Få opslag som dette inden alle andre

Kan du fortolke og forhandle EU-regulering og fremme interesser i et EU præget af genopretning og globale ambitioner?

Erhvervsstyrelsen


Der er opbrud i den erhvervspolitiske dagsorden i EU. Den digitale udvikling, Brexit, klimaudfordringer og ikke mindst COVID-19 har skabt nye politiske dagsordener og strømninger i EU, som har stor betydning for dansk erhvervsliv. Hvis du vil være med til at skabe de bedst mulige vilkår for dansk erhvervsliv i Europa, så er du måske vores nye kollega i det europapolitiske team i Erhvervsstyrelsens internationale område.

Deltag i udviklingen af det indre marked og EU’s vækstdagsorden

I Erhvervsstyrelsens internationale område har vi fokus på at sikre et solidt dansk aftryk på EU’s erhvervsrettede regulering, og på at danske virksomheder får de bedste muligheder for at vokse og skalere på tværs af det indre marked. Det kræver kendskab til EU-reglerne og ikke mindst til danske virksomheders vilkår og at kunne omsætte disse til politik og handlen i EU. Vi deltager aktivt i hele processen, når EU-regler skal ændres og implementeres eller eksisterende regler fortolkes. Det kan være en krævende og kompleks proces, hvor vi arbejder med udfordrende, ofte juridiske, problemstillinger i en politisk og dynamisk kontekst.

Vi arbejder med nogle af de højest prioriterede sager på EU’s vækstdagsorden. På det digitale område arbejder vi bl.a. med regulering af kunstig intelligens, cybersikkerhed og dataøkonomi foruden implementeringen af Digital Europe-programmet. Vi arbejder også med den industripolitiske dagsorden i EU, herunder europæiske storskalaprojekter inden for fx brint. Samtidig har vi en stor opgave i at koordinere og understøtte alle EU-sager på tværs af styrelsen, så regering og Folketing er godt betjent og danske interesser bliver varetaget effektivt og slagkraftigt i EU eksempelvis vedrørende bæredygtig selskabsledelse, og virksomhedsrapportering om klima.

Vi arbejder for at det indre marked fungerer til størst mulig gavn for danske virksomheder. Det gør vi bl.a. gennem styrkelse af reglerne for det indre marked for varer og tjenesteydelser. Vi hjælper også danske virksomheder og borgere, der støder på barrierer for den fri bevægelighed, og vi vejleder danske myndigheder om korrekt håndhævelse, anvendelse og implementering af EU's regler for det indre marked.

Vi søger flere kollegaer, der kan indgå i kontorets arbejde. Minimum én stilling vil have særligt fokus på det indre marked for varer og tjenesteydelser. Opgaverne kan efter kvalifikationer og interesser bl.a. bestå i, at:

 • sætte sig ind i komplekse, ofte juridiske, problemstillinger og forstå hvad de indebærer af muligheder og udfordringer for dansk erhvervsliv
 • identificere og varetage danske interesser i erhvervsrettet EU-lovgivning herunder udarbejde positionspapirer og policy-initiativer samt forhandle lovgivning i Bruxelles
 • implementere, fortolke og formidle EU-regulering, så de gør en forskel for danske virksomheder. Det gælder ikke mindst på indre markeds området
 • koordinere erhvervsstyrelsens EU-sager i samarbejde med vores specialister i fagkontorene
 • sikre dialog med erhvervslivets interessenter, så vi kan understøtte danske virksomheders placering i europæiske værdikæder
 • viden og indsigt i EU-statsstøttereglerne samt erfaring med tildeling af midler efter gældende regelsæt.

Der vil være en vis rejseaktivitet til møder i Bruxelles og muligvis andre europæiske hovedstæder.

Skarpe profiler - gerne med erfaring fra EU eller centraladministration

Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig videregående uddannelse - du kan f.eks. have læst statskundskab, økonomi, jura eller merc. (jur/pol). Du har måske et par års erfaring, men det er ikke et krav.

Du er interesseret i at få selvstændigt ansvar, hvor du kan bruge dine analytiske og formidlingsmæssige evner til at håndtere faglige udfordringer. Du er grundig, men kan samtidig finde innovative løsninger og har lyst til at arbejde med europæisk regulering, politikudvikling, interessevaretagelse og forhandlinger på både den nationale og internationale scene. Som person er du initiativrig og engageret i dit arbejde. Du trives med at have mange forskellige opgaver og samarbejde på tværs, hvor alle bidrager med viden, kompetencer og nysgerrighed. Du er ikke bange for at have travlt i perioder og formår at prioritere din tid.

Vi lægger vægt på, at du:

 • er analytisk skarp og hurtig til at komme ind til kernen i både skrift og tale
 • har politisk tæft og forståelse for, hvordan man påvirker politiske processer
 • arbejder selvstændigt og er proaktiv i din opgaveløsning
 • har en høj ansvarsfølelse og stor eksekveringskraft
 • har viden om it og forståelse for digitaliseringens muligheder
 • er samarbejdsorienteret og kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • har gode sprogkundskaber og forhandlingsevner

Du vil blive en del af et område med knap 40 AC’ere med en klar samfundsvidenskabelig og international profil. Vi har en uformel omgangstone og et stærkt fagligt miljø, som er dybt engageret i at bidrage til den erhvervspolitiske dagsorden.

Om os

Erhvervsstyrelsen er en del af Erhvervsministeriet og har omkring 950 medarbejdere, som arbejder på fem forskellige lokationer i landet. Denne stilling er placeret på Langelinie i København.

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed. Vi lægger vægt på at skabe resultater af høj kvalitet, og vi er ikke bange for at gå nye veje for at finde løsninger. Derfor arbejder vi bl.a. med nye teknologier og data til at effektivisere vores drift og skabe værdi for virksomhederne. Vi lærer gerne af andre, og vi arbejder altid i partnerskab med andre myndigheder, organisationer og virksomheder.

Du kan læse mere om Erhvervsstyrelsen på www.erst.dk

Om ansættelsen

Ansættelse sker som fuldmægtig eller konsulent efter overenskomst mellem Finansministeriet og AC med mulighed for forhandling af tillæg. Der kan både være tale om faste fuldtidsstillinger og tidsbegrænsede ansættelser.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorchef Andreas Rahlf Hauptmann på tlf. 35 29 13 56. Oplysninger om løn- og ansættelsesvilkår kan fås ved henvendelse til HR-rekrutteringspartner Diana O. Jørgensen på tlf. 91 33 71 39.

Bemærk at tilgængeligheden vil være begrænset i sommerferien.

Interesseret?

Lyder det som noget for dig? Så klik på ansøgningsknappen eller søg via vores hjemmeside på http://www.erhvervsstyrelsen.dk/job. Din ansøgning med CV og eksamenspapirer skal være modtaget senest søndag den 15. august 2021.

Tiltrædelse vil være den 1. oktober 2021 eller hurtigst muligt.

Samtaler forventes afholdt i uge 33 og 34. Der vil blive anvendt test eller faglig case i rekrutteringsprocessen.

Læs mere om Erhvervsstyrelsen som arbejdsplads samt rekrutteringsprocessen her: https://erhvervsstyrelsen.dk/jobs-i-erhvervsstyrelsen 

Vi ønsker en medarbejdersammensætning, der afspejler det omgivende samfund. Derfor opfordrer vi alle, uanset personlig baggrund, til at søge.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 15.08.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Uddannelse
Administration
Jura
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Data & analyse
Jura
Kommunikation & Media
Politik & Samfund
Projektledelse
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Erhvervsstyrelsen - hurtigt overblik


Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsens mission er i partnerskab med andre at gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i Danmark. Vi arbejder bl.a. for at yde en effektiv service til erhvervslivet med fokus på brugervenlige digitale løsninger, fremme vækstmulighederne i hele landet gennem erhvervsudvikling, færre byrder og fysisk planlægning og styrke konkurrenceevnen gennem erhvervsregulering, der understøtter nye forretningsmodeller, og et tilsyn der modvirker misbrug og svindel.

Placering
Langelinie Allé 17
2100 København Ø
Logo: Erhvervsstyrelsen
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

https://erhvervsstyrelsen.dk/


Erhvervsstyrelsen i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1753612//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo