Få opslag som dette inden alle andre

Overlæge inden for pædiatrisk endokrinologi og diabetes søges til H. C. Andersen Børne- og Ungehospital

Region Syddanmark


På H. C. Andersen Børne- og Ungehospital (HCAB) er en stilling som overlæge inden for fagområdet pædiatrisk endokrinologi og diabetes ledig til besættelse fra den 1. oktober 2021.

Vi søger en speciallæge i pædiatri, der har følgende kompetencer:

Faglig profil

  • Interesse og betydelig erfaring i form af ekspertuddannelse eller tilsvarende inden for pædiatrisk endokrinologi og diabetes
  • Erfaring til selvstændigt at kunne tage ansvar for diagnostik, visitation og planlægning af behandling af børn og unge med endokrinologiske sygdomme. Herunder kunne være tovholder i særligt komplicerede forløb inden for ekspertområdet
  • Erfaring i forhold til samarbejde med Steno Diabetes Center omkring udvikling og organisering af nye projekter
  • Relevant forskningserfaring/uddannelse
  • Kvalifikationer inden for alle 7 lægeroller
  • Minimum 5-års anciennitet som speciallæge
  • Erfaring med supervision af de yngre læger inden for funktionerne
  • Erfaring med præ- og postgraduat undervisning inden for funktionerne

Pædiatrisk endokrinologi på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital
Det endokrinologiske team på HCAB varetager udredning og behandling inden for alle områder af pædiatrisk endokrinologi og diabetes. Højtspecialiserede patienter fra Region Syddanmark følges i det børneendokrinologiske team på OUH. Afdelingen indgår i Steno Diabetes Center Odense (SDCO) med en række igangværende samt kommende udviklingsprojekter mhp. forbedring af opfølgning og behandling af børn og unge med diabetes. Teamet har en omfattende ambulant virksomhed, men varetager også udredning og behandling af patienter indlagt med endokrinologiske problemstillinger på alle afdelingens sengeafsnit. Klinisk og forskningsmæssigt har teamet en særlig interesse inden for områderne diabetes, hypoglykæmi/hyperinsulinisme, knogle- og kalk sygdomme samt binyre- og hypofyse sygdomme. Det endokrinologiske team består i øjeblikket af 1 professor, 2 overlæger, to afdelingslæger, 6 specialespecifikke sygeplejersker samt sekretær, psykologer og diætist.

Om H. C. Andersen Børne- og Ungehospital
Vi er en af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark og dækker alle RSD’s højt specialiserede funktioner. Der er et tæt samarbejde på tværs af specialer. Derudover dækker vi det pædiatriske speciale bredt og har i alt ca. 5000 indlæggelser årligt. Ambulatoriet er opdelt i 10 forskellige specialambulatorier, og har godt 32.000 besøg årligt. Vi prioriterer teamarbejde inden for de enkelte subspecialer, og at yngre læger tilknyttes de forskellige fagteams, ligesom vi prioriterer tværfagligt samarbejde med vores plejepersonale, psykologer, pædagoger, skolelærere og socialrådgivere.

I løbet af de næste år vil arbejdet mod Nyt OUH præge afdelingen. Nyt OUH åbner efter planen i 2023. På Nyt OUH skal HCAB fortsat være et højt specialiseret børnehospital, integreret i det store universitetshospital, der rummer alle de for pædiatrien relevante specialer på højt specialiseret niveau som f.eks. kirurgi, anæstesiologi og radiologi.

Bemanding
Aktuelt består lægegruppen af 32 overlæger, 12 læger i hoveduddannelse til pædiatri, 10 speciallæger under subspecialisering, 7 reservelæger i almen blok uddannelse og 2 introlæger. Ud over plejepersonale og sekretærer er der ansat 3 socialrådgivere, 6 psykologer, 5 pædagoger /socialpædagoger, 12 terapeuter, 2 diætister og der er tilknyttet skolelærer, legehelte og klovne. I alt er der ca. 400 ansatte i Børnehospitalet.

Forskning og uddannelse
Vi har en forskningsenhed, og lægger vægt på, at forskning skal være en integreret del af arbejdet i afdelingen. Vi underviser og modtager studerende i praktik fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, og vi har sygeplejestuderende, jordemoderstuderende, pædagogstuderende, psykologstuderende og lægesekretærelever

Ansættelsesvilkår
Speciallægen indgår i bagvagtslaget, som tilstræbes at være 16 skiftet to-holds drift med vagt på tjenestestedet. Der er desuden forvagt og neonatal vagt i tilstedeværelse på afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

I henhold til personalepolitikken ved sygehuset er det ikke tilladt at ryge i arbejdstiden.

Yderligere oplysninger fås hos specialeansvarlig overlæge Dorte Hansen eller ledende overlæge Marianne Skytte Jakobsen

Rekvirering af faglig funktionsbeskrivelse kan ske hos sekretær Stine Hanghøj

Ansøgning
Bedømmelse af ansøgers faglige kvalifikationer vil tage udgangspunkt i ansøgers oplysninger om egne kvalifikationer inden for hver af de 7 lægeroller.

Ansøgningen vedlægges kopi af speciallægeautorisation og CV indeholdende publikationsliste. Den stiles til afdelingsledelsen, og ønskes sendt elektronisk via nedenstående ansøgningslink ”Søg Stillingen”.

Ansøgningsfrist er søndag den 22. august 2021.

Vi gør opmærksom på, at der ved ansættelse skal indhentes børneattest. Denne indhentes hos Rigspolitiet efter forudgående aftale med dig.

Lokation: Odense Universitetshospital

Ansøgningsfrist: 22 Aug 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 22.08.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Sønderjylland
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Forskning & Udvikling
Medicinal & Sundhed
Socialvæsen
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1762683//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo