Få opslag som dette inden alle andre

Konsulenter til udvikling af fremtidens offentlige sektor og det psykosociale arbejdsmiljø i private og offentlige organisationer

Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden


Fagligt stærke konsulenter til praksisnær rådgivning

Vi søger konsulenter, der brænder for analyse, udvikling, forandring og implementering. Samtidigt er vi optaget af, at vores konsulenter har eller hurtigt får et dybdegående kendskab til det fagområde, de arbejder med. Lige nu søger vi især konsulenter, der ønsker at arbejde med enten det kommunale sundhedsområde eller arbejdsmiljø, erhverv og beskæftigelsesområdet.

Kan du? Vil du? Så får du lov…

Som konsulent ved Marselisborg Consulting får du ansvaret for:

  • Strategi- og organisationsudviklingsforløb for ledere og medarbejdere med gennemgående fokus på at konsulentydelserne skaber grundlag for forandring af praksis. Du skal operere med forandringsledelse, udvikling og tilpasning af faglige kvalitetsforskrifter samt arbejdsgange indenfor det fagområde, du arbejder på.

  • Kvantitative og kvalitative analyser og evalueringer, der ofte kombinerer styrkerne ved registerbaserede undersøgelser og sagsgennemgang med fokusgruppeinterview og observationsstudier. En stor del af din opgaveportefølje vil også involvere budgetanalyser og udarbejdelse af beslutningsgrundlag til det administrative og politiske niveau.

  • Kompetenceudvikling og procesfacilitering med særligt fokus på målfastsættelse og empowerment, hvor vi vægter, at underviseren/procesfacilitatoren har faglig viden til at kunne ’fylde på’ i instruktioner samt undervisning og dels, at denne faglige viden lægger til grund for den ’indarbejdelse’, der sker i praksis. Parallelt hermed arbejder vi indgående med gennemgribende kulturudviklingsforløb, der understøtter det psykosociale arbejdsmiljø.

  • Skriftlig og mundtlig formidling, der sætter fokus på 1) modtagerens behov, 2) at øge fastholdelsen af de virksomme mekanismer, 3) at emnerne præsenteres på et niveau, hvor erfaringer, tilgange og indsatser kan overføres til differentierede praksisser

Hvad kan du forvente?

Vores konsulenter holder sig opdateret inden for procesfacilitering, ny analyserelevant forskning, kvantitative og kvalitative analysemetoder, udvikling i datakilder, softwarefærdigheder samt sektorfaglige relevante analyseudgivelser. Vores konsulenter deltager også i relevante konferencer og kurser, og arbejder meget med interne oplæg, seminarer og kursusdage. Vi vedligeholder løbende det evalueringsteoriske grundlag for opgaveløsningen, og har indgående indblik i udviklingen i det teoretiske og praktiske evalueringsfelt.

Vi arbejder med et stort drive, en høj grad af ærekærhed og fagligt engagement for opgaverne, men samtidig sker det i et humoristisk miljø med en uformel atmosfære og kort afstand mellem ledere og medarbejdere. Vi er ambitiøse og hjælper hinanden, fordi det skaber et gedigent arbejdsmiljø, der kommer vores kunder til gode.

I det daglige vil du typisk arbejde i mindre teams – ofte på tværs af kontorer og fagområder. Din opgaveløsning vil bære præg af tæt kundekontakt, hvor kunden forventer konkret viden og rådgivning, der kan omsættes direkte i driften. Det er derfor altid kundens behov, der er i centrum. Vi gør det, der virker, hvorfor vi heller ikke er bundet af faste koncepter.

Hvem er du?

Kunderne stiller naturligt nok høje krav til os. Vores opgaver skal nå et konkretiseringsniveau, som betyder, at opdragsgiverne direkte kan realisere effektiviseringer, øge kvaliteten af deres arbejde, skabe bedre trivsel i deres organisationer eller virksomhed. Det sker kun, hvis vi samtidigt kan styrke den oplevede service hos kunderne eller modtagere af offentlige serviceydelser.

Vores opgaveløsninger kræver derfor stærke konsulentkompetencer koblet med en grundig forståelse for fagområderne samt ofte en hel del innovation og kreativitet.

Du kan være enten nyuddannet eller erfaren, og vi lægger vægt på, at du enten har viden fra studiet eller erfaring dels det fagområde, du ønsker at arbejde med, dels de metoder og tilgange, som vi anvender som konsulenter. Helt konkret er vi optaget af, at du:

Har kendskab til ét af nedenstående fagområder:

  • Det kommunale sundhedsområde, hvor vi arbejder særligt med organisatorisk og kompetencemæssig udvikling af kommunernes sundhedsindsats, især det nære sundhedsvæsen, hjemmeplejen, plejecentre, genoptræning og sygeplejen, og er optaget af emner som rehabilitering, organisering af akutfunktionen samt kommunernes forebyggelsesarbejde.

  • Beskæftigelses- og Erhvervsområdet, hvor vi arbejder med hele værdikæden fra den overordnede strategi over organiseringen til driften. Det indebærer både kompetenceudvikling af leder- og medarbejdergrupper samt optimeringsanalyser af driften og anbefalinger til best practice. Senest har vi udarbejdet 'Kortlægning af kommunernes praksis på handicapområdet' for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det kan være på arbejdsmiljøområdet, indsatsen i jobcentrene og/eller sektoranalyser på erhvervsområdet. Styrkelse af det psykosociale arbejdsmiljø i både private virksomheder og offentlige organisationer.

Kan trække på en bred vifte af konsulentkompetencer, eksempelvis:

  • Teoretisk og praktisk erfaring med både kvantitative og kvalitative analyser, der sætter dig i stand til at udarbejde et målrettet analysedesign, gennemføre dataindsamlingen, analysere data og omsætte data til interessante og relevante indsigter for kunden.

  • Relevant akademisk baggrund, der giver dig de nødvendige procesfaciliterings-, dialogiske og metodemæssige færdigheder – herunder gerne indgående kendskab til arbejdet med personprofiler, Stata, Excel og evt. Nvivo.

  • Evnen og lysten til at drive udviklingsprocesser og forandringsprojekter – gerne på både leder- og medarbejderniveau (erfaring er ikke en nødvendig forudsætning).

  • Evnen til at omsætte komplekse indsigter til operationel viden og læring for medarbejdere og ledere.


* * * * * * * * *

Om Marselisborg

Marselisborg Consulting er en landsdækkende konsulentvirksomhed med ca. 35 konsulenter, der sammen løser mere end 80 projekter for styrelser og kommuner årligt. I tillæg hertil fungerer vi som autoriserede arbejdsmiljørådgivere med særligt fokus på styrkelsen af det psykosociale arbejdsmiljø i private og offentlige organisationer.

Marselisborg Consulting udvikler indsatsen på de brede velfærdsområder gennem organisationsudvikling, analyse og evaluering. Siden 2002 har vi specialiseret os i udviklings- og forandringsprocesser inden for den offentlige sektor. Derudover driver vi Work & Life, som dagligt udfører en tværfaglig rehabiliteringsindsats med det formål at støtte udsatte borgere tilbage til arbejdsmarkedet. Denne særlige kombination gør Marselisborg i stand til at udføre udviklings- og forandringsprocesser på alle niveauer inden for velfærdsområdet, fordi vi kan inddrage faglig ekspertise, viden og praksiserfaring fra såvel vores konsulentvirksomhed, som vores anden aktør virksomhed. I samarbejde med Marselisborg IT udvikler og implementerer vi digitale løsninger, der understøtter vores kunders behov for løbende læring og krav til resultatskabelse.

Vi er en ærlig og troværdig samarbejdspartner, der tør italesætte de udfordringer vi ser. Vores medarbejdere er engagerede med fokus på, at vores indsatser skal skabe værdi for vores samarbejdspartnere. Kvaliteten er i højsædet, og vi ønsker hele tiden at udvikle os.

Hos Marselisborg Consulting kan vi udføre alle dimensioner i en udviklings- og forandringsproces- fra analyser, strategiplaner, ledelsesrådgivning til kompetence- og faglig udvikling af medarbejdere til direkte forandringsopgaver på gulvet med sagssparring, medarbejdersupervision og empowermentforløb for borgere.

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dorit Wahl-Brink på tlf. 21733735 eller Piet Juul Birch på tlf. 27262802.

Ansøgningsfristen er 20. september 2021.gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 1 dag (20.09.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Storkøbenhavn
Øresundsregionen
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Administration
Human Resources
Humaniora
Jura
Marketing & Business
Organisation & Ledelse
Samfundsvidenskab
Sprog, Media & Kommunikation
Økonomi & Revision
Arbejdsområde
Administration
Data & analyse
Human Resources
Indkøb
Kommunikation & Media
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Organisation & Forening
Politik & Samfund
Projektledelse
Rådgivning & Support
Topledelse
Økonomi & Forvaltning
Få opslag som dette inden alle andre

Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden - hurtigt overblik


Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden
Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden
MARSELISBORG er en anerkendt konsulent- og anden aktør virksomhed, der siden 2001 har specialiseret sig i udvikling og forandringsprocesser inden for den offentlige sektor.

Placering
Hauser Plads 32, 3 th.
1127 København K
Logo: Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

http://marselisborg.org/


Marselisborg - Udvikling, Kompetence & Viden i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1797566//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo