Få opslag som dette inden alle andre

Postgraduat klinisk eller ekstern lektor til Videreuddannelsesregion Nord - Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Aarhus Universitet (AU)

Virksom - a-kasse og faglig organisation for selvstændige


Ansøgningsfrist 21. okt

Forventet start 1. feb

 • Institut for Klinisk Medicin Palle Juul-Jensens Boulevard 82 8200 Aarhus N
 • Tidsbegrænset deltidsstilling 1. feb 2022 - 31. jan 2027 1 timer pr. uge ID: 6983

Institut for Klinisk Medicin (IKM) på Aarhus Universitets sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, søger i samarbejde med Videreuddannelsesregion Nord en klinisk eller ekstern lektor til at varetage funktionen som postgraduat klinisk lektor i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin pr. 1. februar 2022 eller snarest derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 5 år.
Institut for Klinisk Medicin
Som klinisk eller ekstern lektor på Institut for Klinisk Medicin bliver du en del af det formentlig største sundhedsvidenskabelige forskningsinstitut i Danmark. Den kliniske forskning dækker alle de lægefaglige specialer og foregår i samspil med universitetshospitalet og regionshospitalerne i Region Midtjylland. På instituttet er vi ca. 425 videnskabelige medarbejdere og lige så mange ph.d.-studerende, der samarbejder på tværs af fagområder. Du kan læse mere om instituttet her og om fakultetet her.

Institut for Klinisk Medicin har siden d. 1. oktober 2020 understøttet den lægelig videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord ved i samarbejde med Videreuddannelsesregionen og Aalborg Universitet at varetage den postgraduate Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF). Instituttet varetager beskæftigelsen af de ca. 45 postgraduate kliniske og eksterne lektorer fordelt i hele Videreuddannelsesregion Nord. På sigt vil cirka 1/3 af de postgraduate kliniske og eksterne lektorer blive tilknyttet Aalborg Universitet jf. aftale omkring PUF indgået i januar 2020.
Dine arbejdsopgaver
Klinisk lektor
Som klinisk lektor i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

Dine opgaver vil primært bestå af:

 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling
 • Deltagelse i bedømmelsesudvalg

Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord. Det forudsættes normalt at den kliniske lektor udfører forskning sideløbende med sin ansættelse som klinisk lektor.

Ekstern lektor
Som ekstern lektor i Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin har du overordnet en rådgivende, koordinerende og udviklende funktion i forhold til at sikre og udvikle den kliniske videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord primært inden for specialet.

Dine opgaver vil primært består af:

 • Undervisning og formidling
 • Ledelsesmæssige, rådgivende og administrative opgaver
 • Forskning og udvikling

Nærmere oplysning om opgaver findes i funktionsbeskrivelserne for de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord.

Du refererer, i din ansættelse som ekstern eller klinisk lektor, til ledelsen for Den Pædagogisk Udviklende funktion i Videreuddannelsesregion Nord (ledende lektorer for postgraduat lægelig kompetenceudvikling på henholdsvis Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, og Klinisk Institut, Aalborg Universitet, samt til sekretariatschefen for videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord).
Dine kompetencer

 • Klinisk lektor:
  Du har en ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og har forskningsmæssige kvalifikationer, fx ph.d.-grad eller doktorgrad.

For at kunne blive bedømt kvalificeret som klinisk lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.

 • Ekstern lektor:
  Du har en ansættelse som speciallæge i Videreuddannelsesregion Nord og du har en solid praksiserfaring inden for afdelingens fagområde.

For at kunne blive bedømt kvalificeret som ekstern lektor, skal du opfylde disse faglige kriterier.
Fælles for begge stillinger
Du har lyst til at varetage undervisning i den lægelige videreuddannelse og evner at opbygge tillidsfulde relationer til både deltagere, kolleger og samarbejdspartnere. Som underviser formidler du den nyeste og relevante viden engageret, klart og tydeligt. Som vejleder er du kompetent, inspirerende og støttende. Som person evner du at agere i det politiske/administrative system. Du kan afbalancere mange forskellige hensyn og kan skabe fremdrift og udvikling. Som person er du dedikeret og besidder gode kommunikationsevner. Vi forventer at du taler og skriver flydende engelsk.

Du har undervisningserfaring og erfaring med ledelse og administration af lægelig videreuddannelse fx uddannelseskoordinerende overlæge (UKO), uddannelsesansvarlig overlæge (UAO), uddannelseskoordinerende yngre læge (UKYL), inspektor eller lignende. Desuden har du erfaring med udvikling af kurser og workshops, eksempelvis som kursusleder eller underviser.

Du har en formel uddannelse inden for medicinsk pædagogik og ledelse af medicinsk uddannelse svarende til 10 ECTS- point. Alternativt kan du erhverve dig dette inden for de første år. Erfaring med forskning og udvikling i lægelig videreuddannelse vil være en fordel.

Alle ansøgere bedømmes til både et klinisk og et eksternt lektorat (hvis begge stillingstyper er søgt). Valg af stillingstype afgøres efter endt bedømmelsesproces.

Spørgsmål til stillingen
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Mads Skipper, Videreuddannelsessekretariatet, Videreuddannelsesregion Nord, mobil: 61 46 31 37 eller Ledende postgraduat lektor Flemming Randsbæk, Institut for Klinisk Medicin, mobil: 22 17 32 29.

Arbejdssted: Egen afdeling samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Ansættelsesgrundlag
Ansættelsesgrundlaget som klinisk lektor:

 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse som klinisk lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Det er en forudsætning, at den pågældende er speciallæge i det relevante fag og det forudsættes normalt, at der udføres forskning.

Ansættelsesgrundlag som ekstern lektor:

 • Ansættelse som ekstern lektor forudsætter kvalifikationer på kandidatniveau.
 • Desuden forudsætter ansættelse som ekstern lektor enten relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse, eller ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.
 • En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.
 • Kvalifikationskrav og stillingsindhold er yderligere beskrevet i stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelsesproceduren er yderligere beskrevet i ministeriets Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabeligt personale ved universiteter.
 • Ansættelse som ekstern lektor forudsætter, at vedkommende er erklæret kvalificeret hertil af et bedømmelsesudvalg.
 • Undervisningsmæssige kvalifikationer indgår i bedømmelsesgrundlaget.
 • Ansættelse og aflønning sker i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter.

Aflønning
Som klinisk lektor sker ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om aftale om kliniske lektorer ved universiteter. En klinisk lektor aflønnes forholdsvist efter det antal konfrontationstimer, der ansættes til. En klinisk lektor, der f.eks. er ansat til at varetage 60 konfrontationstimer årligt og andre opgaver op til 200 timer årligt, aflønnes med et honorar på årligt kr. 95.200 pr. år (niveau 31. marts 2012). Honoraret udbetales med 1/12 månedligt bagud. Beløbet er pensionsgivende med 17,1%. Der ydes særlig feriegodtgørelse på 1,5%.

Som ekstern lektor sker ansættelse og aflønning i henhold til Cirkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter. Timelønnen pr. arbejdstime udgør 247,01 kr. i grundbeløb (niveau 31. marts 2012). Beløbet udbetales i semestret normalt månedsvis bagud med 1/5, idet der ikke udbetales vederlag i månederne juli og august.
Ansøgning
Din ansøgning skal indeholde følgende:

 • Ansøgning
 • Curriculum Vitae
 • Eksamensbevis
 • Publikationsliste
 • Undervisningsportfolio. Vi henviser til Vejledning til anvendelse af undervisningsportfolio
 • 3 af de for stillingen mest relevante publikationer kan medsendes
 • Skabelon til ansøger - klinisk lektor skal udfyldes for både ekstern lektor og klinisk lektor og uploades under feltet ’Ekstra dokumenter’
 • Strategisk forskningsplan, som fremgår af 'Skabelon til ansøger – klinisk lektor', kan også medsendes separat
 • Medforfattererklæring kan medsendes
 • Referencer/anbefalinger kan uploades særskilt i e-rekrutteringssystemet

Vi henviser til fakultetets Vejledning for ansøgere.

Bedømmelsesudvalget kan beslutte at efterspørge ikke indsendt materiale i bedømmelsen. I så fald kontakter vi dig, og du vil være forpligtet til at indsende materiale, medmindre din ansøgning trækkes tilbage.

Aarhus Universitet vil være en attraktiv og inspirerende arbejdsplads for alle og ønsker en kultur, hvor hver enkelt kan udfolde og udvikle sig. Vi ser ligestilling og diversitet som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede til at ansøge.

Ansøgning sendes via Aarhus Universitets rekrutteringssystem, som kan tilgås under stillingsopslaget på Aarhus Universitets hjemmeside.

Spørgsmål til stillingen?
Flemming Randsbæk Ledende postgraduat klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin randsbaek@clin.au.dk

Spørgsmål til ansøgning og proces?
Administrationscenter Health - Health HR +4593508378 emply.he.hr@au.dk

Ansøgningsfrist: torsdag den 21. okt

Opslaget er indhentet automatisk fra virksomhedens jobsider og vises derfor kun som uddrag. Log ind for at se det fulde opslag eller gå videre til opslaget her:

læs opslaget hos Aarhus Universitet (AU)gem
husk frist
print
send til mig
Ansøg inden 2 dage (21.10.2021)
Geografiske områder

Jobsøgerinteresse

Hvor meget interesse vækker opslaget hos de jobsøgende? Log ind og se, hvor populært opslaget er.


Legal Monster

Angiv venligst i din ansøgning, at du har set opslaget i Akademikernes Jobbank

Ansøg
Opslagstype
Fuldtidsjob
Ph.d. & forskning
Geografi
Midtjylland
Nordjylland
Østjylland (Aarhus)
Uddannelse
Administration
Medicinal & Sundhed
Sprog, Media & Kommunikation
Undervisning & Pædagogik
Arbejdsområde
Administration
Forskning & Udvikling
Ledelse & Planlægning
Medicinal & Sundhed
Undervisning
Få opslag som dette inden alle andre

Aarhus Universitet (AU) - hurtigt overblik


Aarhus Universitet (AU)
Aarhus Universitet (AU)
Aarhus Universitet blev grundlagt i 1928 og er i dag i den absolutte verdenselite på flere forskningsfelter. Aarhus Universitet (AU) er blandt verdens 10 bedste universiteter grundlagt inden for de seneste 100 år og har en lang tradition for partnerskaber med nogle af verdens bedste forskningsinstitutioner og universitetsnetværk.

Placering
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C
Logo: Aarhus Universitet (AU)
Efterspørgsel efter nye talenter

Hvilke jobtyper og arbejdsområder udbyder vi normalt og hvor mange nye talenter søger vi efter?


LinkedIn

Følg vores aktiviteter på LinkedIn.


Karrieresider

Læs mere om os på vores karrieresider:
https://www.snapchat.com/add/aarhusuni

Webside

Få mere info omkring vores virksomhed på vores egne websider:

www.au.dk


Aarhus Universitet (AU) i Google

Er der andre informationer om os, som du burde vide? Se, hvad en Google-søgning siger.
https://jobbank.dk/job/1808013//
Karriereprofil i Jobbanken
Opret karriereprofil: Automatiser din jobsøgning med jobagenter, få adgang til nyeste job før andre og bliv synlig for arbejdsgivere med en talentprofil.
nej tak, tag mig til jobopslaget
nej tak, vis ansøgningsinfo