Få opslag som dette inden alle andre

Overlæge inden for infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi søges til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Region Syddanmark


På H. C. Andersen Børne- og Ungehospital er en stilling som overlæge inden for fagområderne infektionspædiatri og pædiatrisk immunologi ledig til besættelse fra den 1. oktober 2021.

Vi søger speciallæge i pædiatri der har følgende kompetencer:

Faglig profil

  • Dokumenteret interesse og betydelig erfaring i form af ekspertuddannelse eller tilsvarende inden for pædiatrisk immunologi og infektionspædiatri
  • Dokumenteret erfaring og uddannelse i forhold til behandling af infektioner relateret til børneonkologi
  • Relevant, dokumenteret forskningserfaring/uddannelse
  • Dokumenterede kvalifikationer inden for alle 7 lægeroller
  • Minimum 5-års anciennitet som speciallæge
  • Kan tage ansvar for diagnostik, visitation og planlægning af behandling af børn og unge med immunologiske og infektionspædiatriske sygdomme
  • Være tovholder i særligt komplicerede forløb inden for ekspertområdet
  • Erfaring med supervision af de yngre læger inden for funktionerne herunder i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge deltager i præ- og postgraduat undervisning inden for funktionerne

Om infektions og akutpædiatri på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital
Infektionspædiatri varetager behandlingen af børn med usædvanlige, svære eller komplicerede infektioner og børn med primær immundefekt. I H.C. Andersen Børne- og Ungehospital er vi organiseret så teamet for immundefekt, infektions- og akutpædiatri har det daglige faglige ansvar for børne- og ungemodtagelsen. Infektionspædiatrisk ekspertise anvendes i afdelingen bl.a. inden for arbejdet med hygiejne, antibiotika og infektionskontrol. Derudover er infektionspædiatri et tværgående fagområde som konsulteres vedrørende infektiøse og immunologiske problemstillinger inden for både neonatologi, børn med behandlingsrelateret sekundær immundefekt (f.eks. pga. kemoterapi eller biologisk behandling), sekundær immundefekt relateret til anden kronisk sygdom samt sygdomsmanifestationer hos flygtninge, indvandrere, adopterede, udstationerede og ferierejsende, som har opholdt sig uden for Europa samt problemstillinger vedr. vaccination.

Forskning og uddannelse
Vi har en forskningsenhed og lægger vægt på, at forskning skal være en integreret del af arbejdet i afdelingen. Vi underviser og modtager studerende i praktik fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende, pædagogstuderende og psykologstuderende.

Lidt om H. C. Andersen Børne- og Ungehospital
Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle Region Syddanmarks højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af specialer. Derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt, og har i alt ca. 5000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 11 forskellige specialambulatorier, og har godt 32.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde inden for de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores plejepersonale, psykologer, pædagoger, skolelærere og socialrådgivere. I løbet af de næste år vil arbejdet mod Nyt OUH præge afdelingen. Nyt OUH åbner efter planen i 2023. På Nyt OUH skal HCA fortsat være et højt specialiseret børnehospital, integreret i det store universitetshospital der rummer alle de for pædiatrien relevante specialer på højt specialiseret niveau som f.eks. kirurgi, anæstesiologi og radiologi.

Bemanding
Aktuelt består lægegruppen af 32 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 7 reservelæger i almen blok uddannelse og 2 introlæger. Ud over plejepersonale og sekretærer er der ansat 12 terapeuter, 3 socialrådgivere, 6 psykologer, 5 pædagoger/socialpædagoger, 2 diætister og der er tilknyttet skolelærer, legehelte og klovne. I alt er der ca. 400 ansatte i Børnehospitalet.

Vagter
Speciallægen indgår i bagvagtslaget som tilstræbes at være 16 skiftet to-holds drift med vagt på tjenestestedet. Derudover dækker bagvagten en weekend stuegangsfunktion. Der er forvagt og neonatal vagt i tilstedeværelse på afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger fås hos specialeansvarlig overlæge Niels Fisker eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen

Rekvirering af faglig funktionsbeskrivelse og funktionsbeskrivelse for afsnitsleder funktionen kan ske hos sekretær Stine Hanghøj .

Ansøgning
Bedømmelse af ansøgers faglige kvalifikationer vil tage udgangspunkt i ansøgers egne oplysninger om egne kvalifikationer indenfor hver af de 7 lægeroller.

Ansøgning vedlægges kopi af speciallægeautorisation og CV indeholdende publikationsliste. Den stiles til afdelingsledelsen og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”.

Ansøgningsfristen er søndag den 22. august 2021.
Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest. Denne indhentes hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.

Lokation: Odense Universitetshospital

Ansøgningsfrist: 22 Aug 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 22.08.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1762682//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo