Få opslag som dette inden alle andre

Praktikanter til Administrativ Stab, Sjællands Universitetshospital - Skal du være en del af vores næste hold af praktikanter?

Region SjællandSjællands Universitetshospital (SUH) søger 10 praktikanter til foråret 2022 hos Staben inden for ØKONOMI, STATSKUNDSKAB, ADMINISTRATION, FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, JURIDISKE FORHOLD, HR, KOMMUNIKATION, samt det KVALITATIVE.

DU bliver en del af et hold af praktikanter, der starter samtidig. Der vil blive fælles aktiviteter såsom fælles introduktion til SUH og Staben, frokostmøder på tværs af praktikantgruppen m.v., samt øvrige sociale arrangementer for jer. Således kan I lære hinanden at kende på tværs af Stabens enheder og samtidig få indblik i Stabens forskellige arbejdsfunktioner. Du vil også blive koblet på en mentor, som du altid kan kontakte og spørge til råds.

HOS OS vil du komme under vejledning af en af vores special- eller chefkonsulenter. Hos alle enheder vil du få et unikt indblik i sundhedsvæsenet og et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger. Du kommer til at indgå i tæt samarbejde med mange dygtige mennesker, der ønsker at sikre den bedste behandling og kvalitet for patienterne. Søg praktik hos os, hvis du har lyst til at blive en del af noget større, der betyder noget og gør en forskel for patienter og personale i en stor organisation.

Læs mere om de 10 forskellige praktikpladser i det følgende.

Hvad søger vi
Kvalitet søger:

- Praktikant til forbedringsprojekter på kvalitetsområdet -
UDDANNELSE: Du er i gang med en samfunds-/sundhedsvidenskabelig uddannelse, fx Folkesundhedsvidenskab, Sundhedsvidenskab, Statskundskab eller lignende.
ARBEJDSOPGAVER: Vi søger en praktikant, der vil bidrage til kvalitetsarbejdet på SUH. Du skal have interesse for at arbejde med sundhedsfaglige problemstillinger og med kvantitative og kvalitative data. Det er en fordel, hvis du har erfaring med analyse og formidling (af f.eks. spørgeskemadata). Du skal være analytisk stærk, også i skriftlig formidling. Du kan få mulighed for at arbejde med analyser af kvalitetsdata, udarbejdelse af notater, samt indsamling af information ifm. forbedringsarbejde på hospitalet. I Kvalitetsenheden arbejder vi med datadrevet kvalitetsudvikling i tæt samarbejde med sygehusets afdelinger, hvorfor du vil få mulighed for at indgå i et tværfagligt samarbejde med medarbejdere i Staben, ledere og klinikere, samt Regionshuset i Region Sjælland.

Forskningsprojekter og Klinisk Optimering søger:

- Kvalitativ praktikant -
UDDANNELSE: Du er i gang med en relevant humanistisk/samfundsvidenskabelig uddannelse (f.eks. Antropologi, etnologi, folkesundhedsvidenskab, sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller lign.).
ARBEJDSOPGAVER: Som praktikant med fokus på kvalitative analyser får du muligheden for at teste og vurdere nye behandlingsformer og sundhedsteknologier sammen med brugerne. Du kommer til at arbejde med en bred vifte af internationale innovationsprojekter og skal være med til at sikre deres bæredygtighed i det virkelige liv. Du skal være med til at tilrettelægge og udføre interviews, deltagerobservationer, fokusgrupper og workshops med både borgere, patienter og sundhedspersonale. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig, god til at lytte og god til at forstå andres synspunkter. Du skal også være med til at kommunikere de kvalitative analyser og resultater til omverdenen for at sikre, at brugernes stemme bliver hørt.

- Kommunikationspraktikant -
UDDANNELSE: Du studerer kommunikation, sprog, journalistik eller en anden relevant kommunikationsuddannelse. Det vigtigste er, at du brænder for dit fag og ønsker at gøre en forskel.
ARBEJDSOPGAVER: Du bliver en del af et team, der kommunikerer om banebrydende sundhedsforskning, som gør en forskel for den enkelte borger. Det bliver din opgave at kommunikere de gode historier, enten via vores egne kanaler eller igennem pressen, og du vil få et tæt samarbejde med SUH’s forskere. Alt efter din profil og interesser vil der være mulighed for at fokusere på presse, sociale og digitale medier samt videoproduktion og -planlægning. Du kommer til at arbejde tæt sammen med andre kommunikationsfaglige i forhold til sparring og ideer.

- Praktikant til økonomi- og budgetopgaver -
UDDANNELSE: Relevant akademisk uddannelse f.eks. inden for økonomi, offentlig forvaltning, statskundskab eller lignende. Vi forestiller os, at du studerer på kandidatdelen af din uddannelse.
ARBEJDSOPGAVER: Du bliver en del af et team på 4, der har ansvaret for de økonomiske og regnskabsmæssige opgaver vedrørende Sjællands Universitetshospitals forskningsprojekter for EU-midler. Vi løser de bureaukratiske udfordringer, forskerne koncentrerer sig om forskningen – den arbejdsdeling giver mest sundhed for pengene.

HR og Uddannelse søger:
- HR praktikant -
UDDANNELSE: Du er i gang med en uddannelse, der er relevant inden for HR - fx Cand.merc. HRM, Cand.soc. HRM, Cand.soc. CBP, Cand.merc.psyk., cand.pæd. eller lignende. Du skal have interesse for ledelses- og organisationsudvikling.
ARBEJDSOPGAVER: Du vil komme til at arbejde med indsatser indenfor hospitalets rekrutterings- og fastholdelsesdagsorden, herunder særligt onboarding. Du vil deltage i planlægning af uddannelse for ledelsesgrupper og MED-udvalg, samt oplæring af medarbejdere i forbindelse med etablering og ibrugtagning af vores nye universitetshospital. Du vil også stifte bekendtskab med en større del af HR-paletten gennem øvrige HR-relaterede opgaver. Du vil blive tilknyttet det team, der arbejder med de ovenstående opgaver.

Strategi og Plan søger:
- Praktikant til planlægning -
UDDANNELSE: Du studerer statskundskab, offentlig administration, folkesundhedsvidenskab eller en anden relevant uddannelse. Du har en stor lyst til at komme med et fag og bruge det på en stor offentlig arbejdsplads med komplekse planlægningsopgaver.
ARBEJDSOPGAVER: Planlægning er en væsentlig forudsætning for at få tingene på hospitalet til at gå op i en højere enhed. I Strategi og Plan bidrager vi til, at de kliniske afdelinger og sygehusledelsen lykkes organisatorisk og fagligt. Vi udarbejder politiske indspil, sagsbehandler og implementerer. Vi er med i hele hospitalets værdikæde, når afdelingerne udvikler diagnostik, behandling og pleje. Vi er dybt involveret i udviklingen af brug af det nye universitetshospital i Køge ift. fx nye arbejdsgange på og rundt om de nye enestuer samt den konkrete flytning af afdelingerne. Vi fokuserer på at udvikle robuste metoder på tværs af enheden. I Strategi og Plan er vi akademikere med mange forskellige baggrunde og har et stærkt fagligt og socialt fællesskab.

- Kommunikationspraktikant -
UDDANNELSE: Du studerer kommunikation, sprog, journalistik eller en anden relevant kommunikationsuddannelse. Det vigtigste er, at du brænder for dit fag og ønsker at gøre en forskel gennem en stærk kommunikationsindsats.
ARBEJDSOPGAVER: På SUH er kommunikationsområdet en del af Strategi og Plan. Du kommer til at arbejde med en bred vifte af opgaver inden for både intern og ekstern kommunikation. Du vil bl.a. skulle skrive historier til vores interne nyhedsbrev Åren og skrive artikler til Intranet, ligesom du vil skulle hjælpe med indhold til sociale medier og videoproduktion. Du vil få et godt indblik i pressearbejde, både håndtering af kritiske sager og når vi skal ud med de mange gode historier fra hospitalet. Det handler om at formidle den både faglige og organisatoriske udvikling af hele organisationen med 4.500 medarbejdere, forandringen hen imod ibrugtagning af et helt nyt hospital i Køge, og de mange historier og informationer, Sygehusledelsen ønsker at bringe på forskellige platforme.

Klinisk Administration søger:
- Praktikant til tværsektorielle indsatser -
UDDANNELSE: Du er i gang med en samfunds-/sundhedsvidenskabelig uddannelse, fx Folkesundhedsvidenskab, Samfundsfag, Statskundskab eller lignende.
ARBEJDSOPGAVER: Du bliver en del af en enhed, der bl.a. har ansvaret for koordinering af hospitalets tværsektorielle indsatser. Dine opgaver kan variere, men du kan bl.a. blive involveret i evalueringen af en indsats, hvor sygeplejersker fra både sygehuse og kommunerne har været i praktik hos hinanden. Det kan bl.a. indebære gennemførelsen af interviews, udformning af spørgeskema, databearbejdning og udarbejdelse af notat/evalueringsrapport mhp. at vurdere udbyttet, og om indsatsen skal videreføres. Du kan desuden få opgaver i relation til et nyt storstilet projekt, som har til formål at styrke samarbejdet mellem Sjællands Universitetshospital og praktiserende læger i Region Sjælland.

Informatik og Patientservice søger:
- Juridisk praktikant -
UDDANNELSE: Du er i gang med et universitetsstudium inden for det juridiske område, og har interesse for sundhedsjura, forvaltningsret, og persondataområdet/GDPR.
ARBEJDSOPGAVER: Du vil få en række forskelligartede opgaver, f.eks. i relation til patientrettigheder og befordringsreglerne, juridisk rådgivning af hospitalets afdelinger og den administrative stab, udarbejdelse af svar på patienthenvendelser og klagesager i dialog med hospitalets afdelinger og Sygehusledelsen, vurdering af afdelingernes ”læring” af klage- og erstatningssager, hvor der er givet kritik af behandlingen eller tildelt erstatning, samt afdække tendenser og mønstre i disse sager. Du vil også skulle håndtere sager om aktindsigt ifølge offentlighedsloven i samarbejde med hospitalets afdelinger og den øvrige stab, og vil få tilbudt mulighed for at være med til at udvikle opgaveområdet.

Økonomi søger:
- Praktikant til økonomi- og budgetopgaver -
UDDANNELSE: Relevant akademisk uddannelse fx inden for økonomi, offentlig forvaltning, statskundskab eller lign. Vi forestiller os, at du studerer på kandidatdelen af din uddannelse.
ARBEJDSOPGAVER: Du bliver en del af et effektivt team, der har det samlede ansvar for Sjællands Universitetshospitals samlede budget på ca. 3,6 mia. kr. Vi arbejder hver dag med at sikre, at budgettet skaber rum til mest mulig sundhed. Du skal bl.a. hjælpe med at udmønte Regionsrådets beslutninger og prioriteringer for budget 2022 til afdelingsbudgetter, der giver værdi for klinikere og patienter på sygehuset.

Ansættelsesforhold
Der er tale om en ulønnet praktikplads på 37 timer pr. uge. Alt efter dine kvalifikationer og ønsker til praktikopholdet kan indholdet tilpasses.

Vedhæft din ansøgning og CV.
● Angiv gældende praktik forhold, fx ECTS-point, timeantal og praktikperiode jævnfør din studieordning.
● Specificér også, hvilke(n) enhed(er) du ønsker praktikplads i samt stilling(er).

Stillingerne ønskes besat februar 2022, eller når dit praktikforløb starter. Ophør efter nærmere aftale.

Arbejdsstedet er Sjællands Universitetshospital, Køge. Der er S-tog til Ølby Station, hvorfra der er få minutters gang til døren.

Ansøgningsfristen er 31. oktober 2021.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende og senest i uge 44.

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Region Sjællandgem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 31.10.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Legal Monster

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Praktikplads
Geografi
Sydsjælland & Øer
Vestsjælland
Østsjælland
Uddannelse
Administration
Human Resources
Humaniora
Jura
Marketing & Business
Medicinal & Sundhed
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Data & analyse
Forskning & Udvikling
Human Resources
Jura
Kommunikation & Media
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Region Sjælland - hurtigt overblik


Region Sjælland
Region Sjælland
Region Sjællands slogan er "Vi er til for dig". Med det sætter vi fokus på den opgave, vi er sat i verden for at løse som offentlig servicevirksomhed. Målet er at skabe en tydelig rød tråd i den service og kvalitet, Region Sjælland gerne vil stå for. På den måde bliver det klart, hvad du kan forvente som borger, patient eller samarbejdspartner, når du er i kontakt med os.

Placering
Alleen 15
4180 Sorø
Logo: Region Sjælland
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsjaelland.dk


Region Sjælland i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1785461//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo