Få opslag som dette inden alle andre

Speciallæger til anæstesiafsnit EFZK, OUH

Region Syddanmark


Speciallægestilling som overlæge/afdelingslæge ved Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital (OUH) er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller snarest herefter.

Om stillingerne
Stillingerne er knyttet til anæstesiafsnittet for øre-næse-halskirurgi, øjenkirurgi, plastik-, mamma- og kæbekirurgi (Anæstesi EFZK), som har eget opvågningsafsnit, FOPA.

Desuden indgår Afdeling V’s afsnit for hyperbar oxygenterapi (HBO) i funktionsområdet. Speciallægen indgår i speciallægevagtordningen (tilstedeværelse) for klinisk anæstesi (omfatter ikke neuro- og thoraxanæstesi). Vagten er 10-13 skiftet med tilstedeværelsesvagt aften/nat og dobbelt speciallægedækning svarende til dagtiderne i weekend og søgnehelligdage (weekendtjeneste).

Om dig
Du:

 • har specialuddannelse i anæstesiologi
 • kan som overlæge dokumentere bred erfaring inden for ovennævnte funktionsområder.
 • Ønsker (eller har) teoretisk uddannelse i hyperbar oxygenbehandling
 • har blik for nye udviklings- og forskningsmuligheder
 • formår at etablere stabile og smidige samarbejdsrelationer
 • formår at sætte kollegaernes evner i spil samt facilitere tværfagligt samarbejde
 • arbejder målrettet med inddragelse af patienter og pårørende
 • er åben og lydhør i din kommunikation

Opgaven

 • At styrke samarbejdsmæssige relationer
 • At styrke tværfagligheden
 • At sikre meningsfuld dialog
 • At omsætte faglige kvalifikationer til kompetent adfærd
 • At iværksætte hensigtsmæssige og nødvendige aktiviteter
 • At forandre sig i forhold til nye krav
 • At sikre kontinuerlig udvikling

Funktionsledelse
Afsnittet ledes af en afdelingssygeplejerske og en funktionsledede overlæge, der begge refererer til afdelingsledelsen. Speciallægen vil sammen med afsnittets øvrige speciallæger tage del i ansvaret for afsnittets funktionsområder.

Arbejdssted
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er en tværgående klinisk afdeling med et højt aktivitetsniveau og har i kraft heraf en meget bred kontaktflade, der omfatter alle hospitalets afdelinger. De kliniske anæstesiafsnit samarbejder med de kirurgiske og andre afdelinger i forbindelse med anæstesiologiske og kirurgiske opgaver, mens intensiv- og opvågningsafsnittene i større eller mindre udstrækning samarbejder med samtlige kliniske afdelinger på hospitalet.

For at sikre den bedst mulige udnyttelse af den anæstesiologiske special- og ekspertviden er afdelingen geografisk og funktionelt opdelt i 2 hovedafsnit, klinisk anæstesi/opvågningsområdet og intensivområdet.

Den lægelige normering på Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V er hospitalets største med omkring 140 læger fordelt på overlæger og afdelingslæger samt reservelægestillinger klassificeret som uddannelsesstillinger i specialet.

Faglig bedømmelse
Ved udarbejdelse af ansøgningen bør man være opmærksom på, at den faglige bedømmelse skal ske efter Sundhedsstyrelsens regler, idet der vil blive lagt vægt på ansøgers oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 roller: Medicinsk ekspert, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, akademiker, pædagogisk erfaring og professionalisme. Ansøger bedes derfor i sin ansøgning forholde sig konkret til de 7 roller.

Ansøgere der ønsker at søge en overlægestilling skal udfylde vedlagte skema til brug i det faglige bedømmelsesudvalg. Skemaet sendes sammen med ansøgningen.

Funktions- og stillingsbeskrivelse kan hentes her.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos:
Lægelig funktionsleder Karina Okkels Birk
Tlf.: 65 41 51 83
Anæstesiafsnit EFZK

Ledende overlæge Bjørn Mygil
Tlf.: 29 64 76 03

Ansøgning inkl. relevante bilag sendes elektronisk via link på denne side og stiles til:
Ledende overlæge Bjørn Mygil
Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V
Odense Universitetshospital

Samtaler forventes afholdt
Onsdag den 3. november 2021.

Lokation: Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V, Odense Universitetshospital (OUH)

Ansøgningsfrist: 06 Oct 2021gem
husk frist
print
send til mig
Ansøgningsfrist d. 06.10.2021
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Geografi
Fyn
Uddannelse
Medicinal & Sundhed
Arbejdsområde
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Få opslag som dette inden alle andre

Region Syddanmark - hurtigt overblik


Region Syddanmark
Region Syddanmark
Region Syddanmarks hovedopgave er at drive det syddanske sygehusvæsen, psykiatriske og sociale institutioner og skabe vækst og gode rammer for vores borgere og erhvervslivet. Selvom størstedelen af medarbejderne arbejder i hvide kitler på sygehusene, har vi mange spændende stillinger inden for IT, planlægning, indkøb, jura, statistik, HR, geologi og meget mere. Vi ansætter både erfarne medarbejdere, nyuddannede og studerende. Vi har fx gavn af den nyeste viden, for at vi kan udvikle os. Derfor samarbejder vi med studerende på en lang række områder – fx i form af praktikpladser, studiejobs eller projektskrivning.

Placering
Damhaven 12
7100 Vejle
Logo: Region Syddanmark
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


Uopfordrede ansøgninger

Vi modtager IKKE uopfordrede ansøgninger
LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.regionsyddanmark.dk


Region Syddanmark i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.

https://jobbank.dk/job/1805422//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo