienter til vurdering, som ikke ud fra henvisningen kan afklares i forhold til målgruppe og indplacering i de forskellige behandlingsteams i de 3 lokalpsykiatrier. Udredningsteamet består af (Special)psykologer, speciallæge, specialsygeplejersker, socialrådgivere og lægesekretær. Teamet er delvist placeret i Lokalpsykiatri Vejle og i Lokalpsykiatri Kolding. Teamet afholder konferencer over video.

OPUS er et nationalt tilbud til unge mennesker med skizofreni, som er mellem 20 og 30 år. Behandlingstilbuddet er en 3-årig intensiv indsats med fokus på samarbejde med og om den unge patient med skizofreni. Behandlingen foregår både i patientens eget miljø og i LPV. I forløbet indgår psykoeducation for patienter, psykoeducation for pårørende og gruppetilbud. Der er en høj grad af samarbejde med kommune, socialpsykiatri og jobcenter.

Opsøgende Psykose Team (OPT) retter sig primært mod patienter i eget hjem med svære sindslidelser som har brug for en intensiv ambulant indsats. OPT er et særligt tilbud til patienter, der ikke magter at benytte sig af de øvrige behandlingstilbud, og hvis sygdomsforløb er kendetegnet ved hyppige tilbagefald og genindlæggelser. Indsatsen i OPT er vedholdende, opsøgende og intensiv arbejde i patientens eget miljø.

OPUS/OPT består aktuelt af overlæge, (Special)sygeplejersker og socialrådgiver.

Vi søger en kollega med følgende kvalifikationer:

 • Specialpsykolog
 • Andre psykologer med kompetencer i det psykiatriske felt er også velkommen til at søge
 • Er fagligt stærk
 • Erfaring og kompetencer i psykiatrisk udredningsarbejde og differential-diagnostik
 • Psykoterapeutiske kompetencer
 • Er en god kommunikator og har gode samarbejdsevner
 • Er effektiv og produktiv
 • Har personlige og faglige kompetencer og lyst til at arbejde med målgruppen i begge teams.

Dine opgaver i udredningsteamet

 • Bidrage til at udredningsretten opfyldes
 • Gennemføre førstegangssamtaler med ny-henviste patienter
 • Optage anamnese/udarbejde primærjournal
 • Varetage yderligere psykopatologisk, differential-diagnostisk udredning
 • Anvende relevante udredningsværktøjer efter behov som f.eks. PSE og DIVA
 • Anvende kognitive tests efter behov, primært WAIS-IV
 • Udarbejde behandlingsplan mhp. forløb i behandlingsteam.
 • Afslutte patienter med forslag til interventionsplan i primærsektor/kommunalt regi efter vurdering og rådgivning

Dine opgaver i OPUS/OPT

 • Udredning af psykopatologi i samarbejde med overlægen. Vurdering af aktuel psykisk tilstand
 • Gennemføre kognitive testninger og koordinere gennemførelse heraf. Sikre anvendelsen af testresultaterne i behandlingsforløbet og i patientens forløb i kommunalt regi.
 • Afgrænsede psykoterapeutiske forløb
 • Bidrage i teamets gruppeforløb
 • I samarbejde med overlægen understøtte primærbehandlernes funktion gennem bl.a. faglig sparring
 • Evt. varetage primærbehandlerfunktion for et mindre antal patienter.
 • Samarbejde med specialpsykolog i det andet psykoseteam

Generelt

 • Deltage og bidrage i konferencer
 • Deltage i afdelingens debriefing beredskab ift. medarbejdere (med oplæring ved behov)
 • Bidrage i undervisningsforum for psykologer og læger og i tværfaglig undervisning i LPV
 • Deltage i teamets og Lokalpsykiatri Vejles udviklingsarbejde
 • Supervisere og modtage supervision.
 • Indgå i det psykologfaglige forum.

For yderligere beskrivelse af afdelingen henvises til www.psykiatrienisyddanmark.dk

Arbejdet fordeles som udgangspunkt med ca. ½ tid i de to teams, men fleksibelt efter det aktuelle behov. Du skal fremmøde i Lokalpsykiatri Vejle.

Der udarbejdes individuel tilpasset introduktionsplan. Vi tilbyder mentorstøtte for nyansatte

Løn og ansættelsesvilkår i.h.t. gældende overenskomst. Desuden findes supplerende forhåndsaftaler for specialpsykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Ansøgningsfrist: Mandag d. 21/6 kl. 12

Ansættelsessamtaler afholdes: Onsdag d. 23/6 om formiddagen.

Du er velkommen til at kontakte Ole Nielsen 30 52 57 39 (funkionsleder for LPV og specialpsykolog) eller Teresa Simoni Oest 99 44 75 10 (specialpsykolog i udredningsteamet) eller Else Marie Nørby 99 44 75 10 (Specialsygeplejerske i OPUS/OPT) for yderligere informationer.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Lokation: Lokalpsykiatri Vejle

Ansøgningsfrist: 21 Jun 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 3 dage (21.06.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Vikariat
Geografi
Sydøstjylland
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Medicinal & Sundhed
Rådgivning & Support
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1725664//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo