Få opslag som dette inden alle andre

Kvalitets- og forbedringskoordinator til Hæmatologisk Afdeling X

Region Syddanmark


Hæmatologisk Afdeling X søger nu en kvalitets- og forbedringskoordinator, der i samarbejde med afdelingsledelsen skal udvikle en kvalitets- og forbedringskultur, hvor kvalitet og patientsikkerhed tænkes ind i alle afdelingens opgaver og ydelser.

Stillingen er på fuld tid og ledig til besættelse pr. 1. september 2021

Kvalitet og patientsikkerhed
Det bliver dit ansvar:

 • At holde dig ajour med OUH’s og Regions Syddanmarks kvalitets- og patientsikkerhedsstrategi
 • At være ressourceperson for afdelingsledelsen/den lokale UTH- og forbedringsgruppe
 • At være formand for afdelingens UTH- og forbedringsgruppe
 • At være ressourceperson på tværs og understøtte alle i forbindelse med rapportering af UTH
 • At formidle viden om kvalitets-, forbedrings- og UTH-arbejdet på tværs i afdelingen
 • At medvirke til implementering af de vedtagne kvalitetsmål og retningslinjer
 • At medvirke til udarbejdelse af handleplaner med henblik på forbedring af kvalitetsmål
 • At deltage i og medvirke til netværksdannelse
 • At være håndbogsredaktør i InfoNet
 • At være flyttekoordinator på tværs i forbindelse med flytningen til Nyt OUH
 • At fungere som kræftpakkekoordinator med reference til afdelings- og programledelsen på OUH.

Om dig
Du har:

 • Indgående kendskab til kvalitets- og patientsikkerhedsarbejdet
 • Indgående kendskab til relevante IT-systemer
 • Erfaring med akkreditering/certificering
 • Erfaring med Den Syddanske Forbedringsmodel
 • Erfaring med innovations- og forandringsledelse
 • Erfaring med projektledelse
 • Indgående kendskab til forløbstider for kræftpakkeforløb samt Kræftplan IV
 • Erfaring med håndtering af pivottabeller
 • Erfaring med afregning for udenlandske borgere eller danske statsborgere med bopæl i udlandet.

Du har en projektleder- eller lederuddannelse på diplom- eller master-niveau. Grundkursus for nøgleperson for kvalitet eller lignende og evt. uddannelse som intern surveyor. Derudover har du gennemført OUH’s uddannelsesprogram Lean for Leaders (forbedringsledelse).

Hvem er vi?
Hæmatologisk afdeling X er en specialiseret afdeling, hvor vi behandler patienter med maligne såvel som benigne hæmatologiske sygdomme. Patienter med hæmatologiske sygdomme er præget af såvel akutte medicinske tilstande som kronisk og livstruende sygdom. Behandlingsforløbene strækker sig ofte over en lang periode, hvilket betyder, at vi får et nært og nuanceret kendskab til den enkelte patient og de pårørende. Sygeplejeopgaverne i det hæmatologiske speciale er på en gang fagligt specialiserede, komplekse og varierende og sætter alle facetter af sygeplejefaget i spil.

Vores værdier
Vores afdeling er bundet sammen af et særligt værdifællesskab. Vi har defineret de fire mest fremtrædende værdier - passer de til dig?

Vi arbejder sammen
På Hæmatologisk afdeling har vi et helt unikt sammenhold, der går på tværs af faggrænser og afsnit. Sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter, fysio- og ergoterapeuter, diætister og hospitalspræst arbejder sammen som en enhed for patienternes bedste. Vi har faste tværfaglige konferencer, hvor vi sammen planlægger den bedste behandling for de enkelte patienter, og vi har forskellige tværfaglige arbejdsgrupper, der arbejder målrettet med alt fra ernæring til patient- og pårørendeinddragelse. Afdelingen er præget af en flad struktur, hvor alle kan byde ind med nye input.

Vi tager ansvar
Vi arbejder hele tiden på at blive bedre, og det er dybt indgroet i vores kultur, at vi handler hurtigt for at løse problemer og på at lære af vores fejl. Afdelingen er præget af ordentlighed og af en fællesskabsfølelse, som betyder, at vi tager ansvar for patienter og pårørende, men også for at vi alle lever op til afdelingens værdier.

Vi tænker nyt
Vi er hele tiden på vej nye steder hen, og det kan du se, når du kommer her. Vi har startet netværket Livskræften til unge patienter med arrangementer i en særlig opholdsstue, og vi har indrettet målrettede patientstuer på sengeafsnittene til delirøse patienter. Vi har en meget aktiv forskningsenhed, hvorfor du vil se projektsygeplejersker, der indsamler data på afsnittene. Vores hjemmeenhed arbejder løbende med patient empowerment – fx i form af hjemmekemo med CADD-pumper.

Vi skaber stemning
Det kollegiale sammenhold er i særklasse hos os. Når du starter, vil du møde en personalegruppe, der tager imod dig med åbne arme. Hos os tager vi hånd om hinanden, og den gode stemning kan mærkes af patienterne, som ofte beder os om at åbne dørene til deres stuer, så de kan høre os grine sammen. Vi har en stor fælles julefrokost og en juletræsfest, hvor man kan tage familien med. I januar holder vi nytårskur, og vi har to fælles årlige temadage. Mange af os laver også ting sammen i fritiden.

Se afdelingens LindkedIn-profil
Se afdelingens Facebook-profil
Se og hør medarbejdere udtale sig om det at være ansat på afdeling X på Youtube

Læs mere:
Værdibogen Afdeling X

Virksomhedsgrundlaget Afdeling X

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til aftale mellem gældende overenskomst og Regionernes Lønnings- og takstsnævn og er omfattet af lokal løndannelse.

Vil du vide mere?
Så kontakt meget gerne oversygeplejerske Ditte Therkildsen, på tlf. 2877 9022 og/eller ledende overlæge, Hanne Vestergaard, på tlf. 3061 4789, @rsyd.dk

Send din ansøgning via linket på siden

Ansøgningsfrist er til d 23. juni 2021. Samtaler forventes afholdt i uge 25 eller uge 26

Lokation: Odense Universitetshospital

Ansøgningsfrist: 23 Jun 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 23.06.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
IT
Medicinal & Sundhed
Teknik & Teknologi
Arbejdsområde
Data & analyse
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Projektledelse
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1733399//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo