Få opslag som dette inden alle andre

Afdelingssygeplejerske til Ortopædkirurgisk Afdeling O - Afsnit O1/ambulatorium i Svendborg

Region Syddanmark


Har du lyst, evne og vilje til at indgå i et ledelsesmæssigt fællesskab med vores afdelingssygeplejerske Helle Nimb i Ortopædkirurgisk sengeafsnit og ambulatorium, så er du mere end velkommen til at læse videre.
Vi ønsker at styrke afdelingens ledelsesmæssige forankring, og søger derfor endnu en afdelingssygeplejerske pr. 1. september 2021. Det betyder, at du i et tæt samarbejde med afdelingssygeplejerske Helle Nimb skal varetage den faglige ledelse og daglige drift.

Afsnit O1 er et spændende og dynamisk sengeafsnit med plads til 20 indlagte patienter.

Vi modtager akutte traume- og hoftefrakturpatienter, planlagte hofte- og knæpatienter, sammedagskirurgiske patienter, et ortopædkirurgisk ambulatorium som ser patienter inden for forskellige ortopædkirurgiske specialer (fod/ankel, skade/traume, kunstige hofte- og knæled, skulder/albue, hånd og idrætsknæ).

OUH er på vej mod Nyt OUH og det giver opgaver med at afprøve nye arbejdsmetoder og udvikle samarbejdet med patienter og pårørende i det daglige arbejde. Optimering af indlæggelsesforløb er en løbende opgave frem mod Nyt OUH, for at opnå den reduktion i senge, der er målet.

En sådan opgave er blandt andet etablering af et nyt afsnit for forberedelse og opvågning, FOPA, hvortil vi ultimo maj sender udvalgte dedikerede medarbejdere til for at løfte opgaven med at modtage og klargøre patienter til operation.

Du får, sammen med nuværende afdelingssygeplejerske, det direkte ledelsesmæssige ansvar for 60 engagerede sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og ergo- og fysioterapeuter.

Der er et stærkt fagligt engagement i personalegruppen og et stort ønske om at arbejde i en forbedringskultur, hvor patienten altid kommer først.

Afsnittet har en stor uddannelsesopgave, der er sat i system via en klinisk vejleder, daglige, faglige mentorer og praktikvejledere.

Den kommende ledelsesmæssige opgave er fusion mellem rehabiliteringsafdelingen og sengeafsnittet/ambulatoriet, hvor ergo- og fysioterapeuter er ansat i afdelingen pr. 1/6-2021. Sammen skal vi arbejde målrettet på at styrke den rehabiliterende indsats og tankegang omkring patienterne. Vi skal optimere arbejdsgange i fagligt fællesskab med henblik på at skabe mere patientnær tid.

Vi søger en afdelingssygeplejerske med følgende profil:

 • Du har autorisation som sygeplejerske og dokumenteret uddannelse på masterniveau.
 • Du har erfaring med at arbejde ud fra Den Syddanske Forbedringsmodel.
 • Du kan og vil påtage dig lederskab i fællesskab med nuværende afdelingssygeplejerske og besidder en helhedsorienteret ledelsestænkning.
 • Du har en stærk vilje til løbende at understøtte forandringsprocesser og kan skabe rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer.
 • Du fremtræder som en naturlig autoritet, og er vant til at gå forrest.
 • Du er en god kulturbærer for en kultur, hvor alle patienter, kolleger og samarbejdspartnere mødes med ordentlighed, ligeværdighed og respekt, og du engagerer dig i arbejdet med at sætte patienten først.
 • Du er god til at skabe struktur og overblik, og kan omsætte organisationens mål til handling igennem din ledelse.
 • Du kan tage ansvar for opgaver og mål, og overholder deadlines, du er er i spidsen for.
 • Du arbejder kreativt problemløsende og er i stand til at improvisere.
 • Du ser udvikling, uddannelse og kvalitetssikring som centrale opgaver i din daglige ledelse.
 • Optimal udnyttelse af de personalemæssige og øvrige ressourcer er din daglige driftsledelsesopgave, og du sikrer dermed sammenhængende og gode patientforløb.
 • Du er medansvarlig for ledelsesområdets ressourceforbrug og for afdelingens samlede økonomi.
 • Du er handlekraftig og trives i en uforudsigelig og foranderlig hverdag, hvor dine centrale kompetencer inden for planlægning og koordinering er i spil.
 • Du evner at balancere mellem styring og lederskab, og er bevidst om, at god ledelse forudsætter begge dele.
 • Du er nysgerrig, undersøgende og inddrager gerne patienter og pårørende i forbedringsarbejdet i afsnittet og ambulatoriet.
 • Du handler loyalt på strategiske og politiske beslutninger, og sikrer følgeskab ved at omsætte det til meningsfuld retning for medarbejderne gennem konstruktiv og præcis kommunikation.
 • Du er lydhør og motivationsskabende over for medarbejdere og samarbejdspartnere og medvirker til at sikre en god tone, trivsel og et godt arbejdsmiljø.
 • Du samarbejder gerne på tværs af faggrupper med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

Vi tilbyder:

 • Et engageret og fleksibelt personale med kompetencer på forskelligt niveau.
 • Et spændende og dynamisk afsnit og ambulatorium, hvor dagene aldrig er ens.
 • En stærk og højt specialiseret afdeling, der sætter udvikling i specialet til gavn for patienterne i højsædet.
 • Et sygeplejefagligt ledelsesteam med stærke ledelsesmæssige kompetencer, hvor vi deler viden og erfaringer med hinanden.
 • Et tværfagligt samarbejde mellem funktionslederne.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Marianne Lundegaard tlf. 24669524

Ansøgningsfrist er d. 23. juni 2021
Samtaler afholdes d. 25. juni

Vi glæder os til at høre fra dig.

Lokation: OUH

Ansøgningsfrist: 23 Jun 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 23.06.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Sprog, Media & Kommunikation
Arbejdsområde
Kunst & Kultur
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1735694//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo